Pregledi in preizkusi delovne opreme

Pregledi in preizkusi delovne opreme

Strokovni seminar

Prijava

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 109/2011


Delodajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje delavcem tudi tako, da uporablja varna in brezhibna sredstva za delo, vključno z delovno opremo, ki ob pravilni uporabi ne povzročajo nepredvidenih nevarnosti in škodljivosti.

Kot odgovorni za zagotavljanje varnosti se zagotovo srečujete z dilemami, kot so:

 • Kaj narediti, če so pri pregledu delovne opreme ugotovljene nepravilnosti?
 • Kako voditi ustrezno evidenco/dokumentacijo?
 • Sta kotna brusilka in lestev delovna oprema?
 • Imam ustrezno oceno tveganja?

76. člen
(prekrški delodajalca)

(1) Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki:
10. ne opravlja obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme in tako ne preverja njihove skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu (šesta alineja 19. člena); 11. ne zagotavlja varnega delovnega okolja in uporabe varne delovne opreme (sedma alineja 19. člena);

Vir: Inšpektorat za delo


Komu je seminar namenjen?

Odgovornim za načrtovanje in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, koordinatorjem dela, odgovornim vodjem del, nadzornikom pri izvajanju gradenj, strokovnjakom za varnost in zdravje pri delu v podjetjih in vsem, ki jih to področje zanima.

Koristi

 • Zagotovili boste varnost in zdravje delavcev pri delu tako, da bodo uporabljali varna in brezhibna sredstva za delo,
 • s pravilno izvedenimi pregledi in preizkusi delovne opreme boste zagotovili varno delovanje in vzdrževanje,
 • dokumentacijo o pregledih boste ustrezno pripravili in hranili,
 • zagotovili si boste odgovore na vprašanja, pošljite jih na naslov: vzd@zfm.si.

Vsebina

 • Pravne podlage za preglede in preizkuse delovne opreme
 • Obveznosti proizvajalcev, distributerjev in delodajalcev v zvezi z delovno opremo
  • Ocena tveganja – obveznost proizvajalca po SIST ISO EN 12100
 • Izvajalci pregledov in preizkusov delovne opreme
 • Pogoji za opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme
 • Pregled dodatnih varnostnih in zdravstvenih zahtev za določene kategorije strojev in naprav, kot je:
  • Delovna oprema, pri kateri nastaja statična elektrina
  • Delovna oprema, pri kateri nastaja in se izloča prah
  • Delovna oprema z nevarnimi snovmi
  • Delovna oprema, pri kateri nastajajo visoke ali nizke temperature
  • Delovna oprema, pri kateri nastaja hrup in tresljaji
  • Delovna oprema z nevarnimi sevanji
  • Premična delovna oprema z ali brez lastnega pogona
  • Delovna oprema za dviganje bremen
  • Delovna oprema za dviganje nevodenih oziroma prosto visečih bremen
  • Uporaba delovne opreme za začasno delo na višini
 • Namen izvajanja periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme
 • Vrste pregledov in preizkusov
 • Prva uporaba delovne opreme (stroja) ali uporaba po premestitvi na drugo mesto
 • Določitev obsega pregledov in preizkusov
 • Izdelava kontrolnih in merilnih listov
 • Zapisnik in poročilo – potrdilo

Predavatelji

mag. Milan Srna

Milan Srna je po poklicu magister znanosti, njegove strokovne reference pa so več kot 38 let povezane s tehničnim področjem in varnostjo pri delu. Več kot 15 let je bil medobčinski in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu ter predstojnik Centra za strokovne…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.