Računovodja – I. stopnja

Računovodja – I. stopnja

Izobraževalni program

Prijava

Kot dober računovodja morate svoje delo opravljati zanesljivo in učinkovito. Vedeti morate, kako in zakaj evidentirati različne poslovne dogodke, ki so zbrani v izkazih poslovnega izida, denarnih tokov in bilanci stanja, ti pa so odločilni za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev.

Zato morate dobro poznati zakonodajne podlage, njihovo vpeljavo v delo, računovodske standarde in celotno finančno poslovanje.

V štirih tednih, na enem mestu, pridobite potrebna znanja, vpeljite teorijo v svojo prakso in se usposobite za uspešno kariero. Posebej za vas smo s strokovnjakinjo iz prakse, dr. Lidijo Robnik, pripravili izobraževalni program.


Program I. stopnje obsega pet modulov:

 • tri celodnevne delavnice,
 • dostop do portala Računovodski praktikum,
 • e-izobraževanje: Bilance in kazalniki v štirih korakih.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za računovodstvo v slovenskem in angleškem jeziku.


Izobraževanje je namenjeno vsem, ki že opravljate računovodska dela ali se na to šele pripravljate in želite pridobiti ali nadgraditi znanja s področja računovodstva.

Koristi

Ob koncu izobraževanja boste:

 • samostojno in zanesljivo opravljali delo;
 • osvojeno znanje podkrepljeno s praktičnimi primeri takoj prenesli v prakso;
 • zakonodajno skladno obračunavali plače, druge prejemke iz delovnega razmerja, potne naloge, pravilno knjižili redne in izredne dogodke, izdelali ustrezna poročila, obračunali amortizacijo ter
 • dobili odgovore na vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.

Vsebina

Dostop do Računovodskega portala
 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Zakonske spremembe
Delavnica: Računovodski in davčni predpisi vodenja računovodstva; Obračunavanje prejemkov v delovnem razmerju ali pogodbenem odnosu
 • Pomen, naloga in vrste računovodstva
 • Funkcija in organizacija računovodstva
 • Računovodska načela in pravila evidentiranja poslovnih dogodkov
 • Katere računovodske informacije so pomembne za različne uporabnike
 • Pomen in vsebina knjigovodskih listin
 • Vrste knjigovodskih listin
 • Kaj je verodostojna knjigovodska listina
 • Vrste, vsebina in arhiviranje poslovnih knjig in knjigovodskih listin
 • Ekonomske kategorije iz bilance stanja
 • Ekonomske kategorije iz izkaza poslovnega izida in iz izkaza denarnih tokov
 • Pomen premoženjskega in finančnega stanja, poslovnega izida in denarnega toka
 • Računovodski predpisi in davčna zakonodaja
 • Obračun plače in nadomestil ter bonitet
 • Regres za letni dopust
 • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (jubilejne nagrade, božičnica, odpravnine, potni stroški, regres za prehrano, solidarnostna pomoč)
 • Delo v drugem pravnem razmerju (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri, sejnine)
Delavnica: Potni nalogi, obračun potnih stroškov, napake; Terjatve, obveznosti in stroški
 • Pravilno izpolnjevanje potnih nalogov
 • Obračun stroškov potnih nalogov
 • Napake pri poslovanju s potnimi nalogi
 • Praktični primeri knjiženj
 • Vrste in način oblikovanja terjatev in obveznosti iz poslovanja in financiranja
 • Odpisi in oslabitve terjatev in obveznosti ter njihovi zastaralni roki
 • Obračunavanje obresti
 • Dajanje in prejemanje popustov
 • Vrste stroškov in kako jih delimo in evidentiramo na kratek ali dolgi rok
 • Praktični primeri knjiženj
Delavnica: Dolgoročna sredstva
 • Vrste dolgoročnih sredstev in njihovo evidentiranje
 • Metode obračunavanja amortizacije
 • Vrednotenje dolgoročnih sredstev
 • Naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva
 • Dobički in izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev
 • Pomen inventure opredmetenih osnovnih sredstev
 • Praktični primeri knjiženj
 • Preverjanje znanja: test rešite na zadnji delavnici.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za računovodstvo
E-izobraževanje: Branje bilanc v štirih korakih – 4 moduli

V spletno učilnico prejmete e-izobraževanje Branje bilanc v štirih korakih – 4 moduli.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6,5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli en teden pred začetkom prve delavnice. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da  jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Gradiva natisnete sami in jih prinesete na delavnico.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brezpotnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Na delavnice prinesite kalkulatorje, ki jih boste za učinkovito delo potrebovali.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste rešili na zadnji delavnici.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.