Paket online izobraževanj za kadrovike

Paket online izobraževanj za kadrovike

Prijava
Trajanje
Dostop 24-mesecev od naročila
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

NOVO: Izobražujte se online

STROKOVNA ONLINE IZOBRAŽEVANJA ZA UČINKOVIT PROFESIONALNI NAPREDEK IN NADGRADNJO ZNANJA


Stalno izobraževanje na HR področju je nuja, a tudi izziv. Sodobne oblike izobraževanja vam ponujajo možnost, da si potek usposabljanja prilagodite svojim željam in zmožnostim. In morda je prav zdaj čas, da poletni predah izkoristite za nadgradnjo znanj.

 

Kaj odlikuje naša e-izobraževanja?

 • Enostavna uporaba
  Na enostaven način pridobite nove, aktualne in strokovne informacije in nadgradite svoje znanje in znanje zaposlenih!
 • Interaktivni pristop
  Izberite primerno usposabljanje, naročite in uporabite naše interaktivne e-seminarje, tečaje in webinarje!
 • Čas in kraj izberete sami
  Učite se neodvisno od časa in kraja, brez stroškov prevoza in odsotnosti.

Koristi

Prednosti popolnoma prilagojene oblike izobraževanja:

 • Na enostaven način pridobite nove, aktualne in strokovne informacije.
 • 100 % online.
 • Prilagodljiv potek izobraževanja (začnite, ko vam ustreza in potek prilagodite svojim časovnim zmožnostim).
 • 10 e-izobraževanj v spletni učilnici (14 ur video vsebin, 22 lekcij in več kot 30 vzorcev)
 • Natisnite potrebno vsebino in dokumentacijo.
 • Potrdilo o strokovni usposobljenosti (za vsako opravljeno e-izobraževanje si lahko natisnete potrdilo in ga uporabite kot dokazilo o nadgradnji znanja in dodatnega izobraževanja).
 • 24-mesečni dostop.
 • Mobilni dostop (kjerkoli in kadarkoli: spletno učilnico si lahko naložite tudi na telefon).
 • Takojšen prenos znanja v prakso (vsebine so praktične, njihov namen je takojšnja uporaba znanj v praksi).

Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku e-izobraževanja. V njej se nahajajo vsa obvestila in gradiva, ki jih vsebuje paket e-izobraževanj. Dostop do spletne učilnice prejmete na vaš mail, ob naročilu na paket.

Vsebina

Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je institut, ki lahko povzroči prenehanje delovnega razmerja, zaradi česar je na področju delovnih razmerij izjemno pomemben, zaradi svojega pomena pa tudi natančno zakonsko urejen.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa različne tipe odpovedi pogodb o zaposlitvi, možne odpovedne razloge, sam postopek podaje, roke, v katerih je odpoved pogodbe o zaposlitvi mogoča, njeno vsebino in ostala vprašanja povezana z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in prenehanjem delovnega razmerja. Za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki bo prestala tudi morebiten test pred sodiščem, je bistveno, da delodajalec zakonskim določbam tudi dosledno sledi.

Kadrovsko delo – osnovna stopnja

Pravilna izvedba kadrovskih postopkov

 • Oglaševanje ter sodelovanje pri pridobivanju ustreznih kandidatov
 • Postopki iskanja, selekcije in izbora kandidatov
 • Vodenje zaposlitvenih postopkov in upravljanje zaposlitvene dokumentacije
 • Upravljanje s pogodbami o zaposlitvi, vzdrževanje kadrovske baze podatkov, vodenje različnih evidenc
 • Izvedba zakonskih obvez v zvezi s prijavo, odjavo in spremembami pri pristojnih institucijah (zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje …)
 • Priprava analiz in poročil (bolniške odsotnosti, dopusti, izobraževanja …)

Odmori in počitki

 • Komentar členov ZDR-1, ki se nanašajo na odmore in počitke

Varnost in zdravje ob delu na domu

 • Predpogoj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu pa je zagotovitev zdravih in varnih delovnih pogojev za opravljanje dela na domu

Postopek delodajalca pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

 • Postopek v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • Pisna seznanitev z očitanimi kršitvami oziroma očitanim razlogom nesposobnosti in vabilo na zagovor

Povračila stroškov v zvezi z delom

 • Gradivo sestavljajo tri lekcije, ki vsebujejo zakonske osnove in obrazložitve ter praktične primere, kdaj in v kakšni višini pripada povračilo za določen strošek:
 • Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela
 • Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (nadaljevanje) in povračilo stroškov za prehrano
 • Povračilo stroškov iz naslova službenega potovanja
Delo od doma – zakonski in organizacijski vidik
 • Dva video seminarja: Pravni vidik organizacije dela od doma in Komuniciranje v času dela od doma
 • E-gradivo: zakonsko pravilna izvedba organiziranja dela od doma (obrazložitve zakonskih osnov: Kako organizirati delo od doma, Priprava nove pogodbe o zaposlitvi, Varnost in zdravje pri delu od doma ter vzorca Pravilnik o opravljanju dela na domu in vzorec pogodbe o zaposlitvi za delo od doma)
Napotitev delavcev na delo v tujino
 • Pravni vidik napotitve na delo v tujino
 • Evropska pravila glede obveznih socialnih zavarovanj (Uredba 883/2004 in 987/2009)
 • Napotitve v tretje države, s katerimi je Republika Slovenije sklenila sporazum
 • Davčna obravnava napotenih delavcev na delo v tujino
 • Specifike službene poti in napotitve na delo v tujino (kdaj eno, kdaj drugo)
 • Davčna obravnava povračli stroškov napotenim delavcem
 • Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmlS
 • Načini in pogoji čezmejnega izvajanja storitve
 • Obveznosti delodajalca in delavca
 • Subsidiarna odgovornost
 • Postopek in pogoji izdaje obrazca A1
 • Obvezne prijave in druge obveznosti v nekaterih državah članicah (Avstrija, Nemčija, Italija, Švica)
Angleščina za HRM

