Požarna varnost – zakonodaja in praksa

Požarna varnost – zakonodaja in praksa

Enodnevni seminar

Prijava

Področje varstva pred požarom ureja Zakon o varstvu pred požarom. Varstvo pred požarom obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom.

Med dejavnosti in ukrepe, ki jih ureja področje varstva pred požarom spadajo raziskovanje, izobraževanje, usposabljanje, načrtovanje ukrepov, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor, dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja in drugo.

Ukrepi varstva pred požarom morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da v največji možni meri preprečijo nastanek požara oziroma, da ob požaru omejijo njegovo širjenje. Delimo jih na preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.

Vir: Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje

Ukrepajte pravočasno in zagotovite požarno varnost!

 

Mnenje udeleženca

Matjaž Jagodič, Elektroservisi, direktor sektorja Gradnje:
»Veseli me, da je na seminarjih Založbe Forum Media veliko časa namenjenega praktičnim izkustvenim primerom, česar običajno na predavanjih drastično primanjkuje. Pohvalno!«

Koristi

Koristi seminarja:

 • poznali boste zakonodajne novosti in obveze na področju požarne varnosti,
 • vedeli boste, katera dokumentacija izkazuje vodenje sistema varstva pred požarom,
 • zagotovili boste učinkovito sodelovanje z gasilskimi enotami in pravilno ukrepali v primeru začetnega požara in evakuacije,
 • dobili boste odgovore na vaša konkretna vprašanja – pošljite jih na milena.rutar@zfm.si,
 • prejeli boste potrdilo o usposabljanju pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov VPP.

Vsebina

 • Splošni zakonodajni okvir in novosti za zagotavljanje požarne varnosti (spremembe, novosti, komentar)
 • Dokumentacija, ki izkazuje vodenje sistema varstva pred požarom
 • Sodelovanje z gasilskimi enotami in ostalimi službami
 • Odgovorna oseba za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • Priprava praktičnega usposabljanja za izvajanje evakuacije
 • Gašenje začetnih požarov

Komu je seminar namenjen?

Odgovornim za načrtovanje in zagotavljanje požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu, koordinatorjem dela, odgovornim vodjem del, vodjem proizvodnih obratov, nadzornikom pri izvajanju gradenj, strokovnjakom za varnost in zdravje pri delu v podjetjih, odgovornim za zaposlovanje delavcev in vsem, ki jih to področje zanima.

Predavatelji

mag. Romana Lah

Zaposlena na Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Tomas Felkar

Tomas Felkar, dipl. upr. org., poklicni gasilec, se s področjem požarne varnosti ukvarja več kot 20 let. Praktične izkušnje pridobiva kot poklicni gasilec, med drugim je tudi predavatelj in inštruktor za Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS in za Gasilsko zvezo Slovenije. Je organizator številnih seminarjev in usposabljanj s področja gasilstva in požarne varnosti.…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.