Računovodski izzivi 2020

Računovodski izzivi 2020

Posvet

Prijava

Računovodje, POZOR! SPREJMITE IZZIVE V 2020!


V letu 2020 veljajo novosti na področju DDV (glede EU dobav blaga, elektronskih knjig, konsignacijskih skladišč in ostalega).

Predvidevajo se tudi novosti na področju dohodnine (glede mej davčnih razredov, glede dohodkov iz življenjskega zavarovanja in iz kapitala, davčne obravnave vplačil družbenikov,…) ter novosti na področju davka od dohodkov pravnih oseb (glede uvedbe minimalne obdavčitve in zvišanja stopnje davka).

Bodite seznanjeni in sprejmite izzive! Pridite na srečanje računovodij na odličnem posvetu.

Na srečanje vabimo vodje računovodstva, računovodje in davčnike.

Koristi

S tem posvetom vam zagotavljamo:

 • poznavanje davčnih novosti v letu 2020 (na področju dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb in DDV);
 • rešitev na vaše dileme v praksi;
 • strokovne odgovore na vaša vprašanja na posvetu in tudi po njem. Pišite na: davki@zfm.si;
 • prijetno in nepozabno druženje s kolegi iz stroke.

Vsebina

9.00–10.30

Spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2) (mag. Brigita Osojnik):

 • zvišanje stopnje davka na dohodke iz kapitala (dividende, obresti, dobički iz kapitala) ter na dohodke, pridobljene iz oddajanja premoženja v najem;
 • spremembe (zvišanje) mej vseh davčnih razredov (lestvica za odmero dohodnine);
 • omejitev višine znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v davčnem obdobju za zavezance, ki v tekočem davčnem obdobju ne izkazujejo davčne izgube;
 • omejitev znižanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti;
 • vštevanje dela plače za poslovno uspešnost v letno davčno osnovo rezidenta;
 • celovita ureditev davčne obravnave naknadnih vplačil družbenikov in njihovih vračil;
 • ureditev dohodkov iz življenjskega zavarovanja;
 • sprememba priznavanja normiranih stroškov, povezanih s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala, pri ugotavljanju dobička, doseženega z odsvojitvijo kapitala;
 • druge spremembe.

Spremembe Zakona o davku od odhodkov pravnih oseb (ZDDPO-2):

 • uvedba minimalne obdavčitve;
 • zvišanje nominalne stopnje davka.

Spremembe Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI):

 • zvišanje davčnih stopenj od dobička od odsvojitve IFI – izvedenih finančnih instrumentov.

10.30–10.45 – odmor


10.45–11.45

Pomen psihološke kleti v vsakdanjem življenju (Sanela Banović, dr. med.):

 • kako poskrbeti in poslušati potrebe svojega telesa;
 • emocionalni možgani in pojem zadovoljstva;
 • stres v vsakdanjem življenju in kako živeti z njim;
 • različne tehnike sproščanja in reševanje vzroka stresnega dogodka.

11.45–12.15 – odmor


12.15–13.15

Novosti DDV v 2020 (mag. Tanja Urbanija):

 • novi pogoji za EU dobavo blaga;
 • nova pravila za konsignacijska skladišča;
 • pravila za zaporedne in verižne dobave;
 • elektronske knjige;
 • prodaja blaga fizičnim osebam v EU;
 • spremembe pri kaznih.

13.15–14.00

Področje obresti in DDPO/odtegljaj (WHT) (mag. Mitja Černe):

 • matrika davčno priznanih in nepriznanih obresti pri vključitvi dveh zakonskih omejitev (višina obresti in višina glavnice – priznana obrestna mera POM in tanka kapitalizacija);
 • pogoji za oprostitev plačila odtegljaja pri obrestih;
 • pogoji za oprostitev plačila odtegljaja pri dividendah podobnim dohodkih;
 • posebnosti tanke kapitalizacije;
 • konverzija posojil v kapital.

Predavatelji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

mag. Mitja Černe

Je davčni svetovalec v družbi BDO EOS Svetovanje d.o.o in aktivni član Društva davčnih svetovalcev Slovenije (DDSS). Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, nadalje pa se izobražuje na  Pravni fakulteti v Mariboru, kjer zaključuje magistrski študij davčnega prava. Objavil je preko 70 člankov v številnih strokovnih publikacijah različnih izdajateljev in kot predavatelj sodeloval pri več…

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi…

Sanela Banović, dr. med.

Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Sarajevu (Univerza v Sarajevu), od leta 2011 je zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo. Redno se dodatno izobražuje in usposablja s področja psihologije in psihoterapije, med drugim je opravila večmesečne dopolnilne študije v ZDA, Nemčiji in Švici. Od leta 1997 je sodelovala na več…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.