Sodoben Supply Chain Manager

Sodoben Supply Chain Manager

Izobraževalni program

Prijava
Trajanje
23. 11.–10. 12. 2021
Kje?
Online + Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Sodoben Supply Chain Manager

Intenziven hibridni izobraževalni program za vodje oskrbnih verig

Vodilna podjetja razumejo, da je njihova oskrbna veriga (Supply Chain) več kot le premikanje materiala od surovine do končnega izdelka. Z združevanjem notranjih in zunanjih poslovnih procesov ter omrežij v en sam sistem delovanja zagotavljajo optimalne izdelke, storitve ter vrhunsko uporabniško izkušnjo!

Izziv vsakega Supply Chain Mangerja je združiti vse aktivnosti v enotno, usklajeno verigo s skupno vizijo. Ko to uspe, prične oskrbna veriga poganjati konkurenčno prednost s hitrostjo, zmanjšanjem trenj v procesu, preglednostjo in preseganjem pričakovanj končnega kupca.

Ste vodja oskrbne verige, vodja nabave, logistike?

Vabljeni na edini praktičen izobraževalni program v Sloveniji, namenjen nadgradnji vašega znanja in veščin s področja vodenja oskrbnih verig.


Predavatelj:

Rok Štifter

Predavatelj z ogromno izkušnjami s področja vodenja ljudi, proizvodnje, optimizacije procesov, oskrbne verige, lean managementa, razvoja izdelka, komunikacije in oblikovanja strategij nadaljnjega razvoja. Je novodobni vodja, coach, trener in svetovalec, ki je v svoji karieri vodil različne ekipe manjših, velikih, domačih in mednarodnih podjetij.


Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Zakaj na ta program?

 • Razumeli boste, kako v okviru End to End Responsibility kreirati proces, usmerjen h končnemu kupcu.
 • Vedeli boste, kako optimirati posamezne korake procesa, kako zmanjšati mrtvi čas, skrajšati pretočni čas …
 • Spoznali boste sodobne metode dela – iz PUSH v PULL, Supermarket, signalne zaloge, vizualizacija …
 • Optimirati boste znali transportne poti – MilkRun.
 • Vpeljati boste znali elemente agilnosti po celotni oskrbni verigi.
 • Spoznali boste načine optimiranja zalog, planiranja procesov in dela.
 • Postaviti boste znali prave KPI-je.
 • Videli boste, kaj lahko v svoji komunikaciji in pogajalskem pristopu še izboljšate.
 • S skupino boste proučevali realne primere, iskali rešitve ter skozi strokovno debato prišli do številnih dragocenih spoznanj!

 

S praktičnim prikazom posameznih korakov (Value Stream Mapping, optimizacija procesa, Inbound/Outbound politika, skladiščenje, planiranje proizvodnje, …) odgovorimo na vprašanje: Kako optimiram tok moje/naše dobavne verige?

 

Prijava in kotizacija

 

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija

Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja

Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.

Delavnice

Za vsako delavnico boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Prva delavnica bo potekala online v živo, preko aplikacije Zoom, druga delavnica, ki vključuje nekoliko več skupinskega dela, pa bo iz praktičnih razlogov potekala v živo na lokaciji.

E-seminar

E-seminar vas v 4 lekcijah korak za korakom vodi skozi ključne funkcije in možnosti, ki vam jih nudi Excel. Praktično gradivo vam po zaključku ostane za sprotno uporabo.

Dodatno študijsko gradivo

Priročnik in praktično pisno gradivo, namenjeno samostojnemu študiju, vam omogoča poglobitev in razširitev znanja – predelate ga lahko kadarkoli vam ustreza.

Spletna učilnica in zaključek izobraževanja

Komunikacija poteka preko spletne učilnice, kjer imate zbrana vsa gradiva in obvestila. V učilnici opravite tudi kratek zaključni test, na osnovi katerega prejmete certifikat »Sodoben Supply Chain Manager« v slovenskem in angleškem jeziku.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic,
 • spletni dostop do Priročnika za nabavnike, e-seminarja in dodatnega študijskega gradiva,
 • pridobitev certifikata "Sodoben Supply Chain Manager" v slovenskem in angleškem jeziku.

