Prokurist – obveznosti in odgovornosti

Prokurist – obveznosti in odgovornosti

Enodnevni seminar

Prijava
Kdaj?
3. 10. 2019, od 9:00 do 13:15
Kje?
Ljubljana Vič, Območna obrtno-podjetniška zbornica

Direktor ne more sklepati poslov na vseh področjih poslovanja družbe, zato v ta namen pooblasti prokurista ali pa pooblastila za sklepanje poslov direktor prenese na druge pooblaščence v družbi.

Pooblastila in odgovornost prokuristov so določena v Zakonu o gospodarskih družbah, vendar le ta vsebuje zgolj skope določbe, zato je treba ta pravila uporabljati v kombinaciji z določbami Obligacijskega zakonika o zastopanju. Vendar v praksi številnih vprašanj v zvezi s pooblastili za sklepanje poslov zakonodaja sama ne določa, zato tem namenjamo praktičen seminar.

Koristi

Seminar je pomemben za direktorje in vse, ki jih direktor pooblasti za sklepanje poslov, saj obravnava aktualna vprašanja v zvezi z odgovornostjo prokuristov.

Vsebina

  • Osnovna predstavitev prokure – kaj to sploh je, kakšna je njena vsebina in namen ter kje je urejena?
  • Kdo je prokurist, kakšna je njegova osnovna vloga, kakšne so njegove pristojnosti, obveznosti in odgovornosti (pri zunanjih in notranjih zadevah)?
  • Kdaj in kako se prokura konča?
  • Delovnopravni položaj prokurista (tudi v odnosu prokurist – vodilni delavce)?
  • Pogodba o zaposlitvi s prokuristom – kakšna je optimalna pogodba o zaposlitvi s prokuristom?
  • Obveznosti in odgovornosti prokurista v delovnem razmerju?
  • Prenehanje delovnega razmerja prokurista?

Predavatelji

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani,…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 

Posebne ugodnosti:

  • drugi udeleženec 10 % popusta
  • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI S PRIROČNIKOM (PRIROČNIK V TISKANI OBLIKI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

SEMINARJI S POSLOVNO IZDAJO PRIROČNIKA (PRIROČNIK V TISKANI IN DIGITALNI IZDAJI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Lokacija

Območna obrtno-podjetniška zbornica

Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenia

Datum: 3.10.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.