Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju

199,00  DDV ni vštet v ceno

 • Opis
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

NOVO: Zbirka pravnih podlag in praktičnih vzorcev

Uporabite pripravljene podlage in jih enostavno prilagodite svojim potrebam za:

 • Pravilne izračune brez napak
 • Zakonsko skladno delo
 • Prihranek časa: takojšnja uporaba podlag v praksi
 • Poenostavljeno delo: informacije, pojasnila in vzorci – vse na enem mestu
 • Seznanjenost z aktualnimi spremembami in novostmi

Poskrbeli bomo, da bodo v obdobju enega leta vse vsebine in vzorci posodobljeni v skladu z zakonodajnimi spremembami.

Kot naročnik zbirke prejmete enoletni dostop do portala e-Kadrovik, ki predstavlja edinstveno kadrovsko stičišče informacij, priporočil in podlag za kadrovsko delo. Vsebuje tudi redno obveščanje o spremembah in novostih, ki jih morate vpeljati v prakso ter odgovore na vaša vprašanja, na katera odgovarjajo priznani slovenski strokovnjaki.

Vsebina in obrazci so na voljo v tiskani in online izdaji, kar vam omogoča enostavno navigacijo in hitro iskanje ter 24-urni dostop z vsemi napravami. Pripravljeni so tako, da se lahko enostavno izpolnijo, prilagodijo, shranijo in natisnejo.

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja


Zakaj se pri delu priporoča uporaba pravnih podlag in praktičnih vzorcev?

Pravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ZDR-1) in drugi prejemki iz delovnega razmerja.

Pravilno izplačevanje stroškov v zvezi z delom je izjemno pomembno, saj posega v temeljne pravice delavca.

V praksi pa je pri izplačevanju izjemno veliko težav in vprašanj, ko so:

 • Kdaj delavcu na službenem potovanju namesto dnevnice pripada regres za prehrano?
 • Kakšni stroški prehrane delavcu pripadajo, če v enem dnevu delo opravlja na delovnem mestu, nato pa gre še na službeno pot?
 • Kdaj se prične začetek službene poti, če zaposleni odhaja v soboto na službeno pot s svojim avtomobilom in pot vodi mimo delovnega mesta?
 • Kako pravilno izračunati dnevnico za službeno potovanje?
 • Kdaj je delavec upravičen do kilometrine in kakšna je njena višina?
 • Kdaj zaposlenemu pripada jubilejna nagrada, če je bil delavec zaposlen nekaj let v javnem sektorju, nato v gospodarstvu, pa spet v javnem sektorju?
 • Kaj storiti v primeru, če zaposleni ne sporoči spremembe bivališča ali kakršnihkoli podatkov, ki vplivajo na povračilo stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja?
 • Kakšno je izplačilo nadomestila za malico oz. malico zaposlenim, ki imajo sklenjeno pogodbo za 4 ure dnevno (20 ur tedensko), vendar v večini primerih zaradi narave dela to presega 4 ure?

Uporabite informacije in strokovne napotke iz zbirke ter pravilno določajte pravice svojim zaposlenim in se vnaprej izognite neprijetnim napakam.

1. Ureditev v Zakonu o delovnih razmerjih

2. Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju

3. Vrste povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

 • regres za prehrano,
 • nadomestilo za ločeno življenje,
 • povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
 • povračilo stroškov na službenem potovanju v državi,
 • kilometrino za uporabo lastnega avtomobila,
 • jubilejno nagrado,
 • solidarnostno pomoč,
 • odpravnino ob upokojitvi in
 • terenski dodatek.

Vzorci za takojšnjo uporabo – za zakonodajno skladno, pravilno in učinkovito delo:

 • Izjava delavca o kraju, iz katerega prihaja na delo
 • Navodila in vzorci za obračun stroškov v zvezi z delom
 • Izračun potnih stroškov
 • Poročilo o službenem potovanju
 • Potni nalog
 • Dogovor o uporabi osebnega avtomobila za službene namene
 • Sklep o solidarnostni pomoči

Check liste in postopkovniki:

 • Ob izplačilu jubilejne nagrade
 • Ob upokojitvi
 • Letni dopust in regres
 • Pri pripravi potnih nalogov in poročil

In še več!

Avtorji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.