Agenda

 • Online delavnica v živo: Supply Chain Management v praksi
 • Spletna izdaja priročnika: Priročnik za nabavnike – konkretni napotki za učinkovito izvajanje nabavne funkcije
 • Delavnica na lokaciji: Študije praktičnih primerov
 • Študijsko e-gradivo: Vodenje starostno raznolikih ekip skozi spremembe
 • E-seminar: Excel za vsakodnevno delo + finančne funkcije ter analize
 • Zaključno preverjanje znanja in prejem certifikata


Supply Chain Manager/Vodja oskrbnih verig v praksi


Zanimivi podatki o oskrbnih verigah širom sveta:

 • Največji tovornjak na svetu prevaža 300 ton materiala - to je 43 slonov.
 • Največja ladja na svetu bi lahko udobno nosila Eifflov stolp in Airbus.
 • Če bi povezali vse klobase, ki jih logistične operacije dobavijo v enem letu, bi segale dalje od Lune.
 • Vsako leto logistične operacije dostavijo dovolj piva, da bi z njim lahko napolnili Wembley stadion.
 • Amazonova skladišča imajo večjo površino kot 700 Madison Square Gardens arena v New Yorku in bi lahko sprejela več vode kot 10.000 olimpijskih bazenov.
 • Če bi bila Walmart država, bi bila to 26. največje gospodarstvo na svetu.

 Vir: M. M. Chowdhury: Interesting facts of Suppy Chain


Izobraževalni program s certifikatom

Kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije »Sodoben Supply Chain Manager« v slovenskem in angleškem jeziku.

Želim se prijaviti

 

    Vsebina modulov
Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

1. MODUL – Delavnica online v živo: Supply Chain Management v praksi

Procesna usmeritev iz dobavitelja na končnega potrošnika:

 • Kreiranje procesa usmerjenega h končnemu kupcu
 • Razumevanje trga in konkurence
 • Zadoščanje pričakovanjem končnega kupca
 • Odgovornost od začetka do konca (End to End responsibility):

Sprememba razmišljanja in metode dela:

 • Proces dela, dodana vrednost, pretočni časi in mrtvi čas (VSM)
 • Optimiranje posameznih korakov procesa
 • Spremembe iz PUSH v PULL metodo, Supermarket, signalne zaloge, vizualizacije…
 • Optimiranje transportnih poti – na primer MilkRun
 • Uporaba zalog informacij pri svojem delu
 • Povečanje fleksibilnosti in agilnosti po celotni dobavni verigi
 • Obvladovanje kompleksnosti in sprememb

 Planiranje in Analiziranje

 • Obvladovanje zalog (ABC/XYZ)
 • Načini optimiranja zalog
 • Planiranje procesov in dela
 • Optimiranje SC procesov v podjetju
 • Kako postaviti pravilne KPI za vaše poslovanje

 Komuniciranje in pogajanja:

 • Transparentnost procesa in jasno komunicirane želje končnega potrošnika
 • Dogovarjanje in pogajanje z dobavitelji
 • Pisni dogovori (pogodbe): Načela in pričakovanja
 • Primeri dobrih praks in debata

Predavatelj: Rok Štifter
Trajanje: od 9.00 do 13.15

2. MODUL – Spletna izdaja priročnika: Priročnik za nabavnike – konkretni napotki za učinkovito izvajanje nabavne funkcije
 • Učinkovita organizacija nabave
 • Učinkovito planiranje nabave in obvladovanje zalog
 • Učinkovito izvajanje nabave in izgradnja oskrbovalne verige
 • Ocenjevanje dobaviteljev in strateška partnerstva
 • Učinkovita nabavna pogajanja
 • Uspešno vodenje ekipe
 • Nabavne pogodbe in ključni pravni vidiki
 • LEAN in »vitka« nabava

Avtorji: Marina Lindič in drugi

3. MODUL – Delavnica v živo na lokaciji: Študije praktičnih primerov
 • Vsak udeleženec predstavi 1-2 primera iz svojega okolja
 • V skupinskem praktičnem delu udeleženci poiščejo rešitev za izbrane primere in jih v skupini predstavijo
 • Strokovna debata

S praktičnim prikazom posameznih korakov odgovorimo na vprašanje: Kako optimiram tok moje/naše dobavne verige?

