Paket Osebna mapa zaposlenega

Paket Osebna mapa zaposlenega

Avtorji:Miha Šercer

117,00  DDV ni vštet v ceno

 • Opis
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Za vas smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili edinstven izdelek, za katerega smo prepričani, da vam bo omogočil enostavno in optimalno vodenje kadrovskih evidenc.

Osebna mapa zaposlenega

Vzorci + navodila za pripravo vzorcev + osebna mapa


Pomembne sestavine zbirke

1. Vzorci in navodila za pripravo

 • Vsi obvezni in priporočljivi dokumenti za osebno mapo zbrani na enem mestu.
 • Prejeli boste dostop do portala e-Kadrovik in osebne mape, ki vam kjerkoli in kadarkoli omogoča vpogled v mapo, z naprednim iskalnikom pa boste hitro našli želene vzorce.
 • Dodana so še enostavna, kratka in pregledna navodila za pravilno pripravo vzorcev, ki jih uporabite za osebno mapo zaposlenega.

2. Brezplačna osebna mapa

 • Uporabite brezplačen vzorec in na preprost in preverjeno učinkovit sistem pregledno uredite osebne mape. Mapa popolnoma ustreza visokim standardom dela v kadrovski službi (vsebinsko urejena dokumentacija, varovanje osebnih podatkov …). Po ugodni ceni naročite še dodatne mape za ostale zaposlene!

OB ZAPOSLITVI

 • Obvestilo zaposlenim o javni objavi prostih del
 • Garantno pismo
 • Napotnica za predhodni zdravstveni pregled
 • Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni zdravstveni pregled
 • Obvestilo neizbranim kandidatom
 • Pisni predlog pogodbe o zaposlitvi
 • Vrste pogodbe o zaposlitvi:
  • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
  • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
  • Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
  • Pogodba o zaposlitvi za dopolnilno delo
  • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje pripravništva
  • Pogodba o zaposlitvi z vodilnim delavcem
  • Pogodba o zaposlitvi (začasno opravljanje drugih delovnih nalog)
  • Odredba o opravljanju drugega dela
  • Pogodba o zaposlitvi – prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo (krajši delovni čas, drugo delo)
 • Potrdilo o uspešno opravljenem pripravništvu
 • Sklep o določitvi komisije za spremljanje poskusnega dela
 • Program poskusnega dela, sklep o podaljšanju poskusnega dela, ocena poskusnega dela
 • Redna odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela
 • Potrdilo o prijavi v zavarovanje
 • Kadrovski vprašalnik
 • Vloga za izdajo potrdila o delovni dobi
 • Izjava o prihodu na delo (za potrebe povračila stroškov)
 • Izjava o vzdrževanih družinskih članih
 • Potrdilo o prevzemu delovnih sredstev
 • Izjava o seznanjenosti z zahtevami varnosti in zdravja pri delu
 • Pogodba o uporabi službenega avtomobila

V ČASU TRAJANJA DELOVNEGA RAZMERJA

 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta
 • Obvestilo o sorazmernem delu letnega dopusta
 • Dovolilnica za izrabo letnega dopusta
 • Sklep o izrabi plačane odsotnosti z dela
 • Sklep o odobritvi neplačane odsotnosti z dela
 • Sklep o letni razporeditvi delovnega časa
 • Prerazporeditev delovnega časa (začasna, drugačna)
 • Odredba o opravljanju nadurnega dela
 • Odredba o čakanju na delo doma (splošna in posebna)
 • Soglasje k dopolnilnemu delu
 • Sklep o razporeditvi v drugo organizacijsko enoto
 • Vzorci aneksov k pogodbi o zaposlitvi (povišanje plače, začasno povišanje plače zaradi dodatnih delovnih nalog, krajši delovni čas na podlagi posebnih predpisov…)
 • Sklep o izplačilu jubilejne nagrade
 • Sklep o izplačilu solidarnostne pomoči
 • Pogodba o izobraževanju
 • Opomin zaradi nedoseganja delovnih rezultatov
 • Opomin zaradi kršitev obveznosti iz delovnega razmerja
 • Opozorilo na kršitve obveznosti iz delovnega razmerja
 • Zapisnik o vročitvi

OB PREKINITVI DELOVNEGA RAZMERJA

 • Predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
 • Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi
 • Ugotovitev prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi zakona (invalidnost)
 • Obvestilo o poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Soglasje k pobotu delodajalčeve terjatve
 • Zapisnik o primopredaji poslov in delovnih sredstev
 • Potrdilo o prevzemu delovne knjižice
 • Potrdilo o izročitvi dokumentov
 • Potrdilo o vrsti dela
 • Potrdilo o izrabi letnega dopusta

V NAVODILIH:

 • Splošno o načinu vodenja osebnih map
 • Pregled in navodila za uporabo posameznih dokumentov na zgoščenki
 • Kadrovski koledarček s pomembnimi termini za kadrovsko službo

Avtorji

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.