Računovodja ekspert

Računovodja ekspert

Izobraževalni program – online

Prijava

Računovodja ekspert je ključen pri oblikovanju finančne stabilnosti organizacije. Vodstvu pomaga in svetuje na širšem finančnem področju, ter ga še posebej usmerja na področju razporejanja premoženja, tolmačenja računovodskih podatkov in vodenja poslovnih knjig.

Namen programa je, da računovodjo, ki že ima znanja in izkušnje, opolnomočimo do te mere, da bo:

 • suvereno svetoval vodstvu, direktorju, upravi, podjetniku;
 • na podlagi računovodskih podatkov razbral stanje podjetja in svetoval možne izhode;
 • izračunal posamezne kazalnike poslovanja in jih znal pravilno interpretirati.

Program sestavljajo 4 moduli:

 • 2 celodnevni online delavnici
 • Dostop do Računovodskega portala
 • E-mail seminar Excel za finančnike in računovodje

Ključna vsebinska področja programa:

 • Razkrivanje in vrednotenje zabilančnih evidenc po SRS 2016.
 • Prejete državne pomoči in subvencije.
 • Terjatve in obveznosti za odložene davke.
 • Vrednotenje zemljišč, zgradb, vrednostnih papirjev po nabavni vrednosti in vpliv na davčni obračun.
 • Pomen poslovno nepomembnih in pomembnih računovodskih napak ter način njihovega odpravljanja.

Ob koncu programa boste na podlagi zaključnega testa prejeli certifikat Računovodja ekspert kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Koristi

Po končanem izobraževanju boste:

 • Vedeli, kako knjižiti zapletene poslovne dogodke.
 • Poglobili znanje računovodskega analizranja.
 • Nadgradili poznavanje računovodskih kazalnikov (ROA, EBIT, EBITDA).
 • Poznali posebnosti prenosa kratkoročnih terjatev in obveznosti med dolgoročne.
 • Razumeli davčne in računovodske postavke ter njihove popravke v davčnem obračunu.
 • Ločili med poslovno pomembnimi in nepomembnimi računovodskimi napakami.

Prednosti programa:

 • Delali boste na podlagi praktičnih primerov, ki jih boste takoj preizkusili v praksi.
 • Na delavnici boste delali na podlagi vaših konkretnih situacij. Vabljeni, da nam vprašanja posredujete vnaprej na polona.strasek-borko@zfm.si
 • Odgovarjamo na vaša vprašanja in dileme na delavnici in po njej.
 • Puščamo prostor za strokovno diskusijo.

Vsebina

Prva online delavnica
 • Razkrivanje in vrednotenje zabilančnih evidenc po SRS 2016
 • Prejete državne pomoči in subvencije
 • Donacije in sponzorstva v denarju in materialnih oblikah
 • Prodaja poslovnega deleža drugi osebi ali lastnemu podjetju
 • Obdavčitev kapitalskih dobičkov fizičnih in pravnih oseb
 • Prenos kratkoročnih terjatev med dolgoročne terjatve
 • Prenos kratkoročnih obveznosti med dolgoročne obveznosti
 • Obračun poslovanja – davčno nepriznani prihodki, odhodki in davčna osnova

Trajanje: 9.00 do 14.00

Druga online delavnica
 • Razumevanje davčnih in računovodskih postavk ter njihovi popravki v davčen obračunu
 • Pomen metod vrednotenja sredstev za poslovne odločitve ter njihov davčni in računovodski vidik
 • Terjatve za odložene davke
 • Obveznosti za odložene davke
 • Vrednotenje zemljišč, zgradb, vrednostnih papirjev po nabavni vrednosti in vpliv na davčni obračun
 • Pomen poslovnih nepomembnih in pomembnih računovodskih napak ter kako jih popraviti
 • Priznavanje oslabitve terjatev do kupcev
 • Izračun pomembnih kazalnikov poslovanja
 • Pomen izkaza denarnih tokov za različne uporabnike
 • Računovodsko, poslovno in letno

