Potni stroški

Potni stroški

248,00  DDV ni vštet v ceno

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

UPORABNO – vse, kar morate vedeti o potnih stroških iz računovodskega in davčnega vidika

Na enem mestu smo zbrali:

 • navodila za izpolnjevanje potnih nalogov,
 • vedno aktualno zakonodaja,
 • primere obračunov za službena potovanja doma in v tujini,
 • informacije za gospodarstvo in javni sektor

Vemo, da morate biti pri izpolnjevanju potnih nalogov dosledni in natančni, saj se s tem izognete visokim kaznim, ki sledijo, če vas obišče inšpektor in odkrije napake. Priprava potnih nalogov in njihov obračun od vas zahtevata natančno poznavanje zakonodaje in notranjih pravil podjetja. Zaradi številnih možnih kombinacij službenih poti in s tem povezanimi nejasnostmi se srečujete s številnimi dilemami, kot so:

Zaradi številnih možnih kombinacij službenih poti in s tem povezanimi nejasnostmi se srečujete s številnimi dilemami, kot so:

 • Kako ravnati, kadar zaposleni opravi službeno pot v več državah EU ali izven EU?
 • Kakšni so obračuni in evidence kilometrine, če se uporablja službeno vozilo, če zaposleni uporablja svoje vozilo, če se službeno vozilo uporablja tudi v privatne namene in če zaposleni odide na pot od doma, če zaposleni na službeni poti potuje z različnimi prevoznimi sredstvi?
 • Kdaj lahko zaposlenemu izplačamo akontacijo za službeno potovanje?
 • Kakšno višino dnevnice moramo zagotoviti zaposlenemu?
 • Kaj bodo pregledali revizorji in inšpektorji, ko bodo izvedli nadzor potnih nalogov in z njimi povezanih obračunanih stroškov?

Izognite se najpogostejšim napakam pri obračunavanju stroškov službenih poti z uporabo edinstvene zbirne mape za obračun službenih poti.

Uporaba vzorcev, zbranih v mapi in na portalu, vam prinaša pomembne koristi, tako da bo vaše delo:

 • zakonodajno skladno – uporabite vzorce pripravljene skladno z zakonodajo in prakso;
 • kvalitetno – sistematično uredite vso potrebno dokumentacijo;
 • učinkovito – vzorce hitro in enostavno prilagodite vašim zahtevam in potrebam.

Z nakupom mape pridobite tudi individualno svetovanje: pošljite nam vprašanje, vezano na vašo posebno situacijo, in v najkrajšem času vam bomo zagotovili odgovor.

Pojasnila, navodila in zakonodaja – gospodarstvo

 • Potni nalog in obračun potnih stroškov
 • Vsebina in oblika potnega naloga
 • Obračun potnih stroškov
 • Priporočila za izpolnjevanje potnih nalogov
 • Arhiviranje potnih nalogov

Povračilo stroškov za prehrano (dnevnica) – službena pot doma in v tujino

 • Dnevnica – službena pot doma
 • Dnevnica – službena pot v tujini
 • Način izračunavanja števila dnevnic

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju

 • Kilometrina

Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju

Povračilo stroškov za plačane premije za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v
tujini

Računovodski in davčni vidik izplačil potnih stroškov

 • Poročanje na REK-1/B06
 • Davčna obravnava izplačil potnih stroškov

Povezave do aktualne zakonodaje

 • Slovenski računovodski standardi – SRS (UL RS, št. 95/15)
 • Pravila skrbnega računovodenja (PSR 1, 2)
 • Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (UL RS, št. 117/06 … 63/16)
 • Zakon o davku od dohodka pravnih oseb – ZDDPO-2 (UL RS, št. 117/06 … 68/16)
 • Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (UL RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo … 90/15)
 • Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (UL RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo 63/16)
 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (UL RS, št. 141/06 … 30/17)
 • Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (UL RS, št. 21/13 … 52/16)
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (UL RS, št. 40/12 … 63/16)
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 18/91 … 88/16)
 • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00,
  35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12)
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – davčna uredba (Uradni
  list RS, št. 140/06 in 76/08)
 • Zneski povračil stroškov in drugih prejemkov po različnih predpisih ZUJF in aneks h kolektivni pogodbi za
  negospodarstvo ter uredba za tujino
 • Daljinomer

Pojasnila, navodila in zakonodaja – javni sektor

 • Zakonodaja
 • Davčna obravnava povračil
 • Upoštevanje ZUJF-a v letu 2017
 • Vrste povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Knjigovodska listina za obračun stroškov na službeni poti
 • Posebnosti pri obračunu povračil
 • Delo s krajšim delovnim časom
 • Dnevnica – prehrana – službena pot v Sloveniji
 • Regres za prehrano med delomPrevoz na delo in iz dela
 • Terenski dodatek
 • Nadomestilo za ločeno življenje
 • Solidarnosta pomoč
 • Jubilejna nagrada

VZORCI

Primeri obračunov službenih poti – gospodarstvo

 • Mesečni potni nalog in obračun primerov v excelu
 • Vzorec Potni nalog
 • Službeno potovanje doma, službeno vozilo
 • Službeno potovanje doma, lastno vozilo
 • Službeno potovanje doma – primer iz dejavnosti trgovine – KP dejavnosti trgovine
 • Službeno potovanje v tujino
 • Službeno potovanje v tujino – dva delavca potujeta z enim osebnim avtomobilom, ki je v zasebni lasti enega
  izmed delavcev
 • Službeno potovanje v tujino – več ciljnih držav
 • Službeno potovanje v tujino – več ciljnih držav 2
 • Službeno potovanje v tujino
 • Službeno potovanje doma, lastno vozilo
 • Prevoz na delo ali službena pot?
 • Službena pot v tujino
 • Napotitev na delo v tujino – službena pot tujina
 • Službena pot doma – študent opravlja delo preko napotnice ŠS
 • Službena pot doma – študent opravlja obvezno prakso
 • Službeno potovanje v tujino – večdnevni seminar
 • Službena pot v tujino – Kazahstan
 • Službena pot – povračilo stroškov prevoza

Primeri – javni sektor

 • Dnevnica – izračun v skladu z razlago Aneksa h KPNGD in davčni vidik
 • Akontacija za službeno pot DA ali NE
 • Prevoz na delo in iz dela – kilometrina DA ali NE
 • Zneski dnevnic tujina – konkreten izračun
 • Mesečni ali zbirni potni nalog in uporaba službenega vozila
 • Povračila tuji fizični osebi – ni v delovnem razmerju
 • Poročanje stroškov službeni poti
 • Višina dopusta in povračil – skrajšani delovni čas
 • Povračilo kilometrine priči preko Centra za socialno delo
 • Povračila stroškov kilometrine učiteljem za izvajanje sobotnega programa dela
 • Prevoz na delo in razdalja dva kilometra
 • Prevoz na delo – ali se šteje v delovni čas ali ne?
 • Stroški prevoza na delo – več lokacij
 • Pripravljenost na delu – gasilci
 • Plačila članom volilnih odborov
 • Plačilo stroškov kilometrine predavatelju – društvo
 • Službena pot in nadalje raba letnega dopusta
 • Službena pot – čas trajanja

Avtorji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.