Poreklo blaga in Incoterms 2020
248,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Poreklo blaga in Incoterms 2020

248,00  DDV ni vštet v ceno

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Pravilno uporabite Incoterms 2020 ter čezmejne sporazume!


1. januarja 2020
 so v veljavo stopili Incoterms® 2020 s praktično relevantnimi spremembami, kot na primer:

 • sprememba klavzule DAT v DPU,
 • sprememba stopnje kritja transportnega zavarovanja pri CIF in CIP,
 • spremenjena možnost organizacije lastnega transporta (kupec ali prodajalec) pri FCA, DAP, DPU in DDP… in več!

Prav tako so bili na področju preferencialnega porekla blaga sprejete številne novosti:

 • nov sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko,
 • nov sporazum o prosti trgovini med EU in Republiko Singapur,
 • zaključek pogajanj EU o sklenitvi sporazuma z Vietnamom in državami MERCOSUR-ja,
 • po 1. 1. 2020 se spreminja število držav upravičenk do splošnega režim GSP po splošnem sistemu preferencialov ter po avtonomnem režimu za države zahodnega Balkana,
 • v okviru sistema REX za dokazovanje porekla blaga pri uvozu v EU so (večinoma) pretekla prehodna obdobja, praksi pa je treba za dokazovanje tarifnih preferencialov upoštevati številne podatke ter postopke,
 • novo obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji (pojasnjujemo razliko med novim in predhodnim obvestilom Komisije ter uporabo razpredelnic v praksi)
 • in še mnogo več!

Da ne izgubite pregleda, pravilno uporabljate spremenjene klavzule pri vaših pošiljkah ter uvažate (izvažate) izdelke v EU brez težav, smo za vas pripravili popolnoma prenovljeno, praktično knjigo (dodatno prejmete tudi dostop do celotne e-knjige ter praktičnih vzorcev v e-obliki).


Koristi

 • Pregledno boste imeli zbrane in pojasnjene vse vrste klavzul Incoterms 2020.
  (pojasnjeni so pomen in uporaba klavzul, spremembe Incoterms 2020 glede na Incoterms 2010, dodani so številni primeri za boljše razumevanje in bolj suvereno uporabo …)
 • Enostavno boste vpeljali prilagoditve, potrebne zaradi zakonodajnih sprememb, dopolnil in sporazumov na področju porekla blaga.
  (spremembe izvedbene uredbe Komisije (EU) 208/604, sistem REX in zaključevanje oz. podaljševanje prehodnih obdobij, spremembe nadomestnih dokazil o poreklu, novo obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji – pojasnjujemo razliko med novim in predhodnim obvestilom Komisije ter uporabo razpredelnic v praksi …)
 • Postopke boste obvladovali zakonsko skladno in celovito.
  (pridobitev statusa (ne)preferencialnega porekla, sestavljanje izjav dobavitelja, avtonomni carinski režimi, tristranski posli, posebnosti Protokola o pravilih o poreklu in postopkih za pridobivanje porekla za sporazum CETA …)
 • Poenostavljeno boste pripravljali dokumentacijo, se izognili napakam in hitreje opravili svoje delo.
  (številni praktični primeri, uporabna pojasnila, napotki za sestavljanje izjav …)

Vsebina

NEPREFERENCIALNO POREKLO BLAGA

 • Zakonodaja
 • Kaj je nepreferencialno poreklo blaga, kdaj se uporablja ter kakšna je razlika med preferencialnim in nepreferencialnim poreklom blaga
 • Kako blago pridobi nepreferencialno poreklo po pravilih, ki veljajo v EU
 • Dokazila o nepreferencialnem poreklu blaga
 • Preverjanje nepreferencialnega porekla blaga pri uvozu v EU
 • Praktični primer

PREFERENCIALNO POREKLO BLAGA

 • Uvod
 • Preferencialno poreklo na podlagi sporazumov
  • Zakonodaja
  • Pogoji za pridobitev porekla
  • Neposredni prevoz
  • Prepoved povračila ali izvzetja od carin
  • Dokazila o preferencialnem poreklu
  • Naknadno preverjanje dokazil o poreklu
  • Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU
  • Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko
  • Sporazum o prosti trgovini med EU in Republiko Singapur
 • Enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi (avtonomni preferencialni režimi)
  • Zakonodaja
  • Splošni sistem preferencialov
  • Sistem registriranih izvoznikov (sistem REX)
  • Sistem REX in splošni sistem preferencialov (shema GSP Unije)
  • Sistem REX ter čezmorske države in ozemlja
 • Carinske unije
  • Zakonodaja
  • Carinska unija med EU in Turčijo
 • Notranji trg EU
  • Zakonodaja
  • Izjava dobavitelja in sestavljanje izjav dobavitelja
  • Izdaja informativnih potrdil INF 4
  • Preverjanje izjav dobavitelja

INCOTERMS 2020

 • Klavzule Incoterms, njihov pomen in sestava
 • Sestava in vrste klavzul Incoterms
 • Vrste klavzul Incoterms
 • Incoterms 2020 – obrazložitev klavzul
 • Razmislek o izbiri posameznih klavzul za nabavnike
 • Spremembe Incoterms 2020 glede na Incoterms 2010

Avtorji

Ana Maček

Ana Maček je priznana strokovnjakinja za poreklo blaga z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami.

Andrej Pivk

Andrej Pivk je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je od začetka 2019 zaposlen v podjetju FILC d.o.o. kot vodja logistike. Pred tem je delal v Nemčiji kot manager oskrbnih verig, kjer je bil glavni poudarek in odgovornost pri njegovem delu ravno nabava v zelo zahtevnem okolju avtomobilske industrije. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj, večinoma v globalnem mednarodnem okolju in na področju upravljanja oskrbnih verig vključno z logistiko, nabavo in prodajo.

Polona Zupančič

Polona Zupančič ima bogate izkušnje pri vodenju interaktivnih delavnic komunikacije, ki vodijo k boljšim odnosom na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji. Vsak udeleženec se znajde na neki točki osebne rasti, kjer dobi veliko uporabnih idej, kako izboljšati svojo čustveno inteligentnost v svojem vedenju, ki vodi k želenim spremembam. Na Gea Collegu poučuje Poslovno komuniciranje, Prodajo in Nabavo; v letu 2019 so jo študenti imenovali za najboljšo predavateljico leta. Je tudi soavtorica naših priročnikov poslovne komunikacije, vodenja in nabavnega poslovanja. V prostem času uči jogo, rada se potepa po svetu, veliko bere in ljubi življenje.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.