Predpisana dokumentacija z vzorci na gradbišču

Predpisana dokumentacija z vzorci na gradbišču

248,00  DDV ni vštet v ceno

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Obvezen pripomoček gradbenih izvajalcev, nadzornikov in investitorjev, za pravilno vodeno vso potrebno dokumentacijo, ki jo je treba imeti na gradbišču do zaključka gradnje!


Nova zakonodaja, statistika inšpektorjev, nenehno pomanjkanje časa, organiziranosti in strokovnosti, botrujejo nedosledni, nepravilni in pomanjkljivi dokumentaciji, ki jo mora izdelati, izpolniti, voditi in ažurirati prav vsak vodja del na gradbišču.

Investitor mora vedeti, katero dokumentacijo mora zahtevati od izvajalca že v fazi razpisa.

Nadzornik mora poznati vso dokumentacijo, ki jo mora izvajalec voditi.

V praksi so najpogostejše kršitve predvsem na področjih ureditve gradbišča, gradbene knjige in dnevnika, ravnanja z odpadki, meritvami in varstvom pri delu. Da bi se izognili takšnim skrbem, pri roki pa vedno imeli zanesljivo oporo za vaše delo, uporabite pripomoček gradbena mapa Predpisana dokumentacija z vzorci na gradbišču.


Navodila + vzorci + evidence + meritve + poročila + pogodbe + zapisniki + postopkovniki

S pomočjo gradbene mape boste:

 • Imeli hiter in jasen pregled nad izpolnjevanjem zakonskih zahtev – s pomočjo pojasnil zakonodajnih in strokovnih zahtev ter postopkov, ki so vedno pri roki.
 • Učinkovito zmanjšali administracijo in s skrajšanjem postopkov prihranili veliko časa in denarja – preprosto uporabite vzorec iz zbirke obveznih in priporočljivih dokumentov.
 • Enostavno vpeljali ukrepe za preprečevanje kršitev – preko enostavnih, strokovnih in preglednih navodil na kaj morate biti posebej pozorni in katerih napak si ne smete privoščiti.
 • Vedno pripravljeni na obisk inšpektorja – nasveti katere dokumente bo inšpektor verjetno zahteval in kako se ob obisku odzvati.
 • Med celotno gradnjo imeli izdelano vso predpisano dokumentacijo.

Gradbena dokumentacija

 • Obveznosti investitorja
  • Pred začetkom gradnje
  • Med gradnjo
  • Po zaključku gradnje
 • Obveznosti izvajalca
  • Pred začetkom gradnje
  • Med gradnjo
  • Gradbeni proizvodi
  • Po zaključku gradnje
 • Primerjava stare in nove gradbene zakonodaje

Varnost in zdravje pri delu

 • Usposabljanja zaposlenih
 • Pregledi in preizkusi delovne opreme
 • Navodila za varno delo
 • Osebna varovalna oprema
 • Prva pomoč
 • Varnostni list
  • Primer varnostnega lista
 • Imenovanje koordinatorja v času priprave projekta in koordinatorja v času izvedbe gradnje
 • Varnostni načrt
 • Prijava gradbišča
  • Primer prijave gradbišča
 • Knjiga ukrepov
 • Vsebina varnostnega načrta
 • Pisni sporazum o skupni varnostnih ukrepih
  • Primer pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na delovišču
 • Odri
  • Kontrolni list odra
 • Zapisniki meritev
 • Dovoljenje za požarno nevarna dela
  • Primer dovoljenja za izvajanje požarno nevarnih del
  • Gradbiščni in požarni red
 • Montažna gradnja

Varstvo okolja

 • Ravnanje z odpadki na gradbišču
  • Odgovornost za ravnanje z odpadki na gradbišču
  • Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
  • Pravila ravnanja z odpadki na gradbišču
  • Oddaja odpadkov
  • Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih
  • Azbestni odpadki
 • Varovanje zraka
  • Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
  • Pravila ravnanja na gradbišču
 • Varovanje tal in vode
  • Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
  • Pravila ravnanja na gradbišču
 • Hrup
  • Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
  • Pravila ravnanja na gradbišču
 • Osvetlitev gradbišča
  • Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
  • Pravila ravnanja na gradbišču
 • Narava
  • Dokumentacija, ki mora biti izdelana pred začetkom gradnje
  • Pravila ravnanja na gradbišču

Avtorji

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in obsežnim strokovnim znanjem, ki je kot gradbeni inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS in izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih. Je predavateljica, avtorica prispevkov in v zadnjih dveh letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Margita Žaberl, univ. dipl. biol.

Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege. Pozna zakonodajo in upravne postopke na področju varstva okolja in prostorskega načrtovanja. Dolgoletne izkušnje na tem področju se odražajo v njenem širokem vpogledu v zakonodajne zahteve in številnih primerih iz prakse.

Tomaž Zupanc

Je diplomirani inženir gradbeništva z več kot 15 letnimi izkušnjami na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Svojo poklicno pot je pričel v podjetju Cestno podjetje Maribor. Kot strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu ter kot vodja prej omenjenega področja je bil zaposlen v podjetjih Kova, ISS Facility Services ter Ecolab. V tem trenutku je zaposlen v podjetju Verteks VZD. kjer je zadolžen za izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za številna podjetje v Sloveniji.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.