1. Value Stream Mapping

 • Opis procesa (End-to-End)
 • Proizvodni čas
 • Pretočni časi
 • Časi čakanja

2. Optimizacija procesa z Lean orodji

 • Osnovna ABC/XYZ analiza materialnega toka
 • Analiza embalaže in obrat zaloge
 • Uporaba in optimizacija s PUSH metodami za povečanje pretoka informacij in sprožilcev

3. Zaključek procesa

 • Skladiščenje (planiranje, kapacitete, konsignacija, obrat zaloge)
 • Oskrba z materialom (MilkRun, Direktne dobave v proizvodnjo, Inbound politika)
 • Manipulacija materiala
 • Dobava kupcu (Outbound)
 • Interval naročanja in planiranje proizvodnje (signali, samo-planiranje proizvodnje)
 • Proženje naročil do partnerjev v procesu
 • Dogovor s partnerji v procesih (procesna uskladitev, pogodbe, naročila, informacijski tok, pričakovanja, merjenje uspešnosti, reševanje reklamacij, plačilni pogoji, ostala določila…)

4. KPI sledenje

 • Postavitev pravih KPI
 • Avtomatizacija KPI
 • Novi projekti (delo v prihodnje)
 • Učenje iz napak (Lessons learned)

Predavatelj: Rok Štifter
Trajanje in kraj: od 9.00 do 13.15, Brezovica pri Ljubljani

4. MODUL – Študijsko e-gradivo: Vodenje starostno raznolikih ekip skozi spremembe
 • Kaj vsebuje »človeška dimenzija« sprememb in kaj to pomeni za vas kot za vodjo
 • Kaj nas uči J-krivulja sprememb in kako to uporabiti v praksi
 • Razlika med prepričevanjem, prisilo in aktivacijo
 • Kako vam aktivacija lahko »spremeni življenje«, ko se kot vodja srečate s spremembo
 • Kaj je motiviranje, kaj nagrajevanje, in kako stil vodenja vpliva na motiviranje
 • Katere strategije in taktike motiviranja lahko uporabite za večjo motivacijo svojih sodelavcev
 • Generacije, ki predstavljajo trenutno delovno silo
 • Kako se spopasti z različnimi generacijami v enem podjetju
 • 15 navodil za vodenje in motiviranje generacije Y
 • Kratek vpogled v generacijo Z
 • Kako voditi in motivirati »xenijce«

Avtorici: mag. Suzana Ester Car, Mina Zupančič

5. MODUL – E-seminar: Excel za vsakodnevno delo + finančne funkcije ter analize
 • Formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelavo podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
 • Finančne funkcije in analize

Avtorica: Maja Čelan

6. MODUL – Zaključek

Zaključni test in prejem certifikata o uspešno opravljenem izobraževanju.

Potek izobraževanja

 • Trajanje celotnega izobraževanja: 4 tedni
 • Praktične delavnice potekajo online v živo, preko platforme Zoom, ter v živo na lokaciji. Trajajo 5 andragoških ur (9.00–13.15)
 • E-seminar in dodatno študijsko gradivo lahko predalate v času, ki vam najbolje ustreza – ni terminsko vezano.
 • Spletni dostop do Priročnika za nabavnike boste imeli na voljo še 3 mesece po zaključku izobraževalnega programa
 • Spletna učilnica je centralna stična točka, kjer se nahajajo vsa gradiva, urniki in obvestila. Zapre se 2 leti po zaključku izobraževanja
 • Izobraževanje vključuje tudi kratek zaključni test, na osnovi katerega prejmete certifikat.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Rok Štifter

Predavatelj z ogromno izkušnjami s področja vodenja ljudi, proizvodnje, optimizacije procesov, oskrbne verige, lean managementa, razvoja izdelka, komunikacije in oblikovanja strategij nadaljnjega razvoja. Je novodobni vodja, coach, trener in svetovalec, ki je v svoji karieri vodil različne ekipe manjših, velikih, domačih in mednarodnih podjetij. Njegovo praktično zaledje izhaja iz bogatih vodstvenih izkušenj in številnih vodstvenih…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
890,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja (mikro družbe kot jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah), fizične osebe in društva! Uporabite kodo za popust: MICRO20 (Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.)

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 23.11.2021