Pomembni izzivi za stavbni sektor – energijsko učinkovita gradnja, novosti in obnovljivi viri energije

Pomembni izzivi za stavbni sektor – energijsko učinkovita gradnja, novosti in obnovljivi viri energije

Praktični seminar

Prijava
Kdaj?
2. 10. 2019, od 9:00 do 13:30
Kje?
Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

Kakšne ukrepe za vse, ki ste odgovorni za energijsko učinkovito gradnjo in vzdrževanje v stavbah, priporočata strokovnjaka dr. Šijanec in dr. Gjerkeš?


Ljubljana, 18. junija (STA) - DZ je z 49 glasovi za in 17 proti sprejel novelo energetskega zakona, ki prinaša številne spremembe in novosti. Med drugim v slovenski pravni red prenaša določila evropskih direktiv o energetski učinkovitosti in o energetski učinkovitosti stavb, zaradi katerih je Slovenija že dobila opomin Evropske komisije.Za stavbni sektor so pomembne predvsem novosti v zvezi z izdajo in namestitvijo energetskih izkaznic.

29. julij 2019 - objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki tudi specificira namestitev energetskih izkaznic.


Kaj te novosti za vas pomenijo ter s kakšnimi izzivi ste soočeni, bosta predstavila strokovnjaka na praktičnem seminarju.

Komu je seminar namenjen?
Vodjem vzdrževanja in investicij, vodjem energetike in energetskim menedžerjem v vseh podjetjih in ustanovah.

Gradbeni seminarji – jesen 2019

SEPTEMBER

27. 9. 2019 (petek) Nova poklicna (ZAID) in gradbena zakonodaja eno leto v praksi

OKTOBER

8. 10. 2019 (torek) Gradnja, vzdrževanje in legalizacije – postopki, dokumentacija in odgovornosti po novi poklicni in gradbeni zakonodaji
19. 10. 2019 (sobota) Gradnja, vzdrževanje in legalizacije – postopki, dokumentacija in odgovornosti po novi poklicni in gradbeni zakonodaji
22. 10. 2019 (torek) Gradnja, vzdrževanje in legalizacije – postopki, dokumentacija in odgovornosti po novi poklicni in gradbeni zakonodaji

NOVEMBER

21. 11. 2019 (četrtek) Vse o novi poklicni (ZAID) in gradbeni (GZ) zakonodaji po enem letu prakse
28. 11. 2019 (četrtek) Gradbena in poklicna zakonodaja s podzakonskimi akti po enem letu prakse

DECEMBER

5. 12. 2019 (četrtek) Nova poklicna (ZAID) in gradbena (GZ) zakonodaja po enem letu prakse
19. 12. 2019 (četrtek) Gradnja, vzdrževanje in legalizacije – postopki, dokumentacija in odgovornosti po novi poklicni in gradbeni zakonodaji

Koristi

Zagotavljamo:

 • strokovnost predavateljev na visoki ravni,
 • ažurne in pravilne odgovore na vaša vprašanja,
 • hitro uporabo pridobljenega znanja pri delu.

Vsebina

1. Izzivi energijsko učinkovitih stavb (dr. Marjana Šijanec):

 • Strategije, trendi in zakonodaja za energijsko učinkovite stavbe
 • Novosti za stavbe ob zadnjih spremembah Energetskega zakona
 • Minimalne zahteve za stavbe: novogradnja in prenova, skoraj nič-energijske stavbe
 • Analiza vseživljenjskih stroškov (LCC) energijske zasnove / prenove stavbe
 • Stroškovno učinkovita in stroškovno optimalna prenova stavb
 • Pomen izrazov: obsežna, celovita, skoraj nič-energijska prenova stavb
 • Energetski pregled, energetska izkaznica, energijski razred, merjeni in računski energijski kazalniki
 • Energijski kazalniki kot merila pri financiranju prenove javnih stavb
 • Pasti pri načrtovanju energijske prenove (energijsko modeliranje, novosti v standardih)
 • Sistem zagotavljanja kakovosti pri energijski prenovi stavbe (ključni tehnični elementi energijsko učinkovite stavbe)
 • Zasledovanje ciljev trajnostne gradnje in trajnostne prenove stavb (kot npr.: vidiki okolju prijazne izbire gradiv, bivalno ugodje, ekonomika, fleksibilnost, stavbna dediščina, konstrukcijska utrditev)

2. Obnovljivi viri energije – OVE v stavbnem sektorju – zakonodajno-implementacijski in ekonomski okvir ter izkušnje v praksi (dr. Henrik Gjerkeš):

 • Strategija, trendi in zakonodaja pri implementaciji OVE v stavbnem sektorju,
 • Primeri dobre prakse v Evropi in Sloveniji,
 • Ključni mehanizmi trajnostnega razvoja: lokalna samooskrba in razpršena proizvodnja energije
 • Prednosti oskrbe skupine stavb (soseske) z energijo
 • Ekonomska učinkovitost sistemov za transformacijo OVE
 • Prikaz in vrednotenje različnih variant investicije po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (UL RS 17/2019)

Predavatelji

izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., je od leta 1994 zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK, kot vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo. Njeno strokovno področje je gradbena fizika in energijsko učinkovite stavbe, sodelovala je pri pripravi več nacionalnih strateških razvojnih dokumentov in akcijskih načrtov s področja energijske učinkovitosti…

prof. dr. Henrik Gjerkeš, univ. dipl. inž. stroj.

Prof. dr. Henrik Gjerkeš, univ. dipl. inž, stroj., je doktoriral leta 1999 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Zaposlen je kot vodja dejavnosti na Gradbenem inštitutu ZRMK v Ljubljani in kot profesor na Univerzi v Novi Gorici. Znanstveno-raziskovalno delo dopolnjuje s sodelovanjem pri domačih in mednarodnih projektnih aktivnostih s področja trajnostnega razvoja in inovativnih…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 259,20 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 16. 9. 2019

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI S PRIROČNIKOM (PRIROČNIK V TISKANI OBLIKI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

SEMINARJI S POSLOVNO IZDAJO PRIROČNIKA (PRIROČNIK V TISKANI IN DIGITALNI IZDAJI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 2.10.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.