Potni stroški in bonitete

249,00  DDV ni vštet v ceno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Šesti tradicionalni strokovni posvet

POTNI STROŠKI IN BONITETE

Pojasnila, primeri in praktični nasveti za računovodje, direktorje, podjetnike in vse odgovorne za pravilen obračun stroškov potnih nalogov in bonitet


Za pravilno obračunavanje potnih stroškov in bonitet organiziramo strokovni posvet, na katerem boste poslušali in izprašali ključne sogovornice:doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.,
samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica, piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih konferencah


mag. Brigita Osojnik,
davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, ima 25-letne praktične izkušnje na davčnem področju


Simona Matko Počivalšek,
že več kot 15 let deluje na področju računovodstva in kadrov

Kot odgovorni za obračun potnih stroškov povezanih s službenimi potovanji morate obračun izpolniti skladno z zakonodajo in notranjimi pravili podjetja. Srečujete se z vprašanji, kot so:

 • Kdaj lahko zaposlenemu izplačamo akontacijo za službeno potovanje?
 • Kdaj lahko zaposleni uporabi službeno plačilno kartico?
 • Kakšno višino dnevnice moramo zagotoviti zaposlenemu (če ima zagotovljene dnevne obroke doma ali v tujini)?
 • Kakšne so bonitete če se uporablja službeno vozilo, če zaposleni uporablja svoje vozilo, če se službeno vozilo uporablja tudi v privatne namene?
 • Katere listine so obvezna priloga k potnemu nalogu?
 • Kaj bodo pregledali revizorji in inšpektorji, ko bodo izvedli nadzor potnih nalogov in z njimi povezanih obračunanih stroškov?
 • Kakšen je davčni in računovodski vidik izplačil potnih stroškov za delodajalca in zaposlenega?

Koristi

 • Dobili boste jasen pregled nad tem, kaj spada med bonitete in kakšen je računovodski in davčni vidik bonitet.
 • Vedeli boste, kdaj, kako in komu pravilno obračunati potne stroške.
 • Prejeli boste prave odgovore na vprašanje glede povračila stroškov za prihod na delo.
 • Vprašanja nam lahko pošljete že pred posvetom.

Na posvet vabimo vse, ki ste odgovorni za obračun potnih stroškov in bonitet v gospodarstvu.


Vsebina 

Bonitete (doc. dr. Lidija Robnik), od 9.00 do 10.30

 • Kakšna je opredelitev bonitet?
 • Vrste bonitet po 39. členu Zdoh-2 (uporaba osebnega vozila v privatne namene, nastanitve, izobraževanje, darila, poslovne obleke, promocija zdravja na delovnem mestu, sezonska cepljenja, cepljenja COVID in še mnoge druge)
 • Računovodski vidik bonitet – povečanje bruto plače zaposlenih
 • Obračun prispevkov od bonitet (delodajalca in delojemalca)
 • Pokojninska osnova glede obračunanih prispevkov od bonitet
 • Poročanje bonitet na obrazcu REK 1
 • Obračun akontacije dohodnine od bonitet
 • Davčni vidik bonitet za delodajalca
 • Kdaj so bonitete davčno priznan in kdaj davčno nepriznan odhodek za delodajalce?
 • Kaj so ugodnosti manjše vrednosti za zaposlene?
 • Katere ugodnosti zaposlenim se ne obravnavajo kot bonitete?

Odmor, namenjen individualnim pogovorom s predavateljico, od 10.30 do 10.50

Potni stroški (mag. Brigita Osojnik), od 10.50 do 12.20

 • Pomen vsebine izdanega potnega naloga
  • Vrste stroškov na podlagi izdanih potnih nalogov za službena potovanja
  • Podlage za priznanje stroškov službenih potovanj in njihov vpliv na davčni obračun
  • Nepotrebni in nepriznani stroški službenih potovanj po Sloveniji in tujini
  • Dileme pri obračunu stroškov službenih potovanj
  • Napake pri izdaji in obračunavanju potnih nalogov
  • Povračila stroškov poslovnim partnerjem (domači, tuji)
  • Ugotovitve davčnih inšpektorjev o nepravilnostih izdaje in obračunavanja stroškov službenih poti
  • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)

Odmor, namenjen individualnim pogovorom s predavateljico, od 12.20 do 12.40

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Simona Matko Počivalšek), od 12.40 do 13.40

 • Kdaj in v kakšnih primerih pride do obdavčitve prevoza na delo
 • Zakaj je uveden zgornji limit 140 eur in vpliv v praksi
 • Druge spremembe uredbe, ki so bile objavljene v uradnem listu št. 114/21 z dne 15. 7. 2021
 • Praktični primeri ponazoritev pravilnih izračunov povračil stroškov na delo in drugih sprememb, ki jih je Uredba predpisuje po novem

Čas od 13.40 do 14.00 je namenjen individualnim pogovorom s predavateljico.

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Simona Matko Počivalšek

Na področju računovodstva in kadrov deluje že več kot 15 let. Za vaše dileme in izzive se maksimalno zavzema in vedno poišče strokovno, vsebinsko in optimalno rešitev v sklopu poslovnega procesa naročnika. Podrobnejša predstavitev: https://svetovanjeristo.wixsite.com/predstavitev/experience

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.