Prekinitve zaposlitev po novem

Prekinitve zaposlitev po novem

Avtorji:Tanja Bohl

Postopki, povezani z odpovedmi pogodbe o zaposlitvi, in aktualna praksa.

Počisti
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Kako zakonito izpeljati postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ali razloga nesposobnosti?


Priročnik Prekinitve zaposlitev po novem, ki se posodablja z najnovejšo zakonodajo in sodno prakso vam pomaga pri izpeljavi zakonsko skladnih postopkov

V priročniku Prekinitve zaposlitev po novem, avtoric Tanje Bohl in Ane Čeh, boste našli veliko teoretičnih izhodišč in obrazložitev zakonodaje, predvsem pa priročnik vsebuje številne vzorce, praktične informacije, odgovore na vprašanja iz aktualne prakse in obrazložitve najnovejše sodne prakse za posamezne vrste odpovedi. Verjamemo, da vam bodo v pomoč, ko se boste morali odločiti kako ukrepati v posameznih primerih.


Kaj boste še pridobili z nakupom našega priročnika?

Priporočila:

“Z Založbo Forum Media sodelujemo že več let, saj smo naročniki njihovih dveh portalov (Kadrovsko delo v praksi po novem in Prekinitve zaposlenih po novem), pogosto pa se udeležujemo tudi njihovih izobraževanj. S Priročnikoma smo izredno zadovoljni, saj nam omogočata lažje in učinkovitejše delo. Oba sta pregledna in enostavna, lahko jih takoj uporabimo, pomembno pa je, da vsebujeta konkretne nasvete in praktične primere. S pomočjo obeh priročnikov smo zelo ponastavili delo v oddelku človeških virov.”

Anja Nose – HR Manager , Treves d.o.o. Acoustic Products & Systems


NE SPREGLEJTE: Odpovedi pogodb po novem ZDR!

»Pri odpovedi pogodb o zaposlitvi morate dosledno upoštevati zakonodajo, kajti prav zaradi napak v postopku odpovedi se kot delodajalec hitro znajdete na sodišču – sodna praksa pa kaže, da bo delavec v večini sporov zagotovo uspel. Prav tako ste kot delodajalec ob podaji določene vrste odpovedi dolžni dokazati vsebinsko utemeljenost podane odpovedi. Zato je zakonsko skladno urejanje odpovedi ključno za učinkovito poslovanje vsake organizacije oziroma podjetja. Pri tem vam zagotovo pomagajo praktični napotki, kratke strokovne razlage in konkretni primeri.«

Tanja Bohl je odvetnica, specializirana za delovno pravo, lastnica Odvetniške pisarne Bohl, avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na kadrovskih seminarjih.

 

OGLEJTE SI PORTAL  https://www.e-kadrovik.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Ta nepogrešljiv pripomoček, ki ga mora imeti vsaka kadrovska služba ter vodstva podjetij, vam prinaša POMEMBNE PREDNOSTI:

 • Izognili se boste kršitvam pri odpovedi pogodb o zaposlitvi s pomočjo konkretnih napotkov in opisov postopkov.
 • Pridobili boste konkretne rešitve – priznani strokovnjaki odgovarjajo na vaša aktualna vprašanja in vas redno seznanjajo s številnimi primeri sodne prakse.
 • Natančno se boste seznanili z vsemi oblikami rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi.

Sklenitev delovnega razmerja

 • Obveznosti delavca
 • Obveznosti delodajalca

Načini prenehanja delovnega razmerja ter oblika in vsebina odpovedi pogodbe o zaposlitvi

 • Oblika in vsebina odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitivi s potekom časa, za katerega je bila sklenjena
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi smrti delavca oz. delodajalca – fizične osebe
 • Prenehanje delovnega razmerja s sporazumom
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu
 • Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Posebno pravno varstvo pred odpovedjo

 • Splošno
 • Predstavniki delavcev
 • Delavci pred upokojitvijo
 • Starši
 • Odpoved Pogodbe o zaposlitvi delavcem – invalidom
 • Večkratno pravno varstvo

Sodna praksa

 • Spremembe v sodni praksi glede prenehanja razmerja, ki ima vse elemente delovnega razmerja
 • Razveljavitev ureditve vročanja odpovedi po ZDR-1
 • Sodna praksa povezana z (ne) upravičeno odsotnostjo z dela v povezavi z bolniškim staležem in upoštevanjem njegove
 • odobritve za nazaj
 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela – pregled sodne prakse

Pregled bistvenih sprememb novele ZPP-E, ki vplivajo na postopek pred delovnimi in socialnimi sodišči

 • Uvod
 • Pregled sprememb novele ZPP-E, ki se odražajo v spremembah ZDSS-1
 • Pregled sprememb novele ZPP-E, ki se odražajo v spremembah ZPP
 • Zaključek

VZORCI NA PORTALU

Uporabne preglednice

 • Preglednice postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Praktični pripomočki

 • Sklepi
 • Vzorci za različne načine odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi
 • Primeri pisnih opozoril
 • Obvestila
 • Ostali vzorci

Odgovori na aktualna vprašanja iz prakse

 • Odgovori in obrazložitve na vprašanja (izračun odpravnine, letni dopust, regres, krajši delovni čas in starševstvo,
 • oblike odpovedi)

Sodna praksa

 • Primeri in komentarji najnovejše sodne prakse

Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi in poskusno delo

Poskusno delo je torej načeloma čas oz. začetna faza delovnega razmerja med delodajalcem in delavcem, v kateri delodajalec ugotavlja, ali izbrani delavec ustreza njegovim pričakovanjem. Po drugi strani poskusno delo tudi delavcu omogoči, da se prepriča, ali mu delo, delovno mesto, delovno okolje ipd. ustrezajo. Čeprav se poskusno delo običajno dogovori v pogodbi o zaposlitvi, ko se delavec prvič zaposli pri delodajalcu, pa nikakor ni izključeno, da bi delodajalec in delavec poskusno delo dogovorila tudi v morebitni kasnejši pogodbi o zaposlitvi, seveda, če gre za drugo, drugačno oz. večinoma bolj zahtevno delovno mesto. Je pa pri tem pomembno, da delodajalci sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi in dogovorjenega poskusnega dela ne izrabijo. Iz analize sodne prakse namreč izhaja, da je v praksi institut poskusnega dela v povezavi s t.i. »prerazporeditvijo« (t.j. sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi) na drugo delo oz. delovno mesto lahko s strani delodajalca izrabljen, saj delodajalcu na ta način omogoča lažji način odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Obveznosti delavca in primeri sodne prakse:

Zakon o delovnih razmerjih izrecno določa in ureja tako obveznosti delodajalca kot tudi obveznosti delavca. Tanja Bohl v prispevku predstavlja primere iz novejše sodne prakse, ki se nanašajo na obveznost delavca iz naslova delovnega razmerja po 33. členu do 40. člena ZDR-1.

Za vas smo na portal dodali še praktični primer razporeditve delavca po nastanku invalidnosti in obrazložili, kako je z nadomestilom v primeru čakanja na delo.

UPORABNO Na portalu e-Kadrovik pa se sproti dopolnjujejo tudi rubrike:

 • odgovori na vaša vprašanja (soglasje delavca za pobot, obrazložitve glede koriščenja letnih dopustov, solidarnostna pomoč, in še več);
 • vzorec sporazuma o nadomestilu za neizrabljen letni dopust;
 • povezave do zakonodaje in obrazložitev zakonskih novosti;
 • aktualnih novic in razpisov;
 • pomembnih datumov za kadrovike.

Avtorji

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.