Računovodski izzivi 2022

Računovodski izzivi 2022

Datum izvedbe: 07.12.2021, od 09:00 do 14:00
Kraj izvedbe:Preko spleta (v živo)
Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

RAČUNOVODSKI IZZIVI 2022

Mala davčna reforma in digitalizacija

Dve področji bosta bistveno zaznamovali delo računovodij v naslednjem letu. Prvo je obet »male davčne reforme«, drugo pa izziv digitalizacije v računovodstvu.


Predavateljice:


doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.,
samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica, piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati
na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah


mag. Brigita Osojnik,
davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, ima 25-letne praktične izkušnje na davčnem
področju


mag. Tanja Urbanija,
objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj,
izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih


Marija Tomc Muc,
preizkušena računovodkinja in davčnica, ima izkušnje na področju vodenja računovodskega servisa in uvajanja digitalnega
računovodstva


Simona Matko Počivalšek,
že več kot 15 let deluje na področju računovodstva in kadrov


Veseli nas, da vas lahko povabimo na tradicionalno strokovno srečanje za računovodje, na katerem se bomo poglobili v področja:

 • na katerih se pričakujejo spremembe v letu 2022:
  • dohodnina
  • davek od dobička
  • davek na dodano vrednost
 • kjer se je v letošnjem letu pojavljalo veliko dilem:
  • povračil stroškov prihoda na delo
  • računovodske in davčne napake pri vodenju poslovnih dogodkov
 • in področja, o katerem vsi govorijo in se tiče tudi računovodij:
  • digitalizacija v računovodstvu

Dobro opremljeni se boste podali v novo poslovno leto, ker vam bodo predavateljice podale:

 • pojasnila sprememb, ki nas čakajo,
 • konkretne napotke za zakonodajno skladno in pravilno delo,
 • praktične primere iz računovodskega in davčnega področja,
 • konkretne rešitve vaših dilem v praksi,
 • strokovne odgovore na vaša vprašanja na posvetu in tudi po njem. Pišite na: racunovodstvo@zfm.si

Na srečanje vabimo vodje računovodstva, računovodje, referente obračuna plač, davčne svetovalce, direktorje in vse, ki jih obravnavane teme zanimajo.


Vsebina

1. predavanje – od 9.00 do 9.55, mag. Brigita Osojnik

Dohodnina in DDPO

V obravnavi v Državnem zboru sta tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Podrobneje vas bomo seznanili s predvidenimi spremembami in novostmi, ki jih prinašata zakona. Na področju dohodnine se nam obeta ponoven dvig splošne olajšave na 7.500 evrov s prehodnimi obdobji, usklajevanje olajšav, v letni dohodninski lestvici se predlaga znižanje najvišje stopnje iz 50% na 45%, obeta se tudi znižanje stopnje davka za dohodke iz kapitala na 25% in od najemnin na 15% ter znižanje meje za oprostitev plačila davka na kapitalski dobiček iz 20 na 15 let. Za starejše od 70 let se uvaja seniorska davčna olajšava v znesku 1.500 evrov, uvajajo se tudi določene olajšave na področju zaposlovanja mlajših in starejših oseb ter na področju vlaganja v digitalni in zeleni prehod, zvišuje se odstotek znižanja davčne osnove za donacije, uvaja pa se tudi ničelna boniteta za uporabo električnih službenih vozil.  Na področju davka od dohodkov pravnih oseb predlog zakona nadgrajuje veljavne olajšave, zlasti olajšavi za donacije in za zaposlovanje, ter določa novo olajšavo za vlaganja v zelen in digitalni prehod.

2. predavanje od 10.00 do 10.55, mag. Tanja Urbanija

DDV spremembe v 2021

Obetajo se nam DDV spremembe na podlagi katerih bi lahko odbili celo DDV od električnih vozil. Kakšne bodo pri tem omejitve bo predstavljeno na seminarju. Celoten obseg sprememb je zelo dolg in obsežen zato vam bomo na strnjen način pokazali kaj se bo res morda spremenilo s 1.1.2022, saj se precej novih določb nanaša na situacije, ki so že urejene v pravilniku. Da bomo še bolj povezani s tem kar se v  praksi dogaja bomo predstavili najpogostejše napake v zadnjem letu in prakso kako to rešiti.

ODMOR od 10.55 do 11.05

3. predavanje od 11.05 do 12.00, doc. dr. Lidija Robnik

Računovodske in davčne napake pri vodenju poslovnih dogodkov

Potrebno je upoštevati evidentiranje finančnih najemov, kratkoročnih (poslovnih) najemov in pravice do uporabe dolgoročnih sredstev in njihov vpliv na računovodske izkaze, kot jih določa MRS 15 in MRS 16. Potrebna je pravilnost oslabitev in odpisov terjatev, obveznosti, naložb ter zalog. Ugotavljajo se napačne oblike oblikovanja in črpanja dolgoročnih obveznosti, ki se oblikujejo v bodočih stroških, kot so rezervacije. Napake so zaznane tudi pri obračunavanju najrazličnejših vrst bonitet zaposlenih. Najpogostejše so opažene tudi napake pri obračunavanju potnih nalogov. Pri davčnem obračunu so tudi ugotovljene napake pri priznavanju nepotrebnih, nepriznanih in delno priznanih odhodkov poslovanja.

4. predavanje od 12.05 do 13.00, Marija Tomc Muc

Prednosti in pasti digitalizacije v računovodstvu

Digitalno računovodstvo je realnost in delo računovodje se v zadnjih letih močno spreminja. Aktualna situacija in povečanje obsega dela od doma pa so te procese še pospešili.

Pogledali bomo prednosti in pasti digitalnega brezpapirnega računovodstva.

Poudarili bomo, na kaj moramo biti pozorni z vidika varnosti, varstva osebnih podatkov, zahtev zakonodaje, dobrih poslovnih odnosov s strankami in nenazadnje tudi odnosov znotraj kolektiva v novi, digitalni realnosti.

5. predavanje od 13.05 do 14.00, Simona Matko Počivalšek

Praktično o Uredbi o povračilu potnih stroškov

Uredba je iz davčnega vidika postavila nova pravila v vezi s povračilom stroškov prevoza na delo in omejila tudi zgornji limit 140 EUR. Na izobraževanju si bomo pogledali, kdaj in v kakšnih primerih pride do obdavčitve prevoza na delo, zakaj je uveden zgornji limit 140 eur in vpliv v praksi ter druge spremembe uredbe, ki so bile objavljene v uradnem listu št. 114/21 z dne 15.7.2021. Skozi praktične primere bomo ponazorili pravilne izračune povračil stroškov na delo in drugih sprememb, ki jih je Uredba predpisuje po novem.

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj. Izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Kot soavtorica je objavila pet knjig, od tega eno v tujini. Svetuje na področju DDV, davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine.

Marija Tomc Muc

Marija Tomc Muc, preizkušena računovodkinja in davčnica, direktorica in solastnica podjetja Biro Bonus, ima izkušnje na področju vodenja računovodskega servisa in uvajanja digitalnega računovodstva tako znotraj podjetja kot pri strankah.  Predava na številnih izobraževanjih, seminarjih in konferencah.

Simona Matko Počivalšek

Na področju računovodstva in kadrov deluje že več kot 15 let. Za vaše dileme in izzive se maksimalno zavzema in vedno poišče strokovno, vsebinsko in optimalno rešitev v sklopu poslovnega procesa naročnika. Podrobnejša predstavitev: https://svetovanjeristo.wixsite.com/predstavitev/experience

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.