Priprava in ocenjevanje projekta za pridobitev nepovratnih sredstev

Priprava in ocenjevanje projekta za pridobitev nepovratnih sredstev

Prijava
Čeprav obstaja veliko načinov za financiranje tvegane inovacijske dejavnosti, so po mnogih kriterijih najboljša izbira nepovratna sredstva.

Možnosti za uspešno prijavo si lahko bistveno povišate, če prijavite projekt, ki:

 • je dobro premišljen in zadostuje vsem kriterijem razpisa,
 • prepriča, da boste prispevali k uresničitvi evropskih ciljev,
 • omogoči ocenjevalcu, da iz prijavne dokumentacije prepozna kredibilnost vašega podjetja in projekta.

Prijavitelji na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev se soočate s težavami, kot so:

 • izbira primernega razpisa,
 • uporaba ustrezne terminologije,
 • izbor primernih partnerjev projekta,
 • priprava projektne vloge, ki bo prepričala razpisnika,
 • in premalo izpostavljen učinek projekta na industrijski oz. znanstveni napredek.
Prepričajte evalvatorja in pridobite nepovratna sredstva z odlično pripravljenim projektom! Organiziramo dvodnevno praktično izobraževanje Priprava in ocenjevanje projekta za pridobitev nepovratnih sredstev

Program obsega dve celodnevni delavnici, kjer boste aktivno sledili konceptu konzerviranja projektne ideje, izdelavi idejnega osnutka ter terminskega in finančnega načrta, izpolnjevanju projektne dokumentacije in prejeli navodila dolgoletnega strokovnjaka in aktivnega ocenjevalca inovacijsko-poslovnih projektov v programu Obzorje 2020.

P.S. Program vas po korakih vodi skozi izpolnjevanje razpisne dokumentacije. Strokovni evalvator vas pouči, s čim ga boste s svojim projektnim predlogom prepričali!

Koristi

KORIST: Investirajte čas in denar v to izobraževanje, saj boste z njim:

 • povsem poznali zahteve strokovnih ocenjevalcev in način, kako jih izpolniti: aktivni ocenjevalec programa Obzorje 2020 vam iz prve roke pove, s čim ga boste prepričali;
 • obvladali pripravo projektne dokumentacije in vedeli, kaj v njej vam prinese največ točk;
 • se izognili pogostim napakam v praksi;
 • vzpostavili kontinuiran sistem prijavljanja na razpise in s tem črpanja evropskih sredstev.

Vsebina

1. modul – delavnica
 • problemska analiza in razjasnitev ozadja projekta
 • izdelava idejnega osnutka (ozadje, namen, cilji, aktivnosti, rezultati , učinki, deležniki)
 • izdelava logičnega okvirja (kazalniki, tveganja,..)
 • izdelava terminskega načrta (gantogram)
 • izdelava finančnega načrta projektne ideje (vsi neposredni in posredni stroški)
 • izbira primernega razpisa in umestitev projektne ideje
 • razčlenitev razpisne dokumentacije (najkompleksnejša dokumentacija, Obzorje 2020)
 • struktura in temeljni elementi razpisne dokumentacije – pojasnilo na primeru
 • razjasnitev zahtev razpisnika in tolmačenje uporabljene terminologije

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vaša specifična vprašanja

2. modul – delavnica
 • projektni konzorcij
 • pogajanja z naročnikom in prilagajanje projektnega predloga
 • splošni koncepti ocenjevanja projektov
 • postopek ocenjevanja Obzorje 2020 inovacijsko-razvojnih projektov (tudi slovenskih)
 • kaj ocenjevalci iščejo, kako gledajo nase in na svojo vlogo
 • pomembnost prvega vtisa projektne vloge in vizualne percepcije
 • z vizualnimi elementi razložiti kompleksne ideje
 • dvig kredibilnosti prijavitelja in projektne ideje
 • najpogostejše napake

Potek izobraževanja

Potek in način izvedbe izobraževanja
 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli želena pojasnila na konkretnem primeru iz prakse. Skozi diskusijo z ostalimi udeleženci in predavateljema boste prišli do novih idej in rešitev.
 • Zaželeno je, da na delavnicah postavljate čim več vprašanj.
 • Delavnici trajata po 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
Program je namenjen

vsem, ki ste se in se boste kontinuirano prijavljali na mednarodne razpise (centralizirani programi v Bruslju in decentralizirani razpisi v Sloveniji ter razpisi evropskega teritorialnega sodelovanja).

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Beno Stern, MBA

Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega menedžmenta evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovnih priročnikih na temo pridobivanja evropskih sredstev in…

dr. Jernej Zupanc (Seyens d.o.o.)

Dr. Jernej Zupanc se je s projektnimi prijavami srečal med doktorskim študijem, ko je po uspešni prijavi na Fulbrightovo štipendijo napisal priročnik, ki je v zadnjih petih letih pomagal več kot 80.000 prijaviteljem iz 202 držav. Od takrat sodeluje pri prijavah ali pomaga pri domačih in evropskih prijavah raziskovalnih in podjetniških projektov, ki jih zadnje…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.