Paket online izobraževanj za računovodje

Paket online izobraževanj za računovodje

Paket online izobraževanj

Prijava
Kdaj?
Dostop eno leto od naročila
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

NOVO: Izobražujte se online

STROKOVNA ONLINE IZOBRAŽEVANJA ZA UČINKOVIT PROFESIONALNI NAPREDEK IN NADGRADNJO ZNANJA


Želite stalno izpopolnjevati svoje znanje na področju računovodstva in financ?

Izkoristite prednosti popolnoma prilagojene oblike izobraževanja  ter na enostaven način pridobite nove, aktualne in strokovne informacije. Čas in kraj izobraževanja izberete sami – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Tako si omogočite učinkovit in profesionalen napredek in nadgradnjo znanja.

Koristi

5 najpomembnejših prednosti online izobraževanja:

 1. Enostavna uporaba
 2. Sami izberete primerno vsebino
 3. Brez odsotnosti z delovnega mesta
 4. Nižji stroški izobraževanja
 5. Dokazano višja stopnja pomnjenja

Vsebina

OPTIMIZACIJA DAVČNE OSNOVE

Davčno optimiranje z vidika DDPO:

 • Obresti
 • Kapitalski dobički in izgube
 • Prevrednotenje in odpis terjatev
 • Prevrednotenje finančnih naložb
 • Rezervacije
 • Davčne olajšave

OBRAVNAVA POTNIH NALOGOV – RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK

 • Pomen obvezne vsebine potnega naloga tudi z vidika dokazovanju davčnemu nadzoru.
 • Vrste obračunov in izplačil stroškov službenih poti (doma in za tujina).
 • Pomen in vrste stroškov službenih potovanj za poslovanje (davčno priznani in nepriznani stroški) ter kilometrina ali prevoz za delo.
 • Boniteta zaposlenih, uporaba službenega vozila v privatne namene, nastanitve, vinjete ipd.
 • Povračilo stroškov domačim in tujim poslovim partnerjem.
 • Odgovori na vprašanja udeležencev in udeleženk.

BILANCE IN KAZALNIKI V ŠTIRIH KORAKIH

1. lekcija: Razumevanje vsebin računovodskih izkazov

 • Kaj so računovodski izkazi in kakšen pomen imajo pri poslovnih odločitvah;
 • Katere pomembne ekonomske kategorije vplivajo na sliko poslovanja in poslovne odločitve;
 • Na kakšen način ugotovimo dobre in slabe strani poslovanja ter kako ukrepati na kratek in dolgi rok;
 • Kako ugotovimo poslovno potrebno in nepotrebno premoženje;
 • Kakšna naj bo optimalna struktura financiranja poslovanja;
 • Kaj pomenijo metode vrednotenja po SRS na poslovanje …

2. lekcija: Bilanca stanja in izračuni kazalnikov

 • Pomen bilance stanja za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Izračun kazalnikov likvidnosti, zadolženosti, vzvoda, obratnega kapitala, obračanja sredstev;
 • Ugotovitev premoženjskega stanja in primerjava po panogah;
 • Optimalno razmerje med sredstvi in viri sredstev (kapital in zadolženost) …

3. lekcija: Izkaz poslovnega izida in izračuni kazalnikov

 • Pomen izkaza poslovnega izida za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Vrste in delitev prihodkov, stroškov in odhodkov;
 • Izračun kazalnikov poslovnega izida – donos in ekonomičnost poslovanja, ROA, ROE, vrednost na zaposlenega …

4. lekcija: Izkaz denarnih tokov in boniteta poslovanja z izračuni kazalnikov

 • Pomen izkaza denarnih tokov za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Dobiček ne pomeni avtomatično plačilne sposobnosti in likvidnosti;
 • Kako ocenimo boniteto poslovanja;
 • Izračun plačilne sposobnosti, izračun denarnega toka …

EXCEL ZA FINANČNIKE IN RAČUNOVODJE

1. lekcija: Osnovne formule, funkcije in delo s celicami

 • Deljenje, seštevanje, odštevanje podatkov, računanje povprečij, odstotkov, statistik
 • Pogojni izračuni (samodejna prilagoditev izračuna glede na vhodne podatke)
 • Kopiranje formul v druge celice ali na druge delovne liste
 • Obdelava medsebojno povezanih podatkovnih datotek (različne excel datoteke ali različni delovni listi)
 • Odstranjevanje podvojenih zapisov iz seznamov
 • Združevanje celic, tako da se vsi podatki ohranijo
 • Delitev besedila v stolpce (npr. kako ime in priimek iz enega stolpca razdeliti v 2 ločena stolpca) in obratno – združevanje 2 stolpcev
 • Sprememba malih v velike tiskane črke, sprememba velike začetnice
 • Uporaba datumskih funkcij (NOW, TODAY, MONTH …)

2. lekcija: Priprava tabel in obdelava podatkov

 • Avtomatska izdelava tabel, delo z obrazci za tabele
 • Zamenjava vrstice in stolpca (rotacija tabele)
 • Hitro in razširjeno razvrščanje podatkov, zamrznitev dela celic
 • Samodejno filtriranje, delo z razširjenim filtrom, kopiranje filtriranih podatkov
 • Uporaba vmesnih seštevkov, izdelava pregledov
 • Vrtilne tabele, združevanje delnih tabel (za kompleksne podatke)
 • Delo s trodimenzionalnimi tabelami
 • Makro – kako se pripravi vzorec datoteke, ki ga lahko uporabite vsakič znova …

3. lekcija: Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja

 • Izdelava grafov, tortnih in stolpčnih diagramov…
 • Dodajanje vrednosti k stolpcu, spreminjanje barve stolpcev, merila, mrežnih črt grafa,
 • Izdelava projekcijske krivulje/trendne črte,
 • Spreminjanje osi, dodajanje legende, naslova grafa …
 • Dodajanje glave/noge, strani delovnega lista
 • Možnosti tiskanja (tabel, grafov, delovnih listov…)
 • Kako ročno nastaviti prelom strani (kaj se tiska na katero stran)
 • Povezava excela z wordom ali powerpointom …

4. lekcija: Finančne funkcije in analize

 • Izračun prihodnje vrednosti naložbe
 • Izračun višine obroka na osnovi enakih plačil in obrestne mere; izračun obrestne mere
 • Priprava amortizacijskega načrta odplačevanja posojila
 • Vrednotenje naložb s pomočjo izračuna neto sedanje vrednosti naložbe, notranje stopnje donosa, potencialnega zaslužka investicije (ROI) …

Prijava in kotizacija

Kotizacija
198,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Dostopne podatke za e-izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Naročnina na e-izobraževanje se ob koncu obračunskega obdobja samodejno podaljša.

Če želite naročnino na e-izobraževanje prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja in v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih e-izobraževanj.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.