HR menedžer

HR menedžer

139,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

Letna naročnina za 10 številk revije v online obliki

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Mesečni kadrovski obveščevalec za učinkovito vodenje in izvajanje kadrovskih nalog

Vzorec online revije si oglejte TUKAJ.


Priznani strokovnjaki, ki sooblikujejo strokovna področja kadrovske problematike podjetij:

 • Tanja Bohl, odvetnica, specializirana je za delovno in kazensko pravo, avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na številnih izobraževanjih.
 • Štefka Korade Purg, strokovnjakinja za sistem javnih uslužbencev, plačnega sistema ter organiziranosti in sistemizacije delovnih mest javnega sektorja.
 • Franka Bertoncelj, magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Vodi svetovalno-izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki in je avtorica številnih člankov iz naštetih področij.
 • dr. Simona Šarotar Žižek, specializirana za upravljanje človeških virov in vodja Inštituta za management in organizacijo UM, EPF, avtorica ali soavtorica številnih knjig, člankov v mednarodnih in slovenskih revijah, knjigah, znanstvenih in strokovnih konferencah.
 • mag. Klemen Žibret, magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved, deluje kot svetovalec, trener, predavatelj in coach in je avtor številnih člankov s področja HRM.
 • mag. Brigita Osojnik, davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, predavateljica ter strokovnjakinja s področja napotenih delavcev ter strokovna urednica priročnika Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev.
 • in številni drugi strokovnjaki.

Zagotovite si redni obveščevalni servis.
Mi bomo opravili vaše delo, za vas zbirali pomembne informacije in vas redno obveščali.

DODATNO: brezplačna svetovalna storitev, pošljite nam svoja vprašanja in prejeli boste odgovor uglednih strokovnjakov.

Mesečno boste prejeli dostop do online revije na vaš elektronski naslov v PDF formatu. Shranite jo v vaš elektronski arhiv ali jo natisnite. S tem si boste zagotovili redno obveščenost:

 • Mesečni pregled zakonodajnih novostih, aktualnih razpisov in sodne prakse
 • Strokovne odgovore na vaša vprašanja
 • Koledar kadrovskih obveznosti
 • Osveščanje o sodobnih kadrovskih trendih in njihovi vpeljavi v prakso
 • Praktične rešitve konkretnih kadrovskih nalog
 • Vzorce za takojšnjo uporabo (vsaki reviji je dodan takoj uporaben online vzorec)

Izbor člankov iz nove številke:

 • Porast bolniške odsotnosti in kaj lahko delodajalec stori v primeru kršitev?
 • Iskanje, selekcija in zadržanje ključnih kadrov – umetnost, veščina ali srečna roka?
 • Neuspešno opravljeno poskusno delo? Kako pravilno zastaviti in voditi postopek v primeru odpovedi?
 • Razporejanje in evidentiranje delovnega časa ter obračun dodatkov v primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa.
 • Zakonodajne novosti 2020:
  • spremembe glede delovnega časa,
  • minimalna plača 2020,
  • predlog ZVOP-2,
  • novosti pri zaposlovanju tujcev.
 • Priloga: vzorec odpoved pogodbe o zaposlitvi negativno poskusno delo

Avtorji

dr. Simona Šarotar Žižek

Docentka managementa poslovanja (management, organizacija, ravnanje z ljudmi pri delu, industrija 4.0) in vodja Inštituta za management in organizacijo Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. Je avtorica ali soavtorica številnih knjig, člankov v mednarodnih in slovenskih revijah, knjigah, znanstvenih in strokovnih konferencah. Sodelovala je v različnih raziskovalnih projektih ("Celovit model za merjenje dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo inovativnih in manj inovativnih praks" in "Sodobni model upravljanja človeških virov na področju turizma") in vodi tudi mednarodne projekte ("CHANCE-4-CHANGE" SMART PRODUCTION in REGIO HELP) in sodeluje v njih (GRENZ FREI). Je članica v raziskovalnem programu P5-0027: Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU. Svetuje v mednarodnih projektih kakor tudi podjetjem obenem tudi vodi seminarje in delavnice. Aktivna je tudi kot strokovnjakinja na področju varnosti in zdravja pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zato jo je pristojno ministrstvo imenovalo skupino slovenskih strokovnjakov pri EU-OSHA za področje varnosti in zdravja pri delu.

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Franka Bertoncelj

Magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene inteligentnosti, asertivnosti ter poslovnim image-om. Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi organizacijskih in tržnih raziskav. Ukvarja pa se tudi s coachingom za zaposlene ter individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Dela pretežno po metodah transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, svoje znanje pa nadgrajuje z novimi principi pozitivne psihologije.

mag. Klemen Žibret

Mag. Klemen Žibret je magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Deluje kot svetovalec, trener, predavatelj in coach. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah (z do 1.000 zaposlenimi) na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov, učbenikov, seminarjev ter učnih gradiv s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. Tekom svoje predavateljske kariere je bil s strani študentov izbran za naj predavatelja na Višji strokovni šoli DOBA ter večkrat nagrajen z nazivom naj mentor. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike.

Splošni pogoji

Online naročnina se po poteku enoletnega obdobja samodejno podaljša. V primeru, da v prihodnje naročnine ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. Z odpovedjo preneha tudi dostop do revije. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
Informacije o letni naročnini: Cena letne naročnine z 10 izvodi revije v online obliki znaša 139,00 EUR (brez DDV).
Garancija zaupanja: Naročnino lahko kadarkoli odpoveste v roku 30 dni pred iztekom letnega obdobja.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.