Praktične izkušnje in dileme po pol letni uporabi SRS 15, najemi po MRSP 16 in računovodenje neopredmetenih sredstev

Praktične izkušnje in dileme po pol letni uporabi SRS 15, najemi po MRSP 16 in računovodenje neopredmetenih sredstev

Enodnevni seminar

Prijava
Kdaj?
28. 11. 2019, od 9:00 do 13:15
Kje?
Ljubljana Vič, Območna obrtno-podjetniška zbornica

Aktualno: MSRP 15, SRS 15 in MSRP 16 po pol leta v praksi

Prenovljeni SRS 2016, ki so začeli veljati v letu 2019, predvidevajo drugačno računovodsko obravnavo najemov pri najemnikih. Spremembe veljajo za srednje in velike ter tudi za nekatere mikro in majhne organizacije.

Prav tako velja, da je potrebno ustrezno računovodsko spremljati odložene prihodke, ki jih določata MRSP 15 in SRS 15. Problem se pojavi predvsem ob koncu leta, kjer je potrebno prihodke razmejiti in upoštevati vse morebitne popuste, odobrene za preteklo leto.

Ker je za vami pol leta prakse in s tem veliko novih dilem in vprašanj, na katere potrebujete natančne odgovore, vas vabimo, da se prijavite na seminar.

Koristi

S pomočjo praktičnih primerov iz prakse zadnji šestih mesecev boste:

 • spoznali najpogostejše zmote in napake, ki jih praksa odkriva,
 • dobili odgovore na vsa vaša vprašanja,
 • spoznali kolege iz prakse in izmenjali izkušnje.

Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si.

Vsebina

 • Uporaba in računovodsko evidentiranje  MRSP 15 in SRS 15 v praksi v določenih organizacijah
 • Pomen in vodenje finančnih in poslovnih najemov za najemnike in najemodajalce v skladu z MRSP 16
 • Knjiženje in posebnosti najemov (amortizacija, najemnine, obresti)
 • Primeri knjiženj najemov pri najemojemalcih in najemodajalcih
 • Diskusija in odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev
 • Vsebina kalkulacije odloženih stroškov razvijanja
 • Premoženjske in druge pravice
 • Usredstvenje neopredmetenih sredstev
 • Določanje nabavne vrednosti pri pridobivanju neopredmetenih sredstvih
 • Vrednotenje neopredmetenih sredstev po SRS 2016 (SRS 16, SRS 17)
 • Primeri aktualnih knjiženj neopredmetenih sredstev
 • Davčni vidik neopredmetenih sredstev (DDPO, DDV)
 • Najpogostejše računovodske napake v zvezi z evidentiranjem neopredmetenih sredstev v praksi
 • Opredelitev neopredmetenih sredstev v internem aktu organizacije
 • Diskusija in odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev

Predavatelji

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 259,20 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 11. 11. 2019

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI S PRIROČNIKOM (PRIROČNIK V TISKANI OBLIKI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

SEMINARJI S POSLOVNO IZDAJO PRIROČNIKA (PRIROČNIK V TISKANI IN DIGITALNI IZDAJI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Lokacija

Območna obrtno-podjetniška zbornica

Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenia

Datum: 28.11.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.