Trajanje: 9.00 do 14.00

Dostop do Računovodskega portala
 • STROKOVNE VSEBINE:
  • Praktični primeri knjižb,
  • Poročanje po SRS in MSRP
  • Poslovno in letno poročilo
  • Potrebne računovodske informacije za direktorje
  • Rezultat poslovanja
  • Samostojni podjetniki
  • Poslovni dogodki
  • Društva
  • Kmetje
  • Računovodsko analiziranje
  • Računovodski svetovalec
  • Plače v gospodarstvu
  • Javni sektor
 • SVETOVALNICA:
  • Knjižnica odgovorov strokovnjakov na konkretna vprašanja naročnikov
 • DOKUMENTACIJA:
  • Zbirka vzorce pogodb, pravilnikov, pooblastil, opozoril, potrdil, kazalnikov, sklepov, evidenc in primerov izračunov plač in obračunov potnih nalogov
 • VIDEO SEMINARJI:
  • Zbirka webinarjev in online seminarjev
 • ZAKONODAJA:
  • Zbirka povezav do aktualne zakonodaje
 • ELEKTRONSKI OBRAZCI:
  • Povezava do obrazcev za takojšnje izpolnjevanje in uporabo
 • ONLINE PRIROČNIK: KNJIŽBE ZA RAČUNOVODJE
  • Ustanovitev gospodarske družbe
  • Dolgoročna sredstva
  • Kratkoročna sredstva
  • Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti
  • Stroški poslovanja
  • Prihodki in odhodki
  • Rezultat poslovanja
  • Računovodske informacije za poslovno odločanje
  • Potni stroški
E-mail seminar Excel za finančnike in računovodje

1. lekcija: OSNOVNE FORMULE, FUNKCIJE in DELO S CELICAMI

 • Deljenje, seštevanje, odštevanje podatkov, računanje povprečij, odstotkov, statistik
 • Pogojni izračuni (samodejna prilagoditev izračuna glede na vhodne podatke)
 • Kopiranje formul v druge celice ali na druge delovne liste
 • Obdelava medsebojno povezanih podatkovnih datotek (različne excel datoteke ali različni delovni listi)
 • Odstranjevanje podvojenih zapisov iz seznamov
 • Združevanje celic, tako da se vsi podatki ohranijo
 • Delitev besedila v stolpce (npr. kako ime in priimek iz enega stolpca razdeliti v 2 ločena stolpca) in obratno – združevanje 2 stolpcev
 • Sprememba malih v velike tiskane črke, sprememba velike začetnice
 • Uporaba datumskih funkcij (NOW, TODAY, MONTH …)

2. lekcija: PRIPRAVA TABEL in OBDELAVA PODATKOV

 • Avtomatska izdelava tabel, delo z obrazci za tabele
 • Zamenjava vrstice in stolpca (rotacija tabele)
 • Hitro in razširjeno razvrščanje podatkov, zamrznitev dela celic
 • Samodejno filtriranje, delo z razširjenim filtrom, kopiranje filtriranih podatkov
 • Uporaba vmesnih seštevkov, izdelava pregledov
 • Vrtilne tabele, združevanje delnih tabel (za kompleksne podatke)
 • Delo s trodimenzionalnimi tabelami
 • Makro – kako se pripravi vzorec datoteke, ki ga lahko uporabite vsakič znova …

3. lekcija: OBLIKOVANJE GRAFOV in NASTAVITVE TISKANJA

 • Izdelava grafov, tortnih in stolpčnih diagramov…
 • Dodajanje vrednosti k stolpcu, spreminjanje barve stolpcev, merila, mrežnih črt grafa,
 • Izdelava projekcijske krivulje / trendne črte,
 • Spreminjanje osi, dodajanje legende, naslova grafa …
 • Dodajanje glave / noge, strani delovnega lista
 • Možnosti tiskanja (tabel, grafov, delovnih listov…)
 • Kako ročno nastaviti prelom strani (kaj se tiska na katero stran)
 • Povezava excela z wordom ali powerpointom …

4. lekcija: FINANČNE FUNKCIJE in ANALIZE

 • Izračun prihodnje vrednosti naložbe
 • Izračun višine obroka na osnovi enakih plačil in obrestne mere; izračun obrestne mere
 • Priprava amortizacijskega načrta odplačevanja posojila
 • Vrednotenje naložb s pomočjo izračuna neto sedanje vrednosti naložbe, notranje stopnje donosa, potencialnega zaslužka investicije (ROI) …

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih online delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli en teden pred začetkom prve delavnice. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da  jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Gradiva natisnete sami in jih prinesete na delavnico.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brezpotnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Na delavnice prinesite kalkulatorje, ki jih boste za učinkovito delo potrebovali.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa v obliki izdelave projektne naloge na podlagi konkretnih primerov iz vašega podjetja oziroma dejavnosti. O podrobnostih boste obveščeni na prvi delavnici.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.