Praktične izkušnje in dileme po pol letni uporabi SRS 15, najemi po MSRP 16 in računovodenje neopredmetenih sredstev

Praktične izkušnje in dileme po pol letni uporabi SRS 15, najemi po MSRP 16 in računovodenje neopredmetenih sredstev

Strokovni seminar

Prijava

Aktualno: MSRP 15, SRS 15 in MSRP 16 po desetih mesecih v praksi

Prenovljeni SRS 2016, ki so začeli veljati v letu 2019, predvidevajo drugačno računovodsko obravnavo najemov pri najemnikih. Spremembe veljajo za srednje in velike ter tudi za nekatere mikro in majhne organizacije.

Prav tako velja, da je potrebno ustrezno računovodsko spremljati odložene prihodke, ki jih določata MSRP 15 in SRS 15. Problem se pojavi predvsem ob koncu leta, kjer je potrebno prihodke razmejiti in upoštevati vse morebitne popuste, odobrene za preteklo leto.

Ker je za vami že 10 mesecev prakse in s tem veliko novih dilem in vprašanj, na katere potrebujete natančne odgovore, vas vabimo, da se prijavite na seminar.

Koristi

S pomočjo praktičnih primerov iz prakse zadnji desetih mesecev boste:

 • spoznali najpogostejše zmote in napake, ki jih praksa odkriva,
 • dobili odgovore na vsa vaša vprašanja,
 • spoznali kolege iz prakse in izmenjali izkušnje.

Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si.

Vsebina

 • Uporaba in računovodsko evidentiranje  MSRP 15 in SRS 15 v praksi v določenih organizacijah
 • Pomen in vodenje finančnih in poslovnih najemov za najemnike in najemodajalce v skladu z MSRP 16
 • Knjiženje in posebnosti najemov (amortizacija, najemnine, obresti)
 • Primeri knjiženj najemov pri najemojemalcih in najemodajalcih
 • Diskusija in odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev
 • Vsebina kalkulacije odloženih stroškov razvijanja
 • Premoženjske in druge pravice
 • Usredstvenje neopredmetenih sredstev
 • Določanje nabavne vrednosti pri pridobivanju neopredmetenih sredstvih
 • Vrednotenje neopredmetenih sredstev po SRS 2016 (SRS 16, SRS 17)
 • Primeri aktualnih knjiženj neopredmetenih sredstev
 • Davčni vidik neopredmetenih sredstev (DDPO, DDV)
 • Najpogostejše računovodske napake v zvezi z evidentiranjem neopredmetenih sredstev v praksi
 • Opredelitev neopredmetenih sredstev v internem aktu organizacije
 • Diskusija in odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev

Predavatelji

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.