Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli
148,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli

148,00  DDV ni vštet v ceno

Datum izvedbe: 06.12.2021
Kraj izvedbe:Preko spleta

Online izobraževanje

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Online strokovno izobraževanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju

Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli

Kaj je avtizem in kako prepoznati otroka z AM v predšolski in šolski dobi, načini, strategije in metode dela z otroki z avtističnimi motnjami, praktični pristopi in priporočila za vzgojitelje in učitelje

+ ZBIRKA DEJAVNOSTI IN VAJ ZA PRAKTIČNO DELO


Število otrok z avtističnimi motnjami zaskrbljujoče narašča, tako pri nas kot drugje po svetu. Otroci z avtističnimi motnjami so izjemno raznoliki, svoje težave kažejo zelo različno, o etiologiji in učinkovitih metodah pa je med vzgojitelji in učitelji še vedno malo znanega. Nekateri otroci imajo izrazitejše primanjkljaje in potrebujejo intenzivnejšo obravnavo in več podpore, medtem ko drugi z minimalno podporo in obravnavo lahko delujejo samostojno. Zato vsak otrok z avtističnimi motnjami potrebuje izjemno individualno pot razvoja, vse dejavnosti pa morajo biti prilagojene konkretno njemu in njegovim posebnostim – samo ta pristop zagotavlja merljive učinke in vpliva na napredek posameznika.

Predavateljici:

mag. Simona Rogič Ožek,
leta 2015 se je zaposlila na Zavodu RS za šolstvo kot koordinatorica skupine za otroke s posebnimi potrebami; od leta 2019 dela kot ravnateljica Doma Cirius Kamnik

Nives Skamlič,
več kot 25 let je delala kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor; sedaj otrokom in staršem pomaga v okviru svojega zasebnega defektološko-logopedskega svetovanja


 

Materiali za delo – navodila, strokovne informacije, ki si jih lahko tudi shranite ali natisnete.

Zbirka metod, strategij in načinov dela z otroki z AM s primeri dejavnosti za razvoj različnih spretnosti in veščin

Zbirka videoposnetkov z navodili za pravilno izvajanje dejavnosti

Možnost dostopa kjerkoli in kadarkoli

Potrdilo o usposabljanju in pridobljenih znanjih

Po končanem izobraževanju:

 • Poznali boste značilnosti otroka z avtističnimi motnjami in kako se ti znaki kažejo v različnih starostnih obdobjih.
 • Pri otroku boste preko opazovanja prepoznali simptome in jih ustrezno dokumentirali za potrebe nadaljnje obravnave.
 • Izvajali boste opazovanje otroka iz vidika družbene interakcije, komunikacije in razvoja govora ter posebnega/ponavljajočega vedenja.
 • Na podlagi priporočil strokovnjakov boste izbrali najboljše strategije in metode dela za potrebe otroka z avtističnimi motnjami, kot so TEACH, vedenjska metoda, RDI, ESDM in ostale.
 • Pripravljeni boste na učinkovito sodelovanje z vsemi strokovnjaki v terapevtskem procesu – diagnostiki, terapevti, starši in učitelji, kar bo zagotovilo učinkovito terapijo.
 • Prejeli boste pripravljen paket materialov za delo z otrokom: primeri dejavnosti, igre,  vaje in scenariji, ki so prilagojeni starosti in razvojnim potrebam.

Intenzivne spletne delavnice so pripravljene na način, da vam pomagajo odgovoriti na vprašanja:

 • Kako natančno prepoznati simptome avtističnih motenj pri otroku in tudi nespecifične simptome, da ne zamudite obdobja, ko z ustreznimi prilagoditvami in strategijami dosežete optimalen razvoj?
 • Katere terapevtske metode priporočajo specialisti pri delu z otroki z avtizmom in kateri od njih dajo merljive rezultate?
 • Kako spodbujati razvoj komunikacije, govorno-jezikovnih in socialnih veščin pri otroku z avtističnimi motnjami?


Izobraževanje je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga lahko uveljavljate v vlogi za napredovanje v višji naziv.


Potek izobraževanja

Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici Forum Akademija.

TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom, zbirko vaj in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim in specialnim pedagogom ter delovnim terapevtom v zdravstvu in staršem

KAKO POTEKA: Vsebine izobraževanja so v obliki pisnih gradiv in videoposnetkov, zbirke dejavnosti in vaj, imate tudi možnost pogovora s predavateljico o vsebinah in lastnih primerov iz prakse. Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice. Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradiv vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Na koncu vsakega modula je preverjanje znanja; šele ko ga opravite, lahko začnete z izobraževanjem v okviru naslednjega modula. Spletna učilnica se zapre dva meseca po zadnjem modulu.

Vsebina

Gradivo + vzorci

 • Otroci z avtističnimi motnjami
 • Začetki sistemskega urejanja področja avtizma v Sloveniji in novosti v vzgoji in izobraževanju
 • Opredelitev avtizma in možni vzroki
 • Prepoznavanje otroka z avtističnimi motnjami
 • Značilnosti otrok z avtističnimi motnjami
 • Kako vzgojitelji/učitelji prepoznate značilne in neznačilne simptome in kako strokovnjaki pravilno diagnosticirajo avtistične motnje (kaj iskati pri poglobljenih razgovorih in opazovanju otroka)
 • Pomen zgodnje pomoči za podporo razvoju otrok z avtizmom.

