Osebni stečaj in odpust obveznosti v praksi

Osebni stečaj in odpust obveznosti v praksi

Praktični seminar

Prijava
Kdaj?
11. 9. 2019, od 9:00 do 13:15
Kje?
Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

Aktualno: nad našim dolžnikom se je začel postopek osebnega stečaja – kako naprej?

 • Kaj osebni stečaj dolžnika pomeni za upnika?
 • Kaj sestavlja stečajno maso v postopku osebnega stečaja?
 • Kaj je razlika med izvršbo in osebnim stečajem?
 • Kdaj vložiti predlog za začetek postopka osebnega stečaja?
 • Kako izpeljati postopek ugovora zoper odpust obveznosti?

Pogosto se zgodi, da upnika, ki več let vodi izvršbo proti dolžniku, tik pred razpisom naroka za prodajo dolžnikovega premoženja preseneti podatek, da se je nad dolžnikom začel postopek osebnega stečaja in odpusta obveznosti. Za upnika to pomeni, da se bo poplačilo njegovega zavarovanega dolga prestavilo za nedoločen čas. Če upnik terjatve nima zavarovane, pa se bo ta po koncu postopka odpusta obveznosti dolžniku odpustila in upnik bo praviloma ostal brez plačila.

Kaj narediti, da bodo vaše terjatve poplačane in na vsa ostala vprašanja, s katerimi se srečujete v praksi vam bomo odgovorili na praktičnem seminarju.

Koristi

Opozorili vas bomo na sodno prakso, ki jo morate poznati!


 • Seminar je pripravljen na praktičnih primerih.
 • Celoten postopek je zajet v preglednicah in grafih, ki vam bodo v pomoč tudi kasneje, ko boste iskali rešitve sami.
 • Gradivo, ki ga prejmete na seminarju sestavljajo različni osnutki predlogov, ki jih boste lahko uporabljali pri samostojnem delu.
 • Prejeli boste odgovore na vse vaše težave, vprašanja, dileme in razmišljanja povezana z osebnim stečajem..

Vsebina

1. Izvršba in osebni stečaj – kje je razlika?

 • podlaga za začetek izvršbe in za začetek stečaja,
 • osnovne razlike med postopkoma za upnika in za dolžnika,
 • pregled razpredelnice z osnovnimi razlikami med postopkoma

2. Vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja

 • kakšna je razlika v predlogu, če ga vlaga dolžnik ali upnik – razlike;
 • kdaj se za vložitev predloga odloči upnik in kdaj dolžnik?
 • stvarna in krajevna pristojnost sodišča,
 • narok za vložitev predloga,
 • predujem za stroške postopka, kdo ga plača in koliko znaša;
 • sklep o začetku postopka osebnega stečaja in kakšne so njegove posledice? Razlika med postopkom takrat, kadar teče odpust in ko odpusta ni,
 • ugovor dolžnika zoper sklep o začetku postopka – razlogi in postopek;
 • obveznosti dolžnika v stečajnem postopku in posledice, če dolžnik svojih obveznosti ne izpolnjuje;
 • omejitev dolžnikove poslovne sposobnosti;

3. Stečajna masa v postopku osebnega stečaja

 • premoženje dolžnika, ki sestavlja stečajno maso;
 • kdo nadzoruje obseg stečajne mase in kako?
 • predmeti, ki so iz stečaja izvzeti – kakšna so pravila?
 • prejemki, ki so iz stečaja izvzeti in tisti na katere je mogoče seči le v omejenem obsegu;
 • kako se v stečaju upošteva dolžnost dolžnika do preživljanja?
 • prodaja dolžnikovih nepremičnin, načini prodaje, postopek, izpraznitev prodane nepremičnine;
 • pravila o zasegu dolžnikove plače v postopku osebnega stečaja;
 • kdo v postopku osebnega stečaja nadzoruje pravilnost zasega in odgovornost dolžnikovega delodajalca;
 • kdaj je upnik poplačan in pravila o poplačilu;

4. Predlog za odpust obveznosti

 • predlog za odpust obveznosti – kdo ga lahko vloži, do kdaj se lahko vložiti in kakšna je vsebina predloga?
 • ravnanja dolžnika, ki pomenijo ovire za odpust obveznosti, kdo jih preverja, kdaj se preverjajo, kaj je o ovirah potrebno vedeti in kaj pravi sodna praksa?
 • ravnanja dolžnika, ki pomenijo zlorabo pravice do odpusta, kdo jih lahko uveljavlja, kdaj ravnanje pomeni zlorabo pravice in kaj pravi sodna praksa?
 • ugovor upnika zoper odpust, ugovor stečajnega upravitelja;
 • postopek z ugovorom zoper odpust obveznosti;
 • skrajšanje preizkusne dobe na predlog dolžnika, možnost podaljšanje določene preizkusne dobe;
 • posledice uspešno prestanega preizkusnega obdobja – sklep o odpustu obveznosti;
 • kaj odpust obveznosti pomeni za terjatve upnikov?
 • terjatve na katere odpust nikoli ne učinkuje in tiste, ki se dolžniku odpustijo;
 • vlaganje izvršb po končanem postopku odpusta, vprašanje dolgov, ki nastanejo v času trajanja odpusta;
 • izpodbijanje odpusta obveznosti.

Predavatelji

Maja Lajevec

Maja Lajevec, univerzitetna diplomirana pravnica. Več kot 17 let je bila zaposlena na sodišču v Ljubljani. Od tega deset let kot izvršilna sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani in tri leta kot specializirana stečajna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Zdaj posluje kot samostojna pravna svetovalka. Odlično poznavanje zakonodaje, sodne prakse, težav in postopkov, ki…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
288,00 259,20 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 29. 8. 2019

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI S PRIROČNIKOM (PRIROČNIK V TISKANI OBLIKI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

SEMINARJI S POSLOVNO IZDAJO PRIROČNIKA (PRIROČNIK V TISKANI IN DIGITALNI IZDAJI)

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja.

Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 11.9.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.