Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi

Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi

Enodnevni seminar

Prijava

ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU VAM BO IZS PRIZNALA 2 KREDITNI TOČKI IZ IZBIRNIH VSEBIN.

Gradbeni odpadki (odpadki skupine 17) predstavljajo v državah EU med 25 in 30 odstotkov vseh letno nastalih odpadkov. Ravnanje z njimi pri nas določajo Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah in Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, krovno pa Uredba o odpadkih in Zakon o varstvu okolja.

Zaradi nejasnosti in številnih vprašanj, kot so: priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pravila ravnanja z gradbenimi odpadki, izdelava ocene kakovosti zemeljskega izkopa in posnetka stanja tal na zemljišču predvidenega vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov in zahtevana dokumentacija pri ravnanju z gradbenimi odpadki, vas vabimo na strokovni seminar.

Komu je seminar namenjen?
 • Strokovnjakom s področja načrtovanja ravnanja z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi
 • Predstavnikom investitorjev, projektantov, nadzornih organov in izvajalcev gradbenih del
 • Zbiralcem in predelovalcem gradbenih odpadkov
 • Pooblaščencem za varstvo okolja v podjetjih in ustanovah ter vsem zainteresiranim.

Koristi

Na seminarju boste prejeli pojasnila predavateljev iz prakse:

 • Kako na obravnavanem področju uporabljati zakonodajo in najti svojo pozicijo v njej;
 • Kakšne so obveznosti in odgovornosti posameznih akterjev – investitorja, projektanta in izvajalca gradbenih del, prevoznika, prevzemnika - zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov;
 • Posebnosti in dovoljene izjeme;
 • Glede potrebne dokumentacije – priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pridobitev ocene kakovosti zemeljskega izkopa z oceno primernosti tal na lokaciji vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, vodenje potrebne dokumentacije in evidenc,  Izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi;
 • Kako nastale gradbene odpadke predelati, kakšen je njihov status po predelavi, njihova uporabnost v gradbeništvu, legalno dajanje na trg;
 • Prejeli odgovore na seminarju in tudi po njem. Vprašanja nam že sedaj pošljite na: okolje@zfm.si.

Vsebina

1. del: Ravnanje z gradbenimi odpadki (Mirko Šprinzer)

 • Zakonodaja in predpisani postopki pri ravnanju z gradbenimi odpadki
 • Obveznosti in odgovornosti akterjev po aktualni zakonodaji
 • Specifičen odnos med udeleženci na področju ravnanja z gradbenimi odpadki : Investitor – izvajalec – prevoznik – prevzemnik
 • Ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču: načrt gospodarjenja, rušenje objektov, ločeno zbiranje in oddaja odpadkov, ravnanje z azbestom predelava na gradbišču, izjeme, e-evidenčni list, poročilo o gospodarjenju
 • Zbiranje, predelava in prevoz gradbenih odpadkov: pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja oz. potrdila, poročanje in evidence, obvladovanje emisij hrupa in emisij snovi v zrak

2. del: Status predelanih gradbenih odpadkov (dr. Ana Mladenovič)

 • Status predelanih gradbenih odpadkov po izvedeni predelavi: Še vedno odpadek ali gradbeni proizvod
 • Certificiranje recikliranih agregatov kot gradbenih proizvodov in primeri iz prakse
 • Izzivi in priložnosti na področju recikliranja in uporabe predelanih gradbenih odpadkov

3. del: Vnos zemeljskega izkopa (dr. Nives V. Kugonič)

 • Vnos zemeljskega izkopa v ali na tla kot predelave odpadkov po postopku R10 – Izdelava ocene kakovosti zemeljskega izkopa, predpisana ravnanja
 • Vnos polnila pri gradbenih objektih – Dokazilo o kemični primernosti polnila
 • Spremembe v povezavi z vnosom v tla – dodatne (razširjene) zahteve po opredelitvi tal na zemljišču predvidenega nasipavanja

Predavatelji

Ana Mladenovič dr.

Vodja Laboratorija za kamen, agregat in reciklirane materiale na Zavodu za gradbeništvu Slovenije

dr. Nives V. Kugonič

Dr. Nives V. Kugonič je diplomirala na Biotehniški Fakulteti v Ljubljani – smer biologija, kjer je tudi doktorirala. Leta 1987 se je zaposlila na ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave kot raziskovalka in vodja projektov na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal ter izvajanja okoljskih monitoringov. Trenutno vodi področje Opadki in tla, hkrati je odgovorna za…

Mirko Šprinzer

Mirko Šprinzer, inž.gradb., svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri, PKG Šprinzer Mirko s.p., Projekti krožnega gospodarstva

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.