Skrbnik sistema e-hrambe

1.290,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Poslovanje tako javnih institucij kot gospodarskih družb danes v vedno večjem obsegu poteka v elektronski obliki, ki ob vseh prednostih s seboj prinaša tudi izzive in tudi različna tveganja glede zagotavljanja varnosti, celovitosti in avtentičnosti elektronskega gradiva.

Ker se v zadnjem času v organizacijah vedno pogosteje soočate z vdori v informacijske sisteme, ki ogrožajo varnost vaših dokumentov v e-hrambi, je nujno, da zagotovite ustrezno raven informacijske varnosti dokumentov, pri tem pa upoštevate tako zakonske zahteve kot tudi praktične rešitve, ki so se v vsakodnevnem upravljanju e-hrambe izkazale kot pravilne. Znati morate oceniti tveganja, nadzorovati procese e-hrambe in upravljanja dokumentov v elektronski obliki, obveščati zaposlene, predvsem pa pravilno, učinkovito ter takoj reagirati v primeru vdorov, zlorab, nenamernih napak ali zunanjih dejavnikov, kot so elementarne nesreče, izpad elektrike, izliv vode ali požar.

Zato je pomembno, da poznate aktualna varnostna tveganja in priporočljive ukrepe za zaščito dokumentov v e-hrambi. V sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki jih bomo predstavili na intenzivnem izobraževalnem programu

 

PROGRAM SESTAVLJAJO:

 • tri intenzivne interaktivne delavnice, ki trajajo 5 do 6 pedagoških ur
 • poslovna izdaja priročnika NOVA ARHIVSKA ZAKONODAJA IN PRAKSA
Komu je seminar namenjen?

Program je namenjen vsem, ki skrbite za ustrezno in optimalno hrambo ter primerno zaščito dokumentacije, ki jo ustvarjate, dobite ali hranite v e-obliki, ste odgovorni za organizacijo ali izvedbo procesov upravljanja z gradivom, in informatike, ki skrbite za informacijske sisteme upravljanja oz. za področje informacijske varnosti.

Pomembno boste nadgradili vaše kompetence:

 • natančno boste poznali zakonodajo in standarde s področja hrambe dokumentarnega gradiva v e-obliki in upravljanja sistema e-hrambe;
 • usposobljeni boste za samostojno izvajanje projektov hrambe in upravljanja dokumentarnega gradiva v e-obliki z upoštevanjem vseh procesov v organizaciji ter upoštevanjem zakonskih zahtev;
 • pravilno izpeljali postopek sprejema notranjih pravil, nato pa jih primerno izvajali in po potrebi tudi prilagajali;
 • poznali in analizirali boste aktualna varnostna tveganja in luknje ter načrtovali ustrezen načrt neprekinjenega poslovanja;
 • pravilno boste reagirali v primerih vdorov, nezakonitih dostopov ali poškodbe dokumentov v e-hrambi v primeru požara, izpada elektrike, izliva vode ali elementarnih nesreč;
 • dobili boste odgovore strokovnjakov na vaša konkretna vprašanja, družili se boste s kolegicami in kolegi iz stroke ter razširili krog poznanstev.

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste zaradi intenzivnega izobraževanja odsotni le tri delovne dni, ki jih boste maksimalno izkoristili.
 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih modulov, ki se izvajajo v obliki treh delavnic in strokovnega priročnika. Intenzivne delavnice trajajo 5 do 6 pedagoških ur. Poudarek je na praktičnem usposabljanju, zato smo omejili število udeležencev. Delavnice tako omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Študijsko gradivo priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa boste prejeli na drugi delavnici. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu. Geslo za dostop do poslovne izdaje prejmete po e-pošti.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili sami, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti do dogovorjenega roka.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Forum Akademije Skrbnik sistema e-hrambe kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Vsebina

Avtorji

dr. Tatjana Hajtnik

Dr. Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 pa magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, julija 2016 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.   Deluje na področju informatike, kjer je svoje strokovne izkušnje nabirala tako v gospodarskih družbah, javnem sektorju kot tudi v državni upravi. Strokovno kariero je začela kot sistemski inženir na velikih računalniških sistemih in jo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vodja informatike v OE Krško. V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala s področjem informacijske varnosti in bila nosilka uvedbe sodobnih standardov s področja informacijske varnosti in upravljanja z informacijskimi tveganji v Centru Vlade za informatiko in širše v državni upravi. Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer se poleg skrbi za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Arhiva RS intenzivno ukvarja s področjem elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vzpostavila je metodologijo in vodi postopke certificiranja opreme in storitev skladno s predpisi ter sodeluje pri presoji notranjih pravil za zajem in hrambo elektronskih dokumentov. Je nosilka razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, ki se vzpostavlja za vse slovenske javne arhive. Sodeluje tudi pri spremembah nacionalnih predpisov na področju elektronske hrambe. Habilitirana je kot predavateljica za predmetno področje Arhivistika in dokumentologija na Alma Mater Europaea – ECM. Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s področja elektronske hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja. Tako je od leta 2006, odkar se profesionalno ukvarja s področjem e-hrambe in e-arhiviranja, izvedla več kot 130 samostojnih seminarjev in nastopov na konferencah tako doma kot v tujini.

mag. Miha Ozimek

Mag. Miha Ozimek je opravil podiplomski specialistični študij informacijske varnosti s področja standardov informacijske varnosti in uvajanja politik varovanja informacij v organizacije. Deluje kot presojevalec sistemov vodenja kakovosti in varovanja informacij na (SIQ) in je presojal sisteme kakovosti in informacijske varnosti v večini slovenskih podjetjih. Kot gostujoči predavatelj sodeluje na Fakulteti za varnostne vede na področju sistemov varovanja informacij.