Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli

Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli

Online izobraževanje

Prijava
Trajanje
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Spletno strokovno izobraževanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju

Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli

Kaj je avtizem in kako prepoznati otroka z AM v predšolski in šolski dobi, načini, strategije in metode dela z otroki z avtističnimi motnjami, praktični pristopi in priporočila za vzgojitelje in učitelje

+ ZBIRKA DEJAVNOSTI IN VAJ ZA PRAKTIČNO DELO


Število otrok z avtističnimi motnjami zaskrbljujoče narašča, tako pri nas kot drugje po svetu. Otroci z avtističnimi motnjami so izjemno raznoliki, svoje težave kažejo zelo različno, o etiologiji in učinkovitih metodah pa je med vzgojitelji in učitelji še vedno malo znanega. Nekateri otroci imajo izrazitejše primanjkljaje in potrebujejo intenzivnejšo obravnavo in več podpore, medtem ko drugi z minimalno podporo in obravnavo lahko delujejo samostojno. Zato vsak otrok z avtističnimi motnjami potrebuje izjemno individualno pot razvoja, vse dejavnosti pa morajo biti prilagojene konkretno njemu in njegovim posebnostim – samo ta pristop zagotavlja merljive učinke in vpliva na napredek posameznika.


DATUM ZAČETKA: 10. avgust 2020

TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom, zbirko vaj in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim in specialnim pedagogom in staršem

Intenzivne spletne delavnice so pripravljene na način, da vam pomagajo odgovoriti na vprašanja:

 • Kako natančno prepoznati simptome avtističnih motenj pri otroku in tudi nespecifične simptome, da ne zamudite obdobja, ko z ustreznimi prilagoditvami in strategijami dosežete optimalen razvoj?
 • Katere terapevtske metode priporočajo specialisti pri delu z otroki z avtizmom in kateri od njih dajo merljive rezultate?
 • Kako spodbujati razvoj komunikacije, govorno-jezikovnih in socialnih veščin pri otroku z avtističnimi motnjami?

KAKO POTEKA: Vsebine izobraževanja so v obliki pisnih gradiv in videoposnetkov, zbirke dejavnosti in vaj, imate tudi možnost pogovora s predavateljico o vsebinah in lastnih primerov iz prakse. Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice. Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradiv vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Na koncu vsakega modula je preverjanje znanja; šele ko ga opravite, lahko začnete z izobraževanjem v okviru naslednjega modula. Spletna učilnica se zapre dva meseca po opravljenem zadnjem modulu.

 

Koristi

Po končanem izobraževanju:

 • Poznali boste značilnosti otroka z avtističnimi motnjami in kako se ti znaki kažejo v različnih starostnih obdobjih.
 • Pri otroku boste preko opazovanja prepoznali simptome in jih ustrezno dokumentirali za potrebe nadaljnje obravnave.
 • Izvajali boste opazovanje otroka iz vidika družbene interakcije, komunikacije in razvoja govora ter posebnega/ponavljajočega vedenja.
 • Na podlagi priporočil strokovnjakov boste izbrali najboljše strategije in metode dela za potrebe otroka z avtističnimi motnjami, kot so TEACH, vedenjska metoda, RDI, ESDM in ostale.
 • Pripravljeni boste na učinkovito sodelovanje z vsemi strokovnjaki v terapevtskem procesu - diagnostiki, terapevti, starši in učitelji, kar bo zagotovilo učinkovito terapijo.
 • Prejeli boste pripravljen paket materialov za delo z otrokom: primeri dejavnosti, igre,  vaje in scenariji, ki so prilagojeni starosti in razvojnim potrebam

Vsebina

Otroci z avtističnimi motnjami – opredelitev in značilnosti, spektri in prepoznavanje

