Priprave na davčni obračun in vpliv COVID 19 na davčni obračun za leto 2020

Priprave na davčni obračun in vpliv COVID 19 na davčni obračun za leto 2020

Online seminar v živo

Prijava
Kdaj?
15. 12. 2020, od 9.00 do 13.00
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Organizacije smo obvezane najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako moramo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred koncem davčnega leta je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.

Leto 2020 je posebno tudi iz vidika prejetih državnih pomoči na podlagi protikoronske zakonodaje. Še pred koncem tega leta lahko preverimo ali smo državno pomoč pravilno evidentirali in kaj moramo narediti v primeru vračila v tekočem letu ali v letu 2021.

Za pravilno pripravo poročila in obračuna vas vabimo na online seminar.

Koristi

Cilj seminarja:

 • udeležence seznaniti in opozorili, na kaj naj bodo pozorni pri izdelavi računovodskega in davčnega obračuna za leto 2020;
 • predstaviti kriterije po katerih je potrebno državno pomoč vračati ali ne;
 • ponuditi strokovne in praktične rešitve;
 • odgovoriti na vaša vprašanja.

Seminar je namenjen: vodjem računovodskih služb, vodjem računovodskih servisov, računovodjem, knjigovodjem, direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom in vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

Pomembno: Kratka online izobraževanja v živo spremljate preko lastnega računalnika, zato vam ni treba zapuščati doma oz. delovnega mesta. Omogočena je nemotena interakcija ter zastavljanje vprašanj (po mikrofonu ali pisno).

Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej na polona.strasek-borko@zfm.si in poskrbeli bomo, da boste tekom izobraževanja prejeli kar najbolj koristne odgovore in pojasnila!

Vsebina

 • Računovodski predpisi, davčna zakonodaja, interni predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov.
 • Pregled evidentiranja dolgoročnih sredstev z vidika izbire pravilne metode vrednotenja in prevrednotenja (oslabitve, okrepitve).
 • Delitev tekočega vzdrževanja in naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva. Katere so večne dileme, napake in napačne odločitve?
 • Optimiranje odpisov in oslabitev zalog in terjatev iz poslovanja ter njihov vpliv na računovodski izid in davčno osnovo. Kdaj terjatve in obveznosti zastarajo ?
 • Kateri računovodski prihodki so davčni priznani in kateri računovodski odhodki so davčno priznani ?
 • Optimiranje vrst davčnih olajšav za zniževanje davčne osnove za leto 2020.
 • Knjiženje državnih pomoči, odlog in oprostitev plačila prispevkov.
 • Temeljni dohodek samozaposlenih in njihovo knjiženje.
 • Vpliv državne pomoči na računovodski in davčni obračun za leto 2020.
 • Pogoji za oprostitev ali vračilo državne pomoči za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.
 • Oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij ter kratkoročnih časovnih razmejitev.
 • Obračun davčnih obveznosti pri tistih, ki so normirane osebe.
 • Obračun davka od dohodka pravnih oseb ali dohodnine iz dejavnosti po novih pravilih za leto 2020.
 • Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev ter strokovna diskusija.

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Kotizacija2
288,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.