Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli

Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli

Online izobraževanje

Prijava

Spletno strokovno izobraževanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju

Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli

Kaj je avtizem in kako prepoznati otroka z AM v predšolski in šolski dobi, načini, strategije in metode dela z otroki z avtističnimi motnjami, praktični pristopi in priporočila za vzgojitelje in učitelje

+ ZBIRKA DEJAVNOSTI IN VAJ ZA PRAKTIČNO DELO


Število otrok z avtističnimi motnjami zaskrbljujoče narašča, tako pri nas kot drugje po svetu. Otroci z avtističnimi motnjami so izjemno raznoliki, svoje težave kažejo zelo različno, o etiologiji in učinkovitih metodah pa je med vzgojitelji in učitelji še vedno malo znanega. Nekateri otroci imajo izrazitejše primanjkljaje in potrebujejo intenzivnejšo obravnavo in več podpore, medtem ko drugi z minimalno podporo in obravnavo lahko delujejo samostojno. Zato vsak otrok z avtističnimi motnjami potrebuje izjemno individualno pot razvoja, vse dejavnosti pa morajo biti prilagojene konkretno njemu in njegovim posebnostim – samo ta pristop zagotavlja merljive učinke in vpliva na napredek posameznika.


DATUM ZAČETKA: 25. maj 2020

TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom, zbirko vaj in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim in specialnim pedagogom in staršem

Intenzivne spletne delavnice so pripravljene na način, da vam pomagajo odgovoriti na vprašanja:

 • Kako natančno prepoznati značilne znake avtističnih motenj pri otroku, da ne zamudite obdobja, ko z ustreznimi prilagoditvami in strategijami dosežete optimalen razvoj?
 • Katere metode dela priporočajo specialisti pri delu z otroki z avtizmom in kateri od njih dajo merljive rezultate?
 • Kako spodbujati razvoj komunikacije, govorno-jezikovnih in socialnih veščin pri otroku z avtističnimi motnjami?
 • Katere igre in vaje naj uporabljate pri delu z otroki z avtističnimi motnjami, da jih spodbudijo in motivirajo za delo?

KAKO POTEKA: Vsebine izobraževanja so v obliki pisnih gradiv in videoposnetkov, zbirke dejavnosti in vaj, imate tudi možnost pogovora s predavateljico o vsebinah in lastnih primerov iz prakse. Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice. Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradiv vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Na koncu vsakega modula je preverjanje znanja; šele ko ga opravite, lahko začnete z izobraževanjem v okviru naslednjega modula. Spletna učilnica se zapre dva meseca po opravljenem zadnjem modulu.

 

 

Koristi

Po končanem izobraževanju:

 • Poznali boste značilnosti otroka z avtističnimi motnjami in kako se ti znaki kažejo v različnih starostnih obdobjih.
 • Pri otroku boste preko opazovanja prepoznali znake in jih ustrezno dokumentirali za potrebe nadaljnje obravnave.
 • Izvajali boste opazovanje otroka iz vidika socialne interakcije, komunikacije in razvoja govora ter posebnega/ponavljajočega vedenja.
 • Na podlagi priporočil strokovnjakov boste izbrali najboljše strategije in metode dela za potrebe otroka z avtističnimi motnjami, ki izhajajo iz pristopov kot so: TEACCH, ABA in drugih čustveno vedenjskih pristopov, pristopi za omejevanje motečih dražljajev …
 • Pripravljeni boste na učinkovito sodelovanje z vsemi strokovnjaki in starši pri obravnavi in vzgojno-izobraževalnem procesu otroka z avtističnimi motnjami.
 • Prejeli boste pripravljen paket materialov za delo z otrokom: primeri dejavnosti, igre, vaje in scenariji, ki so prilagojeni starosti in razvojnim potrebam.

Vsebina

Otroci z avtističnimi motnjami – opredelitev in značilnosti, raznolikosti in prepoznavanje

Gradivo + vzorci

 • Otroci z avtističnimi motnjami
 • Začetki sistemskega urejanja področja avtizma v Sloveniji in novosti v vzgoji in izobraževanju
 • Opredelitev avtizma in možni vzroki
 • Prepoznavanje otroka z avtističnimi motnjami
 • Značilnosti otrok z avtističnimi motnjami
 • Kako vzgojitelji/učitelji prepoznajo značilne znake avtističnim motenj, na kaj naj bodo pozorni pri opazovanju in kdaj naj se povežejo v timsko sodelovanje, da bodo kar najbolje načrtovali vzgojno-izobraževalno delo z otrokom.
Pristopi, strategije in metode dela z otroki z avtističnimi motnjami

Gradivo + vzorci + videoposnetki

 • Splošna priporočila za delo z otroki z avtističnimi motnjami
 • Strategije in metode pri delu z otrokom z avtističnimi motnjami.
 • Pregled učinkovitih pristopov in metod (TEACCH, ABA, čustveno vedenjski pristopi, omejevanje motečih dražljajev).
 • Načrtovanje podpore glede na izražene primanjkljaje na področju socialne komunikacije in socialne interakcije ter na področju vedenja in interesov.
 • Pristopi pri podpori govornega razvoja in kognitivnih funkcij?
Vzgoja in izobraževanje otrok z avtističnimi motnjami

Gradivo + vzorci + videoposnetki

 • Praktična pravila za načrtovanje podpore in učenja v vrtcu in šoli
 • Prilagajanje vzgojno izobraževalnega procesa otrokom z avtističnimi motnjami in izbor učinkovitih prilagoditev.
 • Učenje otrok z avtističnimi motnjami emocionalno-socialnih veščin
 • Načrtovanje učenja socialne komunikacije in socialne interakcije otrok z avtističnimi motnjami
 • Ocena komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin otrok z avtističnimi motnjami
 • Splošne strategije za izboljšanje komunikacije z otroki z avtističnimi motnjami
 • Najpogostejše napake pri obravnavi otrok z AM
Učinkovito izvajanje prilagoditev pri vsakdanjem vzgojno izobraževalnem procesu

Gradivo + vzorci (pripomočki in delovni listi) + videoposnetki

 • Pripravljene igre, vaje, načrtovane delavnice za skupinski in individualni pouk:
  • Socialna integracija
  • Govorno-jezikovni razvoj in razvoj komunikacije
  • Senzorični izzivi

Potek izobraževanja

Vsebine izobraževanja so v obliki pisnih gradiv in videoposnetkov, zbirke dejavnosti in vaj, imate tudi možnost pogovora s predavateljico o vsebinah in lastnih primerov iz prakse. Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice. Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradiv vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Na koncu vsakega modula je preverjanje znanja; šele ko ga opravite, lahko začnete z izobraževanjem v okviru naslednjega modula. Spletna učilnica se zapre dva meseca po opravljenem zadnjem modulu.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Simona Rogič Ožek

Od leta 1998 je bila zaposlena v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik v OE Dom kot vzgojiteljica na srednji šoli. V okviru neposrednega pedagoškega dela z gibalno oviranimi mladostniki v CIRIUS Kamnik in magistrskega študija iz psihologije je izvedla raziskavo o psihosocialnem razvoju otroka s posebnimi potrebami.  Veliko pedagoškega dela opravlja tudi v…

Nives Skamlič

Nives Skamlič je diplomirala na zagrebški Fakulteti za defektologiju in je več kot 25 let delala kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor. Sedaj otrokom in staršem pomaga v okviru svoje Klepetalnice, zasebnega defektološko-logopedskega svetovanja, kjer ponuja specializirane defektološko-logopedske usluge za otroke in odrasle s težavami ali motnjami v socialni komunikaciji, govoru, jeziku,…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.