Računovodski in davčni vidik vodenja zalog v proizvodnem podjetju

Računovodski in davčni vidik vodenja zalog v proizvodnem podjetju

Praktični seminar

Prijava
Kdaj?
27. 8. 2020, od 09:00 do 13:15
Kje?
Ljubljana,

Nabava materiala in surovin v praksi ne povzroča večjih težav, prvič pa se pogosto zatakne že pri evidentiranju njihove porabe z ustreznimi metodami vrednotenja. Za zaloge veljajo zakonska določila ter strokovna navodila na podlagi slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016).

Pri materialnem poslovanju je zelo pomemben krogotok zunanje in notranje dokumentacije (knjigovodske listine, poslovna dokumentacija), vendar ni nič manj pomembno pravilno vrednotenje in kalkulacija nabavne vrednosti, nadalje evidenca in pravilna kalkulacija zalog, ki so v kooperaciji ali konsignaciji, pomemben je obračun proizvodnje nedokončanih in dokončanih proizvodov in ne nazadnje inventurni popis zalog in njihova uskladitev iz naslova kala ali loma.

Zgoraj naštetim računovodskim kategorijam je potrebo dodati tudi dobro poznavanje davčne zakonodaje. V želji, da vas opremimo z znanjem iz tega področja, razpisujemo aktualni seminar.


Komu je seminar namenjen?

Računovodjem in finančnikom, knjigovodjem, direktorjem in vsem, ki se pri delu srečujete z izzivi predlagane vsebine.

Praktični seminar temelji na preizkušenih primerih iz prakse, zato boste prejeli odgovore na številna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že pred pričetkom na naslov: polona.strasek-borko@zfm.si

Koristi

 • Osvojili boste pravilne načine vodenja evidence in porabe zalog materiala in surovin z ustreznimi metodami vrednotenja.
 • Vedeli boste vse o krogotoku dokumentacije in knjigovodskih listinah.
 • Naučili se boste, kako zaloge vplivajo na davčni obračun.
 • Dobili boste odgovore na konkretna vprašanja.

Vsebina

 • Knjigovodske listine in krogotok dokumentacije (skladišče – proizvodnja – knjigovodstvo).
 • Nabavo materiala in surovin na zalogo ali direktno v porabo.
 • Kalkulacije nabavne cene zalog materiala in surovin.
 • Knjiženje nabave materiala in surovin (prejeti računi).
 • Nabavo v Sloveniji, pridobitve iz EU in uvoz.
 • Metode vrednotenja porabe materiala in surovin ter drobnega inventarja.
 • Material pri kooperantih.
 • Vpliv zalog na davčni obračun poslovanja.
 • Primere knjiženj poslovnih dogodkov …

Predavatelji

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.