Lekcija 1

 • HR-related keywords and phrases
 • Professional networking: how to make small talk
 • Business correspondence

Lekcija 2

 • Recruiting: writing effective job descriptions
 • The job interview: preparation, questions
 • Understanding contracts of employment

Lekcija 3

 • How to give positive or negative feedback
 • Dealing with complaints and conflicts
 • Agreement on objectives

Lekcija 4

 • Reporting HR-figures
 • Convincing argumentation
 • Constructive criticism and objection handling
Razvojni pogovor s sodelavcem

1. lekcija: Kako se pripraviti na pogovor s sodelavci

 • Trendi na področju letnih/razvojnih pogovorov
 • Zakaj sploh izvajati pogovore s sodelavci?
 • Določitev vsebin letnega pogovora.
 • Usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca.
 • Predpriprava: spremljanje kritičnih in izjemnih dogodkov.
 • Pregled realizacije ciljev.
 • Razvitost kompetenc
 • Karierni razvoj,
 • Priprava na pogovor glede na tip sogovornika,
 • Priprava na pogovor s težavnim / problematičnim sodelavcem,
 • Najpogostejše pasti

2. lekcija: Izvedba razvojnega pogovora in aktivnosti po letnem pogovoru

 • Vzpostavitev dobrega vzdušja: kako začeti,
 • Izvedbo pogovora prilagodite sodelavcu: tipi sogovornikov in način izvedbe pogovora glede na tip
 • Kako postavljati motivirajoče cilje,
 • Najpogostejše napake in pasti pri izvedbi,
 • Aktivnosti po izvedenem pogovoru: letni plan, načrt izobraževanja.

Vzorci za takojšnjo uporabo

 • Ključna vprašanja pred izvedbo
 • Vabilo na pogovor
 • Obrazec za izvedbo razvojnega pogovora
 • Preglednica izstopajočih dogodkov
 • Postavljanje ciljev
Povračila stroškov v zvezi z delom

E-seminar obsega tri lekcije in vas vodi skozi:

 • Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela
 • Povračilo stroškov za prehrano
 • Povračilo stroškov iz naslova službenega potovanja

Tako boste:

 • pravilno obračunali povračila stroškov  v zvezo z delom – s pomočjo:
 • konkretnih podlag in tabel,
 • pojasnil vseh pravnih zahtev,
 • jasnih in enostavnih razlag vseh pomembnih vprašanj in dilem,
 • učinkovito poskrbeli za urejene administrativne zahteve in uporabili vse potrebne obrazce:
 • e-obrazci: izračun potnih stroškov, poročilo o službenem potovanju, potni nalog,
 • obrazci v Wordu: izjava delavca o kraju, iz katerega prihaja na delo …
Učinkovito preprečevanje mobinga

Kaj pomeni »MOBING« (opredelitev in pojavne oblike)

 • Opredelitev pojma mobing
 • Oblike mobinga
 • Vrste mobinga
 • Vzroki za pojav mobinga
 • Razvoj mobinga (od konflikta do mobinga)
 • Posledice mobinga

Pravna ureditev in obveze delodajalcev

 • Mobing v Zakonu o delovnih razmerjih
 • Mobing v novem Zakonu o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
 • Kaznivo dejanje šikaniranje na delovnem mestu
 • Drugi predpisi na področju mobinga

Sprejem ukrepov za uspešno preprečevanje mobinga

 • Preventivno ukrepanje
 • Sprejem ustrezne politike (izjave o zavezi) proti mobingu
 • Formalni in neformalni akti delodajalcev

DODATEK: pravilnik o preprečevanju mobinga

Iskanje ključnih kadrov

Video seminar s štirimi lekcijami, kjer se boste seznanili s celo(s)tnim pristopom na področju pridobivanja kandidatov in pridobili znanja pri pripravi različnih scenarijev in strategij obdržanja kandidatov.

Time management
 • Kako upravljamo svoj čas?
 • Poguben učinek žaginega lista
 • Najpogostejši tatovi časa
 • Postavljanje ciljev in aktivnosti
 • Enostavne metode obvladovanja večjih ciljev in določanje aktivnosti za njihovo doseganje
 • Razvrščanje aktivnosti po nujnosti in pomembnosti
 • Uporaba Paretovega načela v praksi
 • Kako načrtujemo svoj čas?
 • Tri pravila načrtovanja časa
 • Najpogostejše pasti
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem
 • Enostavne metode sproščanja na delovnem mestu
 • Upravljanje neprijetnih čustev
 • Izboljšanje odnosov v službi in doma

Potek izobraževanja

Video predstavitev poteka izobraževanja

Prijava in kotizacija

Kotizacija2
286,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Dostopne podatke za e-izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Naročnina na e-izobraževanje se ob koncu obračunskega obdobja samodejno podaljša.

Če želite naročnino na e-izobraževanje prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja in v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih e-izobraževanj.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.