Okrepite svoje računovodske kompetence in postanite samostojni računovodja

Okrepite svoje računovodske kompetence in postanite samostojni računovodja

Online izobraževalni program v živo

Prijava
Trajanje
2. 6.–22. 6. 2021
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Če želite biti še bolj samostojni pri svojem delu, suvereno obvladati najpomembnejše naloge, ki se zahtevajo od vas in biti zanesljiv pri svojem delu, morate dobro obvladati ključna računovodska področja delovanja:

 • Računovodske standarde
 • Davčno zakonodajo
 • Obveznosti in terjatve
 • Vrednotenje sredstev
 • Aktivne in pasivne prihodne fizičnih oseb
 • Denarni tok
 • Analiziranje s pomočjo kazalnikov.

Želite razširiti vaše poznavanje računovodstva? Bi želeli napredovati in potrebujete širši spekter znanja? Bi radi suvereno svetovali vašim strankam ali poslovodstvu?


Cilj programa

Program je namenjen računovodjem. Pripravljen je tako, da vam zagotovi celovit pregled nad najpomembnejšimi nalogami in dober vpogled v področja, ki jih mora poznati računovodja. Na osnovi konkretnih primerov boste spoznavali zakonitosti pravilnega računovodenja ter obračuna plač, odpravili dileme in vprašanja v zvezi z knjiženjem, amortizacijo, kazalniki in se med drugim naučili oceniti lastno boniteto in boniteto poslovnih partnerjev.


Potek programa

Program sestavljajo 4 moduli:

 • 3 online delavnice v živo,
 • dostop do portala in online priročnika Računovodski praktikum.

Program poteka v celoti online preko spletne učilnice FORUM AKADEMIJA in aplikacije ZOOM. Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa, prejmete pred začetkom. Online delavnice potekajo v živo.

Koristi

 • Jasen pregled nad nalogami, ki jih mora obvladati dober računovodja
 • Dobili boste računovodski in davčni vpogled v posamezne računovodske kategorije
 • Znali boste teorijo prenesti v prakso
 • Imeli boste odlično podlago za nadgradnjo znanja.
 • Po zaključku prejmete certifikat Forum Akademije o opravljenem izobraževanju v slovenskem in angleškem jeziku.

Vsebina

1. modul – PORTAL RAČUNOVODSKI PRAKTIKUM

Dostop do portala in priročnika boste prejeli po elektronski pošti.

2. modul – delavnica: Zakonodaja, dolgoročna sredstva, amortizacija, zaloge, odpisi-oslabitve

Trajanje: od 9.00 do 13.00

 • Izpostavljene vsebine iz računovodskih predpisov – Slovenski računovodski standardi, Mednarodni računovodski standardi;
 • Določene vsebine iz davčne zakonodaje – Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, Zakon o dohodnini, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o davčnem postopku;
 • Vrednotenje in vodenje evidenc dolgoročnih sredstev (neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, terjatve za odložene davke);
 • Obračun in metode amortizacije dolgoročnih sredstev (računovodski in davčni vidik);
 • Vlaganja v dolgoročna sredstva in tekoče vzdrževanje;
 • Metode vrednotenja porabe zalog materiala;
 • Metode vodenja zalog trgovskega blaga;
 • Odpisi, oslabitve in inventurni popis zalog in opredmetenih osnovnih sredstev – računovodski in davčni vidik
3. modul – delavnica: Terjatve, Razmejitve, Prejemki zaposlenih, Potni nalogi

Trajanje: od 9.00 do 13.00

 • Terjatve – razne oblike zavarovanj, odpisi, oslabitve – računovodski in davčni vidik;
 • Terjatve in obveznosti za odložene davke;
 • Kratkoročne in dolgoročne časovne razmejitve – računovodski in davčni vidik;
 • Obračun prejemkov zaposlenih (plača za nedoločen in določen čas, bolniška, regres za letni dopust, neplačani dopust, delo od doma);
 • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (odpravnine, solidarnostna pomoč, ločeno življenje, terenski dodatek);
 • Potni nalogi in napotitev zaposlenih na delo v tujino;
 • Posebnosti v davčnem obračunu
4. modul – delavnica: Obračuni pogodb, Denarni tok, Kazalniki, Bonitete

Trajanje: od 9.00 do 14.00

 • Obračun pogodb civilnega prava (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri, pogodbe sejnin, pogodbe cenilcev in tolmačev);
 • Obračun kapitalskih dohodkov fizičnih oseb (dividende, dobički, najemnine, obresti):
 • Davčno priznani in nepriznani prihodki in odhodki;
 • Delno priznani odhodki;
 • Načrt denarnih tokov in spremljanje njegove realizacije;
 • Analiziranje poslovanja s pomočjo finančnih in nefinančnih kazalnikov poslovanja.
 • Ocena lastne bonitete in bonitete poslovalnih partnerjev skozi izračunov kazalnikov.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih online delavnic. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Prva in druga delavnica trajata trajata 5 pedagoških ur, tretja delavnica traja 6 šolskih ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Ekskluzivni brezplačni dostop do online Portala Računovodski praktikum s priročnikom Knjižbe za računovodje, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli po elektronski pošti. Dostop boste imeli tri mesece od začetka programa.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da  jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 24 mesecev od zaključka izobraževalnega programa.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
980,00 882,00 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 7. 5. 2021

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.