Posebnosti računovodenja v javnem sektorju s poudarkom na obračunu plač in drugih prejemkih

Posebnosti računovodenja v javnem sektorju s poudarkom na obračunu plač in drugih prejemkih

Prijava

Zagotovo vas zanimajo odgovori na vprašanja, kot so:

 • Kdaj bodo vidni finančni učinki napredovanj v letu 2015 glede na dosežen dogovor s socialnimi partnerji?
 • Katera povračila, povezana z delom, lahko prejme javni uslužbenec in kakšna je njihova višina?
 • Kako obračunavati prejemke iz drugega pogodbenega razmerja (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, sejnina ...) in kdaj se lahko ta razmerja sklenejo – konkurenčna klavzula?
 • Kaj je javna in tržna služba pri posrednem proračunskem uporabniku ter njun računovodski in davčni vidik?
 • Katere so naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta?
 • Kako določiti letne cilje in njihovo merjenje?

Koristi

Izobraževalni program je zastavljen tako, da boste zagotovo:

 • vedeli, katere so zakonske novosti v letu 2015, ki jih morate upoštevati pri vašem delu,
 • pravilno izpeljali postopek napredovanj in pravilno obračunali nove plače zaposlenih,
 • poznali računovodski in davčni vidik javne in tržne službe pri proračunskem uporabniku ,
 • vedeli, katere so naloge in odgovornosti pripravljavcev programa dela ter finančnega načrta,
 • dobili odgovore na vsa vaša konkretna vprašanja iz prakse - že sedaj jih lahko pošljete na: finance@zfm.si.

Dodatne ugodnosti

 • 10 % popusta na vsakega dodatnega udeleženca iz istega podjetja.
 • Kotizacija vključuje udeležbo na dveh delavnicah, brezalkoholne napitke in prigrizke med odmori, seminarsko gradivo, priročnik Kadrovsko delo v praksi po novem v tiskani in digitalni obliki in zagotovljeno parkirno mesto
 • V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz istega podjetja/ustanove priznamo 10 % popust na vsakega dodatnega udeleženca.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno.

Vsebina

1. MODUL – delavnica: praktična delavnica: Računovodski in pravni vidik obračuna plač v JS
 • Zaposlitev ali drugo pogodbeno razmerje,
 • napredovanje v letu 2015 glede na dosežen dogovor s socialnimi partnerji, kako je z aneksi za delavce, ki napredujejo,
 • ali lahko izplačujemo delovno uspešnost v letu 2015,
 • regres za letni dopust – posebnosti v letu 2015,
 • vrste odpravnin in njihova obdavčitev,
 • katera povračila lahko ima javni uslužbenec in njihova višina,
 • prejemki iz drugega pogodbenega razmerja- konkurenčna klavzula (avtorski honorar, podjemna pogodba, sejnine …),
 • vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj …
2. MODUL – poslovna izdaja priročnika Računovodski praktikum
 • Uvod – računovodstvo v praksi,
 • knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij,
 • posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike,
 • poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja,
 • poslovno in letno poročilo,
 • potrebne računovodske informacije za direktorja,
 • rezultat poslovanja,
 • posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih,
 • vodenje računovodstva v društvih,
 • zakonske spremembe …
3. MODUL – delavnica: Posebnosti računovodenja v javnem sektorju
 • Obračun plače javnega delavca,
 • kaj je javna in tržna služba pri posrednem proračunskem uporabniku računovodski in davčni vidik,
 • sodila za razmejitev splošnih stroškov – kako si jih določimo in kje morajo biti zapisana,
 • program dela ter finančni načrt: naloge in odgovornosti pripravljavcev,
 • povezanost finančnega načrta z letnim poročilom: določanje ciljev in njihovo merjenje,
 • vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj …
Zaključek usposabljanja: Preverjanje znanja in prejem potrdila o usposabljanju
 • Preverjanje znanja: test rešite doma in nam ga vrnete po pošti do 30. junija 2015.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za računovodenje in obračun plač v javnem sektorju v slovenščini in angleščini.

Potek izobraževanja

Program sestavljajo 3 moduli:
 • dve interaktivni praktični delavnici,
 • poslovna izdaja priročnika Računovodski praktikum.
Potek izobraževanja
 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik Računovodski praktikum boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti do 30. junija 2015.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za računovodenje in obračun plač v javnem sektorju kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.
Program je namenjen

Računovodskim delavcem javnega sektorja, direktorjem in vodjem javnih zavodov ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavanimi vsebinami.

 

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Ksenija Mihovar Globokar

Ksenija Mihovar Globokar je univerzitetna diplomirana pravnica. Zaposlena je v Službi Vlade republike Slovenije za zakonodajo. Opravlja funkcijo direktorice. Ožje področje njenega profesionalnega dela je pravna ureditev negospodarskih javnih služb (vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost), sistem zavodov, plačni sistem v javnem sektorju, delovna razmerja. Ob svojem delu je tudi predavala na seminarjih s področja javnih služb, pisala članke in konkretne…

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.