Popravljanje napak v računovodstvu

Popravljanje napak v računovodstvu

Enodnevni seminar

Prijava
Kdaj?
19. 6. 2020, od 9.00 do 12.30
Kje?
Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

Kakšne so napake, zakaj se pojavljajo in kako jih popravljamo


"Samo tisti, ki nič ne dela, ne dela napak." – Joseph Conrad

Ne glede na zgornji pregovor so lahko posledice napak v računovodstvu drage in daljnosežne.

Skupaj s predavateljico doc. dr. Lidijo Robnik bomo preučili, kako je s popravljanjem napačnih knjiženj, neopravljenih knjiženj poslovnih dogodkov in popravki računovodskih izkazov ter kako ravnamo v nekaterih drugih primerih.

Za varno izvedbo dogodkov skrbimo z naslednjimi ukrepi:

 • Zaradi zagotavljanja ustrezne razdalje med udeleženci smo omejili kapacitete predavalnic.
 • Nošenje maske je obvezno v skupnih prostorih, torej v preddverju in v toaletnih prostorih.
 • V vsaki predavalnici je na voljo razkužilo na senzor, razkužilo je na voljo tudi ob prihodu v poslovno hišo.
 • Če se le da, predavanja potekajo ob odprtih oknih, predavalnice se redno zračijo.
 • Prostori in oprema so po končanem predavanju razkuženi.

Prosimo vas za upoštevanje ukrepov za zagotavljanje varnosti vseh udeleženih in prosimo, da se dogodkov ne udeležite, če se počutite slabo, kažete znake bolezni ali ste bili v stiku z okuženo osebo.

Koristi

 • Učili se boste na konkretnih primerih, ki jih boste prenesli v prakso;
 • slišali boste konkretne rešitve za vaše primere;
 • prejeli boste strokovne odgovore na vaša vprašanja na seminarju in po njem.

Vsebina

 • Vodenje evidenc dolgoročnih sredstev (neopredmetenih in opredmetenih), glede metod vrednotenja, amortiziranja, oslabitev, okrepitev, odpisi, izločitve in njihov vpliv na računovodski in davčni vidik poslovanja,
 • vodenje evidenc zalog (metode vrednotenja, odpisi, oslabitve) ter računovodski in davčni vidik,
 • vodenje in vrednotenje finančnih naložb (uvrstitev na borzi ali ne) ter njihov računovodski in davčni vidik,
 • vodenje evidenc terjatev ter njihovo zastaranje, neizterljivost ter vpliv neizterljivosti terjatev glede na računovodsko in davčno evidenco,
 • oblikovanje rezervacij in njihovo črpanje,
 • obveznosti do dobaviteljev ter njihovo zastaranje,
 • obveznosti do zaposlenih – obračun bonitet,
 • dovoljeno in dokumentirano oblikovanje časovnih razmejitev,
 • vsebina in vloga sklenjenih pogodb civilnega prava (samostojni podjetniki, ekonomsko odvisne osebe, prekarni delavci, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe),
 • vsebine kapitala (vpoklican in nevpoklican kapital),
 • zakonska uporaba rezerv,
 • revalorizacijske rezerve – njihovo oblikovanje ter črpanje),
 • oblikovanje terjatev in obveznosti za odložene davke,
 • opredelitev davčno nepotrebnih, nepriznanih in delno priznanih stroškov (odhodkov),
 • evidentiranje najemov dolgoročnih sredstev ipd..

Predavatelji

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
269,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 19.6.2020

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.