Pomembni izzivi za stavbni sektor – energijsko učinkovita gradnja, novosti in obnovljivi viri energije

Pomembni izzivi za stavbni sektor – energijsko učinkovita gradnja, novosti in obnovljivi viri energije

Praktični seminar

Prijava

Kakšne ukrepe za vse, ki ste odgovorni za energijsko učinkovito gradnjo in vzdrževanje v stavbah, priporočata strokovnjaka dr. Šijanec in dr. Gjerkeš?


Ljubljana, 18. junija (STA) - DZ je z 49 glasovi za in 17 proti sprejel novelo energetskega zakona, ki prinaša številne spremembe in novosti. Med drugim v slovenski pravni red prenaša določila evropskih direktiv o energetski učinkovitosti in o energetski učinkovitosti stavb, zaradi katerih je Slovenija že dobila opomin Evropske komisije.Za stavbni sektor so pomembne predvsem novosti v zvezi z izdajo in namestitvijo energetskih izkaznic.

29. julij 2019 - objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki tudi specificira namestitev energetskih izkaznic.


Kaj te novosti za vas pomenijo ter s kakšnimi izzivi ste soočeni, bosta predstavila strokovnjaka na praktičnem seminarju.

Komu je seminar namenjen?
Vodjem vzdrževanja in investicij, vodjem energetike in energetskim menedžerjem v vseh podjetjih in ustanovah.

Koristi

Zagotavljamo:

 • strokovnost predavateljev na visoki ravni,
 • ažurne in pravilne odgovore na vaša vprašanja,
 • hitro uporabo pridobljenega znanja pri delu.

Vsebina

1. Izzivi energijsko učinkovitih stavb (dr. Marjana Šijanec):

 • Strategije, trendi in zakonodaja za energijsko učinkovite stavbe
 • Novosti za stavbe ob zadnjih spremembah Energetskega zakona
 • Minimalne zahteve za stavbe: novogradnja in prenova, skoraj nič-energijske stavbe
 • Analiza vseživljenjskih stroškov (LCC) energijske zasnove / prenove stavbe
 • Stroškovno učinkovita in stroškovno optimalna prenova stavb
 • Pomen izrazov: obsežna, celovita, skoraj nič-energijska prenova stavb
 • Energetski pregled, energetska izkaznica, energijski razred, merjeni in računski energijski kazalniki
 • Energijski kazalniki kot merila pri financiranju prenove javnih stavb
 • Pasti pri načrtovanju energijske prenove (energijsko modeliranje, novosti v standardih)
 • Sistem zagotavljanja kakovosti pri energijski prenovi stavbe (ključni tehnični elementi energijsko učinkovite stavbe)
 • Zasledovanje ciljev trajnostne gradnje in trajnostne prenove stavb (kot npr.: vidiki okolju prijazne izbire gradiv, bivalno ugodje, ekonomika, fleksibilnost, stavbna dediščina, konstrukcijska utrditev)

2. Obnovljivi viri energije – OVE v stavbnem sektorju – zakonodajno-implementacijski in ekonomski okvir ter izkušnje v praksi (dr. Henrik Gjerkeš):

 • Strategija, trendi in zakonodaja pri implementaciji OVE v stavbnem sektorju,
 • Primeri dobre prakse v Evropi in Sloveniji,
 • Ključni mehanizmi trajnostnega razvoja: lokalna samooskrba in razpršena proizvodnja energije
 • Prednosti oskrbe skupine stavb (soseske) z energijo
 • Ekonomska učinkovitost sistemov za transformacijo OVE
 • Prikaz in vrednotenje različnih variant investicije po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (UL RS 17/2019)

Predavatelji

izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., je od leta 1994 zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK, kot vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo. Njeno strokovno področje je gradbena fizika in energijsko učinkovite stavbe, sodelovala je pri pripravi več nacionalnih strateških razvojnih dokumentov in akcijskih načrtov s področja energijske učinkovitosti…

prof. dr. Henrik Gjerkeš, univ. dipl. inž. stroj.

Prof. dr. Henrik Gjerkeš, univ. dipl. inž, stroj., je doktoriral leta 1999 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Zaposlen je kot vodja dejavnosti na Gradbenem inštitutu ZRMK v Ljubljani in kot profesor na Univerzi v Novi Gorici. Znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje s sodelovanjem pri domačih in mednarodnih projektnih aktivnostih s področja trajnostnega razvoja in inovativnih…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.