Online kontrolna dokumentacija svetovalca za kemikalije
248,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Online kontrolna dokumentacija svetovalca za kemikalije

248,00  DDV ni vštet v ceno

Postopkovniki, preglednice, primeri, vzorci in zakonodaja za dosledno izpolnitev obveznosti vseh, ki imate opravka s kemikalijami

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Nepogrešljivo za vse svetovalce za kemikalije in vse, ki imate opravka z nevarnimi kemikalijami!

V zadnjem letu se je za svetovalce za kemikalije zgodilo nekaj pomembnih sprememb, ki jih morate upoštevati:

 • 8. 12. 2020 – posodabljanje REACH registracijskih dosjejev na podlagi izvedbene Uredbe (EU) 2020/1435 z dne 9. 10. 2020.
 • 1. 1. 2021 – Sprememba varnostnih listov v skladu z Uredbo komisije (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006.
 • 1. 1. 2021 – Obveznosti poročanja preko portala PCN po 45. členu CLP – proizvajalci in prvi uvozniki nevarnih zmesi za splošno in poklicno rabo (generiranje kode UFI, njen prikaz na etiketi in poročanje preko portala PCN).
 • 5. 1. 2021 – SCIP – Obveznost poročanja Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) o SVHC snoveh v izdelkih, ki vsebujejo SVHC snovi v koncentraciji nad 0,1 % m/m.

Da boste poznali in v praksi dosledno upoštevali obsežno zakonodajo o ravnanju s kemikalijami, imeli kemikalije registrirane in za njih vsa potrebna dovoljenja, da boste s kemikalijami varno ravnali in jih pravilno skladiščili, uporabite novo zbirko obveznih dokumentov.

Avtorji

Boštjan Šimenc

Je zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemijska tehnologija. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Helios, d.d. Kmalu je zaradi ponujene priložnosti odšel iz podjetja in se zaposlil v podjetju Izoterm Plama, d.d., kot tehnični direktor. Že tam je spoznal predelavo odpadkov, predvsem reciklažo odpadnega polietilena iz proizvodnega procesa. Leta 2007 se je zaposlil v podjetju Kemis, d.o.o., na delovnem mestu vodja razvoja. V letih 2008 in 2009 je kot odgovorni tehnolog uspešno zaključil izgradnjo najsodobnejšega centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji. V KEMIS, d.o.o., je odgovoren za pridobivanje vseh okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih podjetje potrebuje za delovanje. Trenutno je v fazi priprave oz. dopolnjevanja vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj po uredbah IPPC in SEVESO. Poleg tega je v podjetju tudi odgovoren za razvoj novih oblik oz. načinov predelave in odstranjevanja odpadkov. Je tudi pooblaščen svetovalec za kemikalije po zakonu o kemikalijah in pooblaščenec za varstvo okolja.

dr. Miša Biro

dr. Miša Biro, podjetje Civis d.o.o., svetovalka za kemikalije

mag. Alja Livio Torkhani

Alja Livio Torkhani, magister bioloških in biotehniških znanosti, se s kemijsko zakonodajo ukvarja od leta 2011, ko je na Uradu za kemikalije opravila izpit za svetovalca za kemikalije. Ukvarja se tudi s pisanjem strokovnih člankov na temo kemijske zakonodaje v slovenščini, nemščini in angleščini. Kot svetovalka za kemikalije in zakonodajo na področju varnosti igrač sodeluje tudi z Inštitutom za razvoj igrač.

mag. Mark Stanojević

mag. Mark Stanojević, univ. dipl. kem., se že več kot 15 let ukvarja s kemijsko regulativo. Kot direktor podjetja BiSafe d.o.o. pomaga podjetjem pri implementaciji kemijske zakonodaje. Specialistično področje njegovega dela je implementacija Uredbe REACH in Uredbe o biocidnih proizvodih v prakso. Hkrati je vodja raziskovalne skupina Kemijska varnost, ki se ukvarja z raziskovanjem vpliva kemikalij na človeka in okolje. Projekti, ki jih izvaja raziskovalna skupina z državo, drugimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, omogoča prenos znanj in izkušenj med deležniki.  Kot višji predavatelj na Visoki šoli za storitve predava kozmetično zakonodajo, kot vabljen predavatelj pa že vrsto let predava na seminarjih in delavnicah s področja nevarnih kemikalij, tako doma kot tudi v tujini.

Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirani inženir kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in  plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov s področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je uspešno prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Koristi

Z mapo boste vedno in povsod:

 • vedeli, v katerih primerih in kako poročati agenciji ECHA o SVHC snoveh v izdelkih;
 • imeli boljše znanje glede generiranja UFI kode ter poročanja preko portala PCN;
 • delovali skladno z aktualnimi spremembami – pravilno boste postopali glede označevanja, vnosa kemikalij, registracije, poročanja in varnostnih listov;
 • prihranili čas – postopkovniki vas bodo vodili skozi učinkovito izvajanje nalog;
 • varni pred sankcijami – kazen za neupoštevanje zakonodaje glede ustreznega ravnanja s kemikalijami, tj. dajanja kemikalije v promet, nepravilnega označevanja in skladiščenja kemikalij itd., znaša za pravno osebo najmanj 2.000 EUR in večkratno presega ceno te kontrolne mape.

+ DODATEN ARGUMENT, ki se je v praksi izkazal za najbolj prepričljiv prijem, s katerim še naprej gradimo sodelovanje z našimi strankami – ODGOVOR NA VPRAŠANJE. Pošljite nam vprašanje na: okolje@zfm.si in za vas se potrudimo pridobiti strokovni odgovor!

Vsebina

POSTOPKOVNIKI

 • Postopkovnik za proizvajalca kemikalije
 • Postopkovnik za uvoznika kemikalije
 • Postopkovnik za uporabnika nevarne kemikalije
 • Postopkovnik za subjekte, ki izvajajo skladiščenje nevarne kemikalije kot dejavnost
 • Postopkovnik za izdajo dovoljenja za proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij
 • Postopkovnik za prijavo nove kemikalije
 • Postopkovnik registracije nove kemikalije (sedem korakov) pri Evropski kemijski agenciji ECHA
 • Postopkovnik predregistracije nove kemikalije
 • Postopkovnik pozne predregistracije nove kemikalije
 • Postopkovnik za izdelavo ocene kemijske varnosti
 • Postopkovnik za evalvacijo snovi
 • Postopkovnik avtorizacije snovi
 • Postopkovnik za sporočanje podatkov o kemikalijah

TABELE in PREGLEDNICE

 • Preglednica: Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij
 • Pravila za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Preglednica: opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: nevarnosti, razredi, kategorije kemikalij, H-stavki in piktogrami
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: razlaga piktogramov
 • Preglednica: H in P stavki
 • Preglednica: označevanje na osnovi zakonodaje o kemikalijah – GHS
 • Seznam nevarnega blaga s potencialno hudimi posledicami (tabela 1.10.3.1.2)
 • Pregled: Varnostni list
 • Pregled: Skladiščenje nevarnih odpadkov in nevarnih tekočin
 • Preglednica: Lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni
 • SCIP
 • Predhodne sestavine za prepovedane droge
 • Predhodne sestavine za eksplozive
 • Blago z dvojno rabo

PRIMERI

 • Primer varnostnega lista
 • Primer navodila za varno ravnanje s kemikalijami
 • Vzorci etiket

OBRAZCI

ZAKONODAJA

 • Neposreden dostop do področne zakonodaje

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.