Osebna mapa zaposlenega v javnem sektorju

Osebna mapa zaposlenega v javnem sektorju

117,00  DDV ni vštet v ceno

 • Opis
 • Vsebina
 • Splošni pogoji

Opis

Osebna mapa zaposlenega v javnem sektorju je skladna s spremembami zakonodaje, tudi z GDPR!

Osebna mapa zaposlenega v javnem sektorju

Vzorci + navodila za pripravo vzorcev + osebna mapa

   

Edinstven izdelek, usklajen z novostmi v zakonodaji!

Za vas smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili nov izdelek, za katerega smo prepričani, da vam bo omogočil enostavno in optimalno vodenje kadrovskih evidenc.

 

Pomembne sestavine zbirke:

Vzorci in navodila za pripravo

 • Vsi obvezni in priporočljivi dokumenti za osebno mapo zbrani na enem mestu.
 • Prejeli boste dostop do portala e-Kadrovik in osebne mape, ki vam kjerkoli in kadarkoli omogoča vpogled v mapo, z naprednim iskalnikom pa boste hitro našli želene vzorce.
 • Dodana so še enostavna, kratka in pregledna navodila za pravilno pripravo vzorcev, ki jih uporabite za osebno mapo zaposlenega.

Brezplačna osebna mapa

Uporabite brezplačen vzorec in na preprost in preverjeno učinkovit sistem pregledno uredite osebne mape. Mapa popolnoma ustreza visokim standardom dela v kadrovski službi (vsebinsko urejena dokumentacija, varovanje osebnih podatkov …). Po ugodni ceni naročite še dodatne mape za ostale zaposlene!


Dodatne osebne mape lahko naročite tukaj po ceni 18,00€/kos.


Kliknite na sliko ali TUKAJ in si oglejte portal.

Vsebina: e-Kadrovik

Aktualno: najnovejše kar se dogaja na kadrovskem področju

Obrazci, vzorci, preglednice: uporabni vzorci, pogodbe, obrazci, pravilniki, zapisniki, preglednice, postopkovniki …

Vprašanja – odgovori: pregledno po kategorijah

Povezave: zakonodaja in povezave do spletnih strani javnih institucij

Javni razpisi: povezave do vseh pomembnih razpisov za delodajalce, z opomniki, kdaj razpis poteče

VZORCI IN NAVODILA ZA PRIPRAVO

 • Vsi obvezni in priporočljivi dokumenti za osebno mapo zbrani na enem mestu.
 • Prejeli boste dostop do portala e-Kadrovik in osebne mape, ki vam kjerkoli in kadarkoli omogoča vpogled v mapo, z naprednim iskalnikom pa boste hitro našli želene vzorce.
 • Dodana so še enostavna, kratka in pregledna navodila za pravilno pripravo vzorcev, ki jih uporabite za osebno mapo zaposlenega.

BREZPLAČNA OSEBNA MAPA

Uporabite brezplačen vzorec in na preprost in preverjeno učinkovit sistem pregledno uredite osebne mape. Mapa popolnoma ustreza visokim standardom dela v kadrovski službi (vsebinsko urejena dokumentacija, varovanje osebnih podatkov …). Po ugodni ceni naročite še dodatne mape za ostale zaposlene!

Poleg vseh ostalih potrebnih dokumentov najdete v mapi tudi posebnosti za javni sektor:

SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI

 • Napotnica za predhodni zdravstveni pregled
 • Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni zdravstveni pregled
 • Obvestilo neizbranim kandidatom
 • Pisni predlog pogodbe o zaposlitvi
 • Javni natečaj – besedilo
 • Sklep o izbiri na javnem natečaju
 • Odločba o imenovanju v uradniški naziv
 • Pogodba o zaposlitvi za uradniško delovno mesto
 • Objava prostega strokovno tehničnega delovnega mesta
 • Obvestilo neizbranim kandidatom
 • Pogodba o zaposlitvi za strokovno tehnično delovno mesto
 • Različne vrste pogodb o zaposlitvi (za nedoločen čas, i za določen čas, s krajšim delovnim časom, za dopolnilno delo, za opravljanje pripravništva, z vodilnim delavcem, za začasno opravljanje drugih delovnih nalog, prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo)
 • Potrdilo o uspešno opravljenem pripravništvu
 • Sklep o določitvi komisije za spremljanje poskusnega dela
 • Program poskusnega dela, sklep o podaljšanju poskusnega dela, ocena poskusnega dela
 • Redna odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela
 • Potrdilo o prijavi v zavarovanje
 • Kadrovski vprašalnik

