Paket online izobraževanj za kadrovike

Paket online izobraževanj za kadrovike

Paket online izobraževanj

Prijava
Kdaj?
Dostop eno leto od naročila
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

NOVO: Izobražujte se online

STROKOVNA ONLINE IZOBRAŽEVANJA ZA UČINKOVIT PROFESIONALNI NAPREDEK IN NADGRADNJO ZNANJA


Želite stalno izpopolnjevati svoje znanje na HRM področju?

Izkoristite prednosti popolnoma prilagojene oblike izobraževanja ter na enostaven način pridobite nove, aktualne in strokovne informacije.

Koristi

5 najpomembnejših prednosti online izobraževanja:

 1. Enostavna uporaba
 2. Sami izberete primerno vsebino
 3. Brez odsotnosti z delovnega mesta
 4. Nižji stroški izobraževanja
 5. Dokazano višja stopnja pomnjenja

Vsebina

NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V TUJINO

 • Pravni vidik napotitve na delo v tujino
 • Evropska pravila glede obveznih socialnih zavarovanj (Uredba 883/2004 in 987/2009)
 • Napotitve v tretje države, s katerimi je Republika Slovenije sklenila sporazum
 • Davčna obravnava napotenih delavcev na delo v tujino
 • Specifike službene poti in napotitve na delo v tujino (kdaj eno, kdaj drugo)
 • Davčna obravnava povračli stroškov napotenim delavcem
 • Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmlS
 • Načini in pogoji čezmejnega izvajanja storitve
 • Obveznosti delodajalca in delavca
 • Subsidiarna odgovornost
 • Postopek in pogoji izdaje obrazca A1
 • Obvezne prijave in druge obveznosti v nekaterih državah članicah (Avstrija, Nemčija, Italija, Švica)

ANGLEŠČINA ZA KADROVSKE STROKOVNJAKE

Lekcija 1

 • HR-related keywords and phrases
 • Professional networking: how to make small talk
 • Business correspondence

Lekcija 2

 • Recruiting: writing effective job descriptions
 • The job interview: preparation, questions
 • Understanding contracts of employment

Lekcija 3

 • How to give positive or negative feedback
 • Dealing with complaints and conflicts
 • Agreement on objectives

Lekcija 4

 • Reporting HR-figures
 • Convincing argumentation
 • Constructive criticism and objection handling

RAZVOJNI POGOVOR S SODELAVCEM

1. lekcija: Kako se pripraviti na pogovor s sodelavci

 • Trendi na področju letnih/razvojnih pogovorov
 • Zakaj sploh izvajati pogovore s sodelavci?
 • Določitev vsebin letnega pogovora.
 • Usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca.
 • Predpriprava: spremljanje kritičnih in izjemnih dogodkov.
 • Pregled realizacije ciljev.
 • Razvitost kompetenc
 • Karierni razvoj,
 • Priprava na pogovor glede na tip sogovornika,
 • Priprava na pogovor s težavnim / problematičnim sodelavcem,
 • Najpogostejše pasti

2. lekcija: Izvedba razvojnega pogovora in aktivnosti po letnem pogovoru

 • Vzpostavitev dobrega vzdušja: kako začeti,
 • Izvedbo pogovora prilagodite sodelavcu: tipi sogovornikov in način izvedbe pogovora glede na tip
 • Kako postavljati motivirajoče cilje,
 • Najpogostejše napake in pasti pri izvedbi,
 • Aktivnosti po izvedenem pogovoru: letni plan, načrt izobraževanja.

Vzorci za takojšnjo uporabo

 • Ključna vprašanja pred izvedbo
 • Vabilo na pogovor
 • Obrazec za izvedbo razvojnega pogovora
 • Preglednica izstopajočih dogodkov
 • Postavljanje ciljev

POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

E-mail seminar obsega tri lekcije in vas vodi skozi:

 • Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela
 • Povračilo stroškov za prehrano 
 • Povračilo stroškov iz naslova službenega potovanja

Tako boste:

 •  pravilno obračunali povračila stroškov  v zvezo z delom – s pomočjo:
  • konkretnih podlag in tabel,
  • pojasnil vseh pravnih zahtev, 
  • jasnih in enostavnih razlag vseh pomembnih vprašanj in dilem,
 • učinkovito poskrbeli za urejene administrativne zahteve in uporabili vse potrebne obrazce:
  • e-obrazci: izračun potnih stroškov, poročilo o službenem potovanju, potni nalog,
  • obrazci v Wordu: izjava delavca o kraju, iz katerega prihaja na delo …

NOVE ZAKONSKE ZAHTEVE ZA PREPREČEVANJE MOBINGA

Kaj pomeni »MOBING« (opredelitev in pojavne oblike)

 • Opredelitev pojma mobing
 • Oblike mobinga
 • Vrste mobinga
 • Vzroki za pojav mobinga
 • Razvoj mobinga (od konflikta do mobinga)
 • Posledice mobinga

Pravna ureditev in obveze delodajalcev

 • Mobing v Zakonu o delovnih razmerjih
 • Mobing v novem Zakonu o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
 • Kaznivo dejanje šikaniranje na delovnem mestu
 • Drugi predpisi na področju mobinga

Sprejem ukrepov za uspešno preprečevanje mobinga

 • Preventivno ukrepanje
 • Sprejem ustrezne politike (izjave o zavezi) proti mobingu
 • Formalni in neformalni akti delodajalcev

DODATEK: pravilnik o preprečevanju mobinga


SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V JAVNEM SEKTORJU

 • Uvod, pravne podlage, opredelitev pojmov
 • Sistemizacija delovnih mest in sodna praksa, sistemizacija v organih državne uprave sistemizacija v drugih državnih organih, sistemizacija v upravi lokalne skupnosti, sistemizacija v drugih subjektih javnega sektorja (javni zavodi, javne agencije, javni skladi, javni gospodarski zavodi)
 • ZSPJS in sistemizacija delovnih mest pomembnih za pripravo sistemizacije delovnih mest, primeri, plačne skupine in podskupine, ki jih določa ZSPJS, oblikovanje delovnih mest in sodna praksa. Priloženi bodo tudi nekateri vzorci opisov delovnih mest in vzorca pravilnikov o sistemizaciji delovnih mest
 • + DODATNO: vzorci pravilnikov in opisov delovnih mest

TIME MANAGEMENT

 • Kako upravljamo svoj čas?
 • Poguben učinek žaginega lista
 • Najpogostejši tatovi časa
 • Postavljanje ciljev in aktivnosti
 • Enostavne metode obvladovanja večjih ciljev in določanje aktivnosti za njihovo doseganje
 • Razvrščanje aktivnosti po nujnosti in pomembnosti
 • Uporaba Paretovega načela v praksi
 • Kako načrtujemo svoj čas?
 • Tri pravila načrtovanja časa
 • Najpogostejše pasti
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem
 • Enostavne metode sproščanja na delovnem mestu
 • Upravljanje neprijetnih čustev
 • Izboljšanje odnosov v službi in doma

Prijava in kotizacija

Kotizacija
286,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Dostopne podatke za e-izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Naročnina na e-izobraževanje se ob koncu obračunskega obdobja samodejno podaljša.

Če želite naročnino na e-izobraževanje prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja in v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih e-izobraževanj.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.