Gradivo + vzorci + videoposnetki

 • Splošna priporočila za delo z otroki z avtističnimi motnjami
 • Strategije in metode pri delu z otrokom z avtističnimi motnjami
 • Pregled terapevtskih pristopov in tehnik (TEACCH, vedenjska metoda, RDI, opcijska metoda, metoda ESDM, model DIR / Floortime, metoda 3i) – ali se lahko kombinirajo različne vrste terapij?
 • Načela dela z otrokom z AM v kontekstu komunikacijskih motenj, nepravilnosti v socialnem delovanju, razvoj kognitivnih funkcij in razvoj predšolskih in šolskih spretnosti.

Gradivo + vzorci + videoposnetki

 • Praktična pravila za načrtovanje dejavnosti v vrtcu in šoli
 • Učenje socialnih veščin kot metoda terapije za starejše otroke.
 • Učenje otrok z avtističnimi motnjami emocionalno-socialnih veščin
 • Učenje otrok z avtističnimi motnjami emocionalno-socialnih veščin – metode
 • Komunikacija pri otrocih z avtističnimi motnjami
 • Značilnosti socialne komunikacije in interakcije otrok z avtističnimi motnjami
 • Ocena komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin otrok z avtističnimi motnjami
 • Splošne strategije za izboljšanje komunikacije z otroki z avtističnimi motnjami
 • Razvoj socialne interakcije pri otrocih z avtističnimi motnjami
 • Najpogostejše napake pri obravnavi otrok z AM

Gradivo + vzorci

 • Pripravljene igre, vaje, načrtovane delavnice za skupinski in individualni pouk:
  • Socialna integracija
  • Govorno-jezikovni razvoj in razvoj komunikacije
  • Senzorični izzivi

Predavatelji

mag. Simona Rogič Ožek

Od leta 1998 je bila zaposlena v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik v OE Dom kot vzgojiteljica na srednji šoli. V okviru neposrednega pedagoškega dela z gibalno oviranimi mladostniki v CIRIUS Kamnik in magistrskega študija iz psihologije je izvedla raziskavo o psihosocialnem razvoju otroka s posebnimi potrebami.  Veliko pedagoškega dela opravlja tudi v okviru izobraževanja odraslih, saj izvaja različna predavanja v okviru študijskih skupin, strokovnega aktiva in za druge strokovne delavce ter pripravlja predavanja za starše. Leta 2010 se je zaposlila v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, kjer je delala kot svetovalna delavka-socialna pedagoginja. Osrednje področje dela je bilo svetovalno delo z gluhimi in naglušnimi otroki in mladostniki, otroci z govorno jezikovno motnjo ter otroci in mladostniki z avtističnimi motnjami, ki kažejo težave na področju čustvovanja in vedenja in njihovimi starši. Sodelovala je pri oblikovanju in izvajanju individualiziranih vzgojnih programov za otroke, sodelovala je v timih s pedopsihiatri, Centri za socialno delo in drugimi zunanjimi institucijami. V okviru odprtega kurikula je na Srednji šoli uvajala Čustveno opismenjevanje za vse skupine mladostnikov (gluhi in naglušni, mladostniki z govorno jezikovno motnjo in mladostniki z avtističnimi motnjami). Sodeluje pri EU projektih in MOL projektih, kot predavateljica in snovalka programov. S strani Zavoda RS za šolstvo je bila imenovana za vodjo skupine za pripravo Navodil za delo v programih prilagojenega izvajanja in DSP v osnovni šoli za otroke z avtističnimi motnjami ter za vodjo skupine za pripravo strokovnih kriterijev za opredelitev otrok z avtističnimi motnjami. Je soavtorica prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami. Kot zunanja sodelavka sodeluje tudi s Pedagoško fakulteto, z oddelkom za socialno pedagogiko. Leta 2015 se je zaposlila na Zavodu RS za šolstvo kot koordinatorica skupine za otroke s posebnimi potrebami. Od leta 2019 dela kot ravnateljica Doma v Cirius Kamnik.

Nives Skamlič

Nives Skamlič je diplomirala na zagrebški Fakulteti za defektologiju in je več kot 25 let delala kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor. Sedaj otrokom in staršem pomaga v okviru svoje Klepetalnice, zasebnega defektološko-logopedskega svetovanja, kjer ponuja specializirane defektološko-logopedske usluge za otroke in odrasle s težavami ali motnjami v socialni komunikaciji, govoru, jeziku, branju in pisanju ter za njihove družine. Sodeluje v nekaj skupinah, ki skrbijo za razvoj logopedske stroke v Sloveniji. Prevedla je knjigo Dar disleksije in napisala precej strokovnih člankov. Najbolj uživa v neposrednem delu z otroki.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.