IMENOVANJA IN RAZREŠITVE URADNIKOV NA POLOŽAJIH

 • Imenovanje direktorja občinske uprave po izvedenem javnem natečaju
 • Ponovno imenovanje direktorja občinske uprave
 • Razrešitev direktorja občinske uprave
 • Imenovanje uradnika na položaj
 • Razrešitev uradnika s položaja
 • Imenovanje vršilca dolžnosti

TRAJANJE DELOVNEGA RAZMERJA

 • Vloga za izdajo potrdila o delovni dobi
 • Izjava o prevozu na delo (za potrebe povračila stroškov)
 • Izjava o vzdrževanih družinskih članih
 • Potrdilo o prevzemu delovnih sredstev
 • Izjava o seznanjenosti z zahtevami varnosti in zdravja pri delu
 • Pogodba o uporabi službenega avtomobila
 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta
 • Obvestilo o sorazmernem delu letnega dopusta
 • Dovolilnica za izrabo letnega dopusta
 • Sklep o plačani odsotnosti z dela
 • Sklep o neplačani odsotnosti z dela
 • Sklep o določitvi letnega razporeda delovnega časa
 • Prerazporeditev delovnega časa (začasna, drugačna)
 • Odredba nadurnega dela
 • Odredba o čakanju na delo doma (splošna in posebna)
 • Soglasje za dopolnilno delo
 • Sklep o prerazporeditvi v drugo organizacijsko enoto
 • Aneksi k pogodbam – zvišanje plače, začasno zvišanje plače zaradi dodatnih delovnih nalog/nadomeščanja, krajši delovni čas zaradi starševstva in še več!
 • Sklep o izplačilu jubilejne nagrade
 • Sklep o izplačilu solidarnostne pomoči
 • Pogodba o izobraževanju
 • Dogovor o nadaljevanju DR – 188. člen ZUJF
 • Dogovor o uporabi lastnega vozila v službene namene
 • Odločba o napredovanju v višji naziv
 • Pooblastilo za ocenjevanje JU po ZJU + uredba + spl. akt
 • Pooblastilo za ocenjevanje Ju – ZDR + spl. akt
 • Sklep o imenovanju mentorja pripravniku
 • Aneks – premestitev
 • Pooblastilo za nadomeščanje
 • Pooblastilo za ocenjevanje JU
 • Sklep o določitvi letnega dopusta – ZDDO
 • Sklep o izrednem dopustu
 • Sklep o razporeditvi delovnega časa
 • Opomin zaradi nedoseganja delovnih rezultatov
 • Opomin zaradi kršitev obveznosti iz delovnega razmerja
 • Opozorilo na kršitve obveznosti iz delovnega razmerja
 • Zapisnik o vročanju in delavčevi odklonitvi prejema pisanja

PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA

 • Predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
 • Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi
 • Ugotovitev prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi zakona (invalidnost)
 • Obvestilo o poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Soglasje k pobotu delodajalčeve terjatve
 • Zapisnik o primopredaji poslov in delovnih sredstev
 • Potrdilo o prevzemu delovne knjižice
 • Potrdilo o izročitvi dokumentov
 • Potrdilo o vrsti dela
 • Potrdilo o izrabi letnega dopusta

V navodilih:

 • Splošno o načinu vodenja personalnih map v javnem sektorju
 • Pregled in navodila za uporabo posameznih dokumentov na zgoščenki
 • Kadrovski koledarček s pomembnimi termini za kadrovsko službo

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.