Ravnanje z gradbenimi odpadki pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave

Ravnanje z gradbenimi odpadki pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave

Praktični seminar

Prijava
Kdaj?
4. 11. 2020, od 09:00 do 13:30
Kje?
Ljubljana,

Za udeležbo na seminarju vam bo IZS priznala 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin.

Gradbeni odpadki so odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta ter se uvrščajo v skupino odpadkov s številko 17 s klasifikacijskega seznama odpadkov. Med gradbene odpadke sodi tudi zemeljski izkop, ki je odpadek, sestavljen iz prsti, sedimentov in kamenja, ki nastane pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja.

V letu 2018 je v Sloveniji nastalo 4,97 mio ton gradbenih odpadkov, ali 59 % vseh nastalih odpadkov. Ravnanje z njimi določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, krovno pa Uredba o odpadkih in Zakon o varstvu okolja.

Kako ustrezno ravnati s tako velikimi količinami nastalih gradbenih odpadkov v Sloveniji ob mnogih prostorskih, okoljskih in tehničnih omejitvah njihove predelave in želene čim višje stopnje ponovne uporabe, je izziv, ki zahteva mnogo znanj, široki pogled in dobro pravočasno načrtovanje.

Zaradi nejasnosti in številnih vprašanj na tem področju, kot so: priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pravilna ravnanja z gradbenimi odpadki, izdelava ocene kakovosti zemeljskega izkopa in posnetka stanja tal območja predvidenega vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, dovoljene izjeme in zahtevana ostala dokumentacija pri ravnanju z gradbenimi odpadki, vas vabimo na strokovni seminar.

Seminar je namenjen: vsem udeležencem pri gradnji: investitorjem, izvajalcem, projektantom in nadzornikom.

Koristi

Na seminarju boste med ostalim prejeli konkretna pojasnila predavateljev iz prakse ter vpogled v nove sistemske rešitve in pristope. Glavne teme:

 • Pravilna uporaba zakonodaje za izvedbo postopkov
 • Obveznosti, odgovornosti in naloge udeležencev
 • Dokumentacija v zahtevah in posameznih postopkih
 • Predelava gradbenih odpadkov
 • Krožno gospodarjenje z viri

Med seminarjem boste prejeli odgovore na vsa vprašanja, ki jih boste postavili predavateljema.

Vsebina

 • Kako na obravnavanem področju uporabljati zakonodajo in najti svojo vlogo v njej
 • Kakšne so obveznosti in odgovornosti posameznih udeležencev – investitorja, projektanta in izvajalca gradbenih del, prevoznika, prevzemnika – zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov;
 • Posebnosti in dovoljene izjeme;
 • Potrebna dokumentacija – priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pridobitev ocene kakovosti zemeljskega izkopa in oceno primernosti tal območja vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, vodenje potrebne dokumentacije in evidenc, izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi;
 • Posebnosti: Rodovitna zemlja – humus in mineralna surovina, pridobljena pri gradbenih delih;
 • Kako nastale gradbene odpadke predelati, kakšen je njihov status po predelavi, njihova uporabnost v gradbeništvu, legalno dajanje na trg;
 • Strategija krožnega gospodarstva učinkovitega gospodarjenja z viri;
 • Aktualni evropski razvojni projekti in sodelovanje slovenskih partnerjev v njih;
 • Novi poslovni modeli krožnega gospodarstva in njihove povezave.

Predavatelji

Igor Kos

Igor Kos je svetovalec inštituta Wcycle Maribor. Ukvarja se s krožnim gospodarstvom mesta Maribor. Je član Agende EU-Partnerstvo za krožno gospodarstvo in aktivno spodbuja krožno gospodarstvo v širšem slovenskem in mednarodnem okolju.

Mirko Šprinzer

Mirko Šprinzer, inž.gradb., svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri, PKG Šprinzer Mirko s.p., Projekti krožnega gospodarstva

Prijava in kotizacija

Termin: 4. 11. 2020
288,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.