Ravnanje z odpadki iz zdravstva, kontrolna online dokumentacija – Pojasnila, postopkovniki in vzorci za bolnice, zdravstvene domove, ambulante

Ravnanje z odpadki iz zdravstva, kontrolna online dokumentacija – Pojasnila, postopkovniki in vzorci za bolnice, zdravstvene domove, ambulante

198,00  DDV ni vštet v ceno

Kontrolna dokumentacija je namenjena odgovornim za ravnanje z odpadki v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih za ostarele, ambulantah, lekarnah in ostalih zdravstvenih institucijah

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

NOVO: Vse na enem mestu za ravnanje z odpadki v bolnicah, zdravstvenih domovih, ambulantah, lekarnah, zdraviliščih in domovih za ostarele


 • Ravnate z odpadki, ki nastajajo v zdravstvu, skladno z zakonodajo?
 • Razumete okoljske predpise in povsem poznate svoje obveznosti?
 • Ste prepričani, da odpadke, ki nastajajo v vaši organizaciji, pravilno ločujete, shranjujete in označujete?
 • Odpadke najbrž ne prepuščate kot mešane komunalne odpadke, jih ne mešate med seboj, jih shranjujete v označenih posodah ter oddajate zbiralcu?

Končno rešitev za vas: Kontrolna dokumentacija Ravnanje z odpadki iz zdravstva – Pojasnila, postopkovniki in vzorci za bolnice, zdravstvene domove, ambulante

Na enem mestu smo zbrali podlage in navodila, s pomočjo katerih boste:

 • pravilno ločevali, označevali in skladiščili različne odpadke, ki nastajajo pri vas,
 • vedeli, komu posamezne odpadke predati,
 • ustrezno uredili evidenčne liste ter ostalo dokumentacijo,
 • vedeli, kako ukrepati, da se izognete nepravilnostim in napakam in
 • vedno pripravljeni na inšpekcijski pregled.

Kot naročnik prejmete enoletni dostop do portala e-Okolje in s tem do:

 • usklajenih vsebin in vzorcev z aktualnimi zakonodajnimi spremembami za obdobje enega leta,
  rednega obveščanja o spremembah in novostih, ki jih morate vpeljati v prakso ter
  odgovorov na vaša vprašanja, na katera odgovarjajo priznani slovenski strokovnjaki. Vprašanja nam že sedaj pošljite na: okolje@zfm.si.

Strokovna pojasnila

 • Zakonodaja s področja varstva okolja
  • Odpadki
  • Odpadki iz zdravstva
 • Identifikacija odpadkov iz zdravstva
  • Odpadki pod klasifikacijsko številko 18 01
  • Odpadna zdravila
  • Ostali odpadki
 • Izpolnjevanje obveznosti
  • Povezava v sistem ravnanja z odpadki
  • Opis posameznih obveznosti
  • Prevoz odpadkov
  • Pravilno označevanje
  • Pravilno ločevanje
  • Skladiščenje
  • Zbiralnica
  • Oddajanje odpadov iz zdravstva
  • Vodenje evidenc
  • Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva
  • Načrt gospodarjenja z ostalimi odpadki
  • Izjeme (patronažna dejavnost)
 • Inšpekcijski nadzor
  • Pooblastila in pristojnosti okoljske inšpekcije
  • Osnove zakonodaje
  • Potek inšpekcijskega postopka
  • Upravni postopek
  • Prekrškovni postopek
  • Ukrepanje
  • Odprava nepravilnosti
  • Prisilitev/izvršba
 • Priprava na inšpekcijski nadzor okoljskega inšpektorja
 • Višina glob za kršitve

Postopkovniki in vprašalniki

 • Postopkovnik in vprašalnik za identifikacijo odpadkov iz zdravstva
  • Vrste odpadkov
  • Dodelitev klasifikacijske številke
 • Postopkovnik in vprašalnik za obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti
  • Obveznosti, ki jih imajo osebe, ki ravnajo z odpadki iz zdravstva
  • Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki
  • Prevoz odpadkov
  • Označevanje odpadkov
  • Ločevanje odpadkov iz zdravstva
  • Začasno skladiščenje in skladiščenje odpadkov iz zdravstva
  • Zbiralnica
  • Oddajanje odpadov iz zdravstva
  • Vodenje evidenc
  • Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva in ostalimi odpadki
 • Postopkovnik in vprašalnik za pripravo na obisk okoljskega inšpektorja

Avtorji

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna je bila tudi za nadzor nad hrupom, kakovostjo zraka, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem in nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED napravami). Je direktorica podjetja Environ, ki opravlja dejavnost svetovanja s področja varstva okolja. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki, optimizira stroške, … Svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Splošni pogoji

Ob naročilu online dokumentacije boste dostopne podatke prejeli na vaš elektronski naslov. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema računa. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.