Potni stroški

Potni stroški

248,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

IZJEMNO – zagotovite si primere obračunov stroškov službenih poti:

 • navodila za izpolnjevanje potnih nalogov
 • vedno aktualna zakonodaja
 • primeri obračunov za službena potovanja doma in v tujini

Priprava potnih nalogov in njihov obračun od vas zahtevata natančno poznavanje zakonodaje s področja obračunavanja stroškov službenih poti in notranjih pravil podjetja. Pri izpolnjevanju morate biti dosledni in natančni, saj se s tem izognete visokim kaznim, ki sledijo, če vas obišče inšpektor in odkrije napake.


Zaradi številnih možnih kombinacij službenih poti in s tem povezanimi nejasnostmi se srečujete s številnimi dilemami, kot so:

 • Kako ravnati, kadar zaposleni opravi službeno pot v več državah EU ali izven EU?
 • Kakšni so obračuni in evidence kilometrine, če se uporablja službeno vozilo, če zaposleni uporablja svoje vozilo, če se službeno vozilo uporablja tudi v privatne namene in če zaposleni odide na pot od doma, če zaposleni na službeni poti potuje z različnimi prevoznimi sredstvi?
 • Kdaj lahko zaposlenemu izplačamo akontacijo za službeno potovanje?
 • Kakšno višino dnevnice moramo zagotoviti zaposlenemu?
 • Kaj bodo pregledali revizorji in inšpektorji, ko bodo izvedli nadzor potnih nalogov in z njimi povezanih obračunanih stroškov?

Izognite se najpogostejšim napakam pri obračunavanju stroškov službenih poti z uporabo edinstvene zbirne mape za obračun službenih poti.

Uporaba vzorcev, zbranih v mapi in na portalu, vam prinaša pomembne koristi, tako da bo vaše delo:

 • zakonodajno skladno – uporabite vzorce pripravljene skladno z zakonodajo in prakso;
 • kvalitetno – sistematično uredite vso potrebno dokumentacijo;
 • učinkovito – vzorce hitro in enostavno prilagodite vašim zahtevam in potrebam.

Z nakupom mape pridobite tudi individualno svetovanje: pošljite nam vprašanje, vezano na vašo posebno situacijo, in v najkrajšem času vam bomo zagotovili odgovor.

Pojasnila, navodila in zakonodaja – gospodarstvo

 • Potni nalog in obračun potnih stroškov
 • Vsebina in oblika potnega naloga
 • Obračun potnih stroškov
 • Priporočila za izpolnjevanje potnih nalogov
 • Arhiviranje potnih nalogov

Povračilo stroškov za prehrano (dnevnica) – službena pot doma in v tujino

 • Dnevnica – službena pot doma
 • Dnevnica – službena pot v tujini
 • Način izračunavanja števila dnevnic

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju

 • Kilometrina

Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju

Povračilo stroškov za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v
tujini

Računovodski in davčni vidik izplačil potnih stroškov

 • Poročanje na REK-1/B06
 • Davčna obravnava izplačil potnih stroškov

Povezave do aktualne zakonodaje

 • Slovenski računovodski standardi – SRS (UL RS, št. 95/15)
 • Pravila skrbnega računovodenja (PSR 1, 2)
 • Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (UL RS, št. 117/06 … 63/16)
 • Zakon o davku od dohodka pravnih oseb – ZDDPO-2 (UL RS, št. 117/06 … 68/16)
 • Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (UL RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo … 90/15)
 • Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (UL RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo 63/16)
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (UL RS, št. 141/06 … 30/17)
 • Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (UL RS, št. 21/13 … 52/16)
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (UL RS, št. 40/12 … 63/16)
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 18/91 … 88/16)
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00,
  35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12)
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – davčna uredba (Uradni
  list RS, št. 140/06 in 76/08)
 • Zneski povračil stroškov in drugih prejemkov po različnih predpisih ZUJF in aneks h kolektivni pogodbi za
  negospodarstvo ter uredba za tujino
 • Daljinomer

Pojasnila, navodila in zakonodaja – javni sektor

 • Zakonodaja
 • Davčna obravnava povračil
 • Upoštevanje ZUJF-a v letu 2017
 • Vrste povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Knjigovodska listina za obračun stroškov na službeni poti
 • Posebnosti pri obračunu povračil
 • Delo s krajšim delovnim časom
 • Dnevnica – prehrana – službena pot v Sloveniji
 • Regres za prehrano med delomPrevoz na delo in iz dela
 • Terenski dodatek
 • Nadomestilo za ločeno življenje
 • Solidarnosta pomoč
 • Jubilejna nagrada

VZORCI

Primeri obračunov službenih poti – gospodarstvo

 • Mesečni potni nalog in obračun primerov v excelu
 • Vzorec Potni nalog
 • Službeno potovanje doma, službeno vozilo
 • Službeno potovanje doma, lastno vozilo
 • Službeno potovanje doma – primer iz dejavnosti trgovine – KP dejavnosti trgovine
 • Službeno potovanje v tujino
 • Službeno potovanje v tujino – dva delavca potujeta z enim osebnim avtomobilom, ki je v zasebni lasti enega
  izmed delavcev
 • Službeno potovanje v tujino – več ciljnih držav
 • Službeno potovanje v tujino – več ciljnih držav 2
 • Službeno potovanje v tujino
 • Službeno potovanje doma, lastno vozilo
 • Prevoz na delo ali službena pot?
 • Službena pot v tujino
 • Napotitev na delo v tujino – službena pot tujina
 • Službena pot doma – študent opravlja delo preko napotnice ŠS
 • Službena pot doma – študent opravlja obvezno prakso
 • Službeno potovanje v tujino – večdnevni seminar
 • Službena pot v tujino – Kazahstan
 • Službena pot – povračilo stroškov prevoza

Primeri – javni sektor

 • Dnevnica – izračun v skladu z razlago Aneksa h KPNGD in davčni vidik
 • Akontacija za službeno pot DA ali NE
 • Prevoz na delo in iz dela – kilometrina DA ali NE
 • Zneski dnevnic tujina – konkreten izračun
 • Mesečni ali zbirni potni nalog in uporaba službenega vozila
 • Povračila tuji fizični osebi – ni v delovnem razmerju
 • Poročanje stroškov službeni poti
 • Višina dopusta in povračil – skrajšani delovni čas
 • Povračilo kilometrine priči preko Centra za socialno delo
 • Povračila stroškov kilometrine učiteljem za izvajanje sobotnega programa dela
 • Prevoz na delo in razdalja dva kilometra
 • Prevoz na delo – ali se šteje v delovni čas ali ne?
 • Stroški prevoza na delo – več lokacij
 • Pripravljenost na delu – gasilci
 • Plačila članom volilnih odborov
 • Plačilo stroškov kilometrine predavatelju – društvo
 • Službena pot in nadalje raba letnega dopusta
 • Službena pot – čas trajanja

Avtorji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.