Gradivo + vzorci

 • Otroci z avtističnimi motnjami
 • Začetki sistemskega urejanja področja avtizma v Sloveniji in novosti v vzgoji in izobraževanju
 • Opredelitev avtizma in možni vzroki
 • Prepoznavanje otroka z avtističnimi motnjami
 • Značilnosti otrok z avtističnimi motnjami
 • Kako vzgojitelji/učitelji prepoznate značilne in neznačilne simptome in kako strokovnjaki pravilno diagnosticirajo avtistične motnje (kaj iskati pri poglobljenih razgovorih in opazovanju otroka)
 • Pomen zgodnje pomoči za podporo razvoju otrok z avtizmom.
Prilagoditve, načini, strategije in metode dela z otroki z avtističnimi motnjami

Gradivo + vzorci + videoposnetki

 • Splošna priporočila za delo z otroki z avtističnimi motnjami
 • Strategije in metode pri delu z otrokom z avtističnimi motnjami
 • Pregled terapevtskih pristopov in tehnik (TEACCH, vedenjska metoda, RDI, opcijska metoda, metoda ESDM, model DIR / Floortime, metoda 3i) – ali se lahko kombinirajo različne vrste terapij?
 • Načela dela z otrokom z AM v kontekstu komunikacijskih motenj, nepravilnosti v socialnem delovanju, razvoj kognitivnih funkcij in razvoj predšolskih in šolskih spretnosti.
Izobraževanje otrok z avtističnimi motnjami

Gradivo + vzorci + videoposnetki

 • Praktična pravila za načrtovanje dejavnosti v vrtcu in šoli
 • Učenje socialnih veščin kot metoda terapije za starejše otroke.
 • Učenje otrok z avtističnimi motnjami emocionalno-socialnih veščin
 • Učenje otrok z avtističnimi motnjami emocionalno-socialnih veščin – metode
 • Komunikacija pri otrocih z avtističnimi motnjami
 • Značilnosti socialne komunikacije in interakcije otrok z avtističnimi motnjami
 • Ocena komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin otrok z avtističnimi motnjami
 • Splošne strategije za izboljšanje komunikacije z otroki z avtističnimi motnjami
 • Razvoj socialne interakcije pri otrocih z avtističnimi motnjami
 • Najpogostejše napake pri obravnavi otrok z AM
Praktično delo z otrokom z avtističnimi motnjami – kako pravilno vsakodnevno delati z otrokom, kakšne prilagoditve izvajati in katere metode dela so primerne ter učinkovite

Gradivo + vzorci

 • Pripravljene igre, vaje, načrtovane delavnice za skupinski in individualni pouk:
  • Socialna integracija
  • Govorno-jezikovni razvoj in razvoj komunikacije
  • Senzorični izzivi

Potek izobraževanja

Vsebine izobraževanja so v obliki pisnih gradiv in videoposnetkov, zbirke dejavnosti in vaj, imate tudi možnost pogovora s predavateljico o vsebinah in lastnih primerov iz prakse. Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice. Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradiv vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Na koncu vsakega modula je preverjanje znanja; šele ko ga opravite, lahko začnete z izobraževanjem v okviru naslednjega modula. Spletna učilnica se zapre dva meseca po opravljenem zadnjem modulu.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Simona Rogič Ožek

Od leta 1998 je bila zaposlena v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik v OE Dom kot vzgojiteljica na srednji šoli. V okviru neposrednega pedagoškega dela z gibalno oviranimi mladostniki v CIRIUS Kamnik in magistrskega študija iz psihologije je izvedla raziskavo o psihosocialnem razvoju otroka s posebnimi potrebami.  Veliko pedagoškega dela opravlja tudi v…

Nives Skamlič

Nives Skamlič je diplomirala na zagrebški Fakulteti za defektologiju in je več kot 25 let delala kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor. Sedaj otrokom in staršem pomaga v okviru svoje Klepetalnice, zasebnega defektološko-logopedskega svetovanja, kjer ponuja specializirane defektološko-logopedske usluge za otroke in odrasle s težavami ali motnjami v socialni komunikaciji, govoru, jeziku,…

Prijava in kotizacija

Kotizacija2
148,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.