Delovna oprema – pregledi, preizkusi in varnostne komponente

Delovna oprema – pregledi, preizkusi in varnostne komponente

Strokovni seminar

Prijava
Kdaj?
14. 12. 2021, od 09:00 do 13:30
Kje?
Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu

in ga popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

➤ 8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu,

➤ Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

POZOR: Regresni zahtevki so mnogo višji, kot je cena ustrezne zaščite ali odprava nepravilnosti pri pregledu delovne opreme.

V skladu z 19. členom ZVZD-1 je delodajalec zadolžen, da z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme izvaja in preverja njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter zagotavlja uporabo varne delovne opreme. Pri tem je nujno treba voditi dokumentacijo, ki je predmet nadzora inšpektorja za delo. Ravno v zvezi z dokumentacijo je v praksi največ vprašanj; prav tako nepopolna dokumentacija povzroči bistveno slabši položaj delodajalca na sodišču v primeru nesreče pri delu.


76. člen
(prekrški delodajalca)

(1) Z globo od 2.000 do 40.000 evrov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki: 10. ne opravlja obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme in tako ne preverja njihove skladnosti s predpisi o varnosti in zdravju pri delu (šesta alineja 19. člena); 11. ne zagotavlja varnega delovnega okolja in uporabe varne delovne opreme (sedma alineja 19. člena);

Vir: Inšpektorat za delo


Priporočila zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Pridobil sem zelo nazorno razlago.

🗩 Dejan Krneta , Nigrad d.o.o.

Pridobil sem primere iz prakse.

🗩 Janez Pišek, Aktiva Inpod d.o.o.

Zelo sem bil zadovoljen s predstavitvijo praktičnih primerov, enostavno in praktično razlago.

🗩 Matjaž Kastelec, Gozdarstvo Grča d.o.o.

 

Praktični primeri in razlaga so me navdušili.

🗩 Sandra Zupan, Kostak d.d.

Navdušila sta me izjemna konkretiziranost teoretičnih zahtev iz zakonodaje ter plastičnost primerov.

🗩 Roman Grabner, Sip d.d.

 

Koristi

 • Pravilno boste postopali, če boste pri pregledu delovne opreme ugotovili nepravilnosti;
 • S pravilno izvedenimi pregledi in preizkusi delovne opreme boste zagotovili varno delovanje in vzdrževanje;
 • Imeli boste urejeno in ustrezno shranjeno dokumentacijo o pregledih, kar vam bo odlično pomagalo pri morebitnem inšpekcijskem pregledu;
 • Razjasnili si boste pojme, kaj točno delovna oprema je (ali kotna brusilka in lestev sodita med delovno opremo?);
 • Zagotovili si boste odgovore na vprašanja, pošljite vprašanja na naslov: medeja.brglez@zfm.si

Gre za vedno aktualno temo za vse, ki delujete na področju varnosti in zdravja pri delu.

Vsebina

1. Zakonodaja delovne opreme

 • Primer proizvoda (uporaba zakonodaje in standardov in dokumentacija)
 • Kaj pomeni oznaka CE

2. Postopki za novo ali rabljeno delovno opremo

3. Cilji Direktive o varnosti strojev

4. Varovala in varnostne naprave (poseg v stroj)

5. Izjave o skladnosti, delovna potrdila in druge izjave potrebne ob pregledu

6. Tablica stroja in navodila za uporabo

7. Primer delovne nezgode in vloga preglednika

8. Primer stroja

 • Odgovornosti
 • Tablica in spremna dokumentacija
 • Pregledi in omejitve

9. Primer skladiščni regali

 • Pravna podlaga in standardi
 • Dokumentacija ob pregledu

10. Varnostne komponente strojev

 • Pravna podlaga, standardi in zahteve
 • Določitev varnostnih funkcij
 • Izklop v sili (pomen in zahteva)
 • Določitev zahtevane stopnje varnostnih naprav
 • Pozicioniranje varnostnih naprav
 • Primeri nevarnih napak

Predavatelji

Darko Dajčman, inž. stroj.

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 259,20 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 24. 11. 2021

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja (mikro družbe kot jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah), fizične osebe in društva! Uporabite kodo za popust: MICRO20 (Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.)

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 14.12.2021