Pravna, odškodninska, kazenska odgovornost v javnem sektorju – preventivni ukrepi in pravilna izvedba postopkov

Pravna, odškodninska, kazenska odgovornost v javnem sektorju – preventivni ukrepi in pravilna izvedba postopkov

Strokovni seminar – online

Prijava
Kdaj?
10. 11. 2020
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Kot delodajalec javnega sektorja odgovarjate tako odškodninsko, pravno, prekrškovno kot kazensko, saj ste skladno z delovnopravno zakonodajo dolžni zagotavljati pravice delavcev iz delovnega razmerja. Te odgovornosti do delavcev in tudi do drugih strank ureja še Obligacijski zakonik. Vaši zaposleni kot javni uslužbenci pa pri izvajanju delovnih nalog lahko storijo namerne ali nenamerne napake, za kaj lahko odgovarja zaposlen sam in tudi vi kot delodajalec. Ker izvajate javno službo in javne storitve, je to še bolj občutljivo področje. Zato morate v izogib tem odgovornostim in regresnim zahtevkom sprejeti obvezne in priporočljive ukrepe. Praktične nasvete, kako to izvesti in kako zmanjšati tveganja, podkrepljene s primeri pravne in sodne prakse, bomo obravnavali na strokovnem seminarju.

Koristi

Na seminarju boste prejeli odgovore na vprašanja in dileme iz prakse:

 • kako zmanjšate tveganja za nastanek pravne, odškodninske in kazenske odgovornosti in regresnih zahtevkov s pomočjo poznavanja pravne in sodne prakse, sprejetja ustreznih notranjih pravnih aktov in ozaveščanja zaposlenih,
 • kako preprečite kršitve zakonodajnih obveznosti in dolžnosti preko priporočil in navodil za vodenje postopkov,
 • v svoji praksi organizacije sprejeli obvezne in priporočljive pravilnike in zahtevano dokumentacijo.

Seznanite se s pravno in sodno prakso, predvsem pa pridobite odgovore na svoja vprašanja.

Vsebina

 • Vrste odgovornosti, za katere odgovarjate kot delodajalec in vaši zaposleni
 • Pravni okvir – Zakon o delovnih razmerjih, Obligacijski zakonik …
 • Kje se začne in konča odgovornost javne ustanove, vodje in zaposlenih?
 • Sprejem ustreznih pravnih aktov ter seznanitev zaposlenih, njihova uporaba v praksi
 • Določila o odgovornostih v pogodbi o zaposlitvi
 • Sodna praksa iz področja dokazovanja različnih vrst odgovornosti
 • Kako ravnati, ko pride do incidenta?
 • Ali skleniti zavarovanje odškodninske odgovornosti in kje je to priporočljivo?
 • Kdaj so zaposleni zavoda odškodninsko, pravno in kazensko odgovorni – primeri iz konkretne sodne prakse

Predavatelji

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani,…

Prijava in kotizacija

Kotizacija2
288,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.