Posebnosti pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

Posebnosti pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

Enodnevni seminar

Prijava

Pri zaposlovanju in urejanju delovnih razmerij v javnem sektorju veljajo številne posebnosti, tako glede same sklenitve delovnega razmerja, določanja pravic in obveznosti tekom trajanja kot tudi glede prenehanja delovnega razmerja. Delovna razmerja javnih uslužbencev tudi urejajo različni predpisi, upoštevati morate različno zakonodajo, predvsem ZJU, ZDR-1, ZSPJS, področne zakone (npr. ZOVFI) in kolektivne pogodbe dejavnosti ter ostale številne predpise.

Zato morate dobro poznati postopke pred zaposlitvijo, dobro vedeti, kdaj je treba prosto delovno mesto javno objaviti, kdaj je treba delavcu ponuditi novo pogodbo oziroma kdaj lahko delavec dobi le aneks. Poznati morate tudi vse posebnosti pogodbe o zaposlitvi, možnosti sprememb pogodbe, načine prenehanja in pravnega varstva javnih uslužbencev.


Komu je seminar namenjen?

Vodjem kadrovskih služb, kadrovikom in drugim strokovni sodelavcem v kadrovskih službah, direktorjem javnih zavodov, vodjem enot ter drugim osebam odgovornim za zaposlovanje, kadrovske zadeve in upravljanje s kadri pri delodajalcih javnega sektorja

Koristi

Z udeležbo na praktičnem seminarju boste:

 • dobili hiter in jasen pregled nad zakonodajo, predpisi, akti in postopki zaposlovanja, sklepanja ter prenehanja pogodb o zaposlitvi s posebnostmi v javnem sektorju,
 • pridobljeno znanje takoj uporabili v praksi (seminar temelji na preizkušenih primerih iz prakse),
 • dobili odgovore na mnoga vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že pred pričetkom delavnice na naslov: branka.gorjup@zfm.si.

Vsebina

Kratek pregled vsebine:
 • postopki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju: javni razpis, zaposlitev brez javnega razpisa, posebnosti postopkov zaposlitve v državnih organih in občinah
 • pravice in obveznosti kandidata za zaposlitev in delodajalca v postopku sklepanja pogodbe o zaposlitvi
 • obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju, s poudarkom na posebnosti glede določitve plače
 • obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju pogodbe o zaposlitvi
 • posebnosti pogodb o zaposlitvi (pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi za opravljanje javnih del, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom , pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in z vodilnimi delavci)
 • možne spremembe pogodbe o zaposlitvi
 • pravno varstvo zaposlenih v primeru kršenja ali neizvajanja določil pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca v javnem sektorju
 • prenehanje pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju (prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sporazuma, prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi zakona, redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – razlogi in postopek)

Predavatelji

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.







NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.