Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskim izkopom pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave
288,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskim izkopom pri izvajanju gradbenih del in postopkih predelave

288,00  DDV ni vštet v ceno

Datum izvedbe: 03.12.2021, od 09:00 do 13:15
Kraj izvedbe:Preko spleta (v živo)
Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

➤ Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev


Gradbeni odpadki so odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta ter se uvrščajo v skupino odpadkov s številko 17 s klasifikacijskega seznama odpadkov. Med gradbene odpadke sodi tudi zemeljski izkop, ki je odpadek, sestavljen iz prsti, sedimentov in kamenja, ki nastane pri izkopavanju ali odkrivanju tal ali podtalja.

Kako ustrezno ravnati s tako velikimi količinami nastalih gradbenih odpadkov v Sloveniji ob mnogih prostorskih, okoljskih in tehničnih omejitvah njihove predelave in želene čim višje stopnje ponovne uporabe je izziv, ki zahteva mnogo znanj, široki pogled in dobro pravočasno načrtovanje.

Zaradi nejasnosti in številnih vprašanj na tem področju, kot so: priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pravilna ravnanja z gradbenimi odpadki, izdelava ocene kakovosti zemeljskega izkopa in posnetka stanja tal območja predvidenega vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, dovoljene izjeme in zahtevana ostala dokumentacija pri ravnanju z gradbenimi odpadki, vas vabimo na strokovni seminar.

Komu je seminar namenjen? Vsem udeležencem pri gradnji: investitorjem, izvajalcem, projektantom in nadzornikom.

Online seminar v živo spremljate preko lastnega računalnika z vašega delovnega mesta ali od doma preko aplikacije ZOOM.


Utrinek z online seminarja


Koristi

Na seminarju boste prejeli pojasnila predavateljev iz prakse:

 • Kako na obravnavanem področju uporabljati zakonodajo in najti svojo pozicijo v njej;
 • Kakšne so obveznosti in odgovornosti posameznih akterjev – investitorja, projektanta in izvajalca gradbenih del, prevoznika, prevzemnika – zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov;
 • Posebnosti in dovoljene izjeme;
 • Glede potrebne dokumentacije – priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pridobitev ocene kakovosti zemeljskega izkopa z oceno primernosti tal na lokaciji vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, vodenje potrebne dokumentacije in evidenc, Izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi;
 • Kako nastale gradbene odpadke predelati, kakšen je njihov status po predelavi, njihova uporabnost v gradbeništvu, legalno dajanje na trg;
 • Prejeli odgovore na seminarju in tudi po njem. Vprašanja nam že sedaj pošljite na: okolje@zfm.si.

Vsebina

1. del: Ravnanje z gradbenimi odpadki (Mirko Šprinzer): 9.00 do 11.15

 • Zakonodaja in predpisani postopki pri ravnanju z gradbenimi odpadki
 • Kakšne so obveznosti in odgovornosti posameznih udeležencev – investitorja, projektanta in izvajalca gradbenih del, prevoznika, prevzemnika – zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov;
 • Posebnosti in dovoljene izjeme;
 • Specifičen odnos med udeleženci na področju ravnanja z gradbenimi odpadki : Investitor – izvajalec – prevoznik – prevzemnik
 • Potrebna dokumentacija – priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki, pridobitev ocene kakovosti zemeljskega izkopa in oceno primernosti tal območja vnosa, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov, vodenje potrebne dokumentacije in evidenc,  izdelava poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi;
 • Posebnosti: Rodovitna zemlja – humus in mineralna surovina, pridobljena pri gradbenih delih;
 • Kako nastale gradbene odpadke predelati, kakšen je njihov status po predelavi, njihova uporabnost v gradbeništvu, legalno dajanje na trg;

11.15–11.30 ODMOR

2. del: Vnos zemeljskega izkopa (dr. Nives V. Kugonič in Ana Ašler): 11.30 do 13.15

 • Vnos zemeljskega izkopa v ali na tla kot predelave odpadkov po postopku R10
 • Izdelava ocene kakovosti zemeljskega izkopa, predpisana ravnanja
 • Vnos polnila pri gradbenih objektih – Dokazilo o kemični primernosti polnila
 • Spremembe v povezavi z vnosom v tla – dodatne (razširjene) zahteve po opredelitvi tal na zemljišču predvidenega nasipavanja

Predavatelji

Ana Ašler

Ana Ašler je diplomirala na Naravoslovnotehniški fakulteti – smer geologija. Prve delovne izkušnje je kot študentka pridobivala na Zavodu za gradbeništvo, kjer je delovala v okviru Laboratorija za beton, kamen in reciklirane materiale. Leta 2019 se je zaposlila na Eurofins ERICo Slovenija kot vodja projektov na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal v okviru oddelka Odpadki, tla in okoljske raziskave. Odgovorna je za izdelavo ocen kakovosti zemeljskih izkopov in zemljin z vidika možnosti vnosa v tla po postopku predelave odpadkov R10, za izdelavo posnetkov stanja tal ter za izdelavo ocen odpadkov.

dr. Nives V. Kugonič

Dr. Nives V. Kugonič je diplomirala na Biotehniški Fakulteti v Ljubljani – smer biologija, kjer je tudi doktorirala. Leta 1987 se je zaposlila na ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave kot raziskovalka in vodja projektov na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal ter izvajanja okoljskih monitoringov. Trenutno vodi področje Opadki in tla, hkrati je odgovorna za izdelavo ocen kakovosti zemeljskih izkopov in zemljin z vidika možnosti vnosa v tla po postopku predelave odpadkov R10 ter izdelavo posnetkov stanja tal.

Mirko Šprinzer, inž. gradb.

Mirko Šprinzer, inž. gradb., svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri, PKG Šprinzer Mirko s.p., Projekti krožnega gospodarstva

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.