Priprava in oddaja Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi ter Poročila o količini embalaže, ki je bila dana v promet ali uporabljena v letu 2020

Priprava in oddaja Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi ter Poročila o količini embalaže, ki je bila dana v promet ali uporabljena v letu 2020

Online seminar v živo

Prijava

POMEMBNO ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE!

31. 3. 2021: Obvezna oddaja Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi in Poročila o količini embalaže, ki je bila dana v promet ali uporabljena v letu 2020


 1. Izvirni povzročitelj, zbiralec in predelovalec odpadkov je obvezan oddati Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi, zbiranju oz. obdelavi. Izvirni povzročitelj odpadkov lahko poročilo predloži pisno ali elektronsko, zbiralec in obdelovalec pa samo elektronsko s pomočjo informacijskega sistema IS-odpadki.  Pravilnost podatkov pri poročanju temelji na pravilno izpolnjenih evidenčnih listih v aplikaciji IS-Odpadki.
 2. Na podlagi novele Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/2017 z dne 7.7.2017) morajo o količini embalaže, ki jo dajo v promet ali jo sami uporabijo, poročati TUDI obstoječi embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Zaradi številnih vprašanj in dilem, predvsem vezanih na poročanje o količini embalaže, organiziramo praktično delavnico.


Online seminar v živo spremljate preko lastnega računalnika z vašega delovnega mesta ali od doma od 9.00 do 12.15 preko aplikacije ZOOM. Vmes imamo odmor v trajanju 15 minut.

Komu je seminar namenjen?
Odgovornim osebam za ravnanje z odpadki, pooblaščencem za varstvo okolja, vodjem in strokovnim sodelavcem v nabavi, logistiki, ekologiji, razvoju in komerciali ter tudi direktorjem v vseh proizvodnih in storitvenih podjetjih, ki ste embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže.

Koristi

Zagotavljamo vam:

 • razlago zakonodaje na primerih;
 • pojasnila in navodila, kakšne obveznosti imate pri poročanju o odpadkih, če ste izvirni povzročitelj, zbiralec ali obdelovalec odpadkov;
 • na primerih spoznate, kaj pomeni »biti proizvajalec« in kaj pomeni »dati embalažo v promet« ter kako boste o tem poročali;
 • odgovore na vprašanja na seminarju in tudi po njem. Za vas smo dosegljivi na: okolje@zfm.si;
 • kot udeleženec seminarja boste prejeli POTRDILO O UDELEŽBI, ki ga lahko uporabite v svojem življenjepisu v poglavju o dodatnem poklicnem usposabljanju. 

Vsebina

od 9.00 do 10.15, 1.del: Priprava na poročanje

 • Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki
 • Podelitev klasifikacijskih številk
 • Oddajanje in prepuščanje odpadkov
 • Evidenčni listi
 • Vodenje evidence
 • Vrste poročil
 • Zahteve za poročanje
 • Priprava letnega poročila

od 10.15 do 10.30 kratek odmor

od 10.30 do 12.15, 2.del: Poročanje o količini embalaže (Polonca Poljanec Perič)

 • Definicija in vrste embalaže
 • Komunalna in nekomunalna embalaža
 • Proizvajalec embalaže
 • Dajanje embalaže v promet (evidenca, poročanje)
 • Primeri dajanja embalaže v promet
 • Obveznost poročanja
 • Primeri poročanja
 • Ravnanje z embalažo in zahteve glede na količino (do 15000 kg in nad 15000 kg)
 • Okoljska dajatev
 • Višine glob za prekrške

Predavatelji

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.