Okoljski izzivi 2020

Okoljski izzivi 2020

Strokovno srečanje

Prijava

Okoljska zakonodaja v Sloveniji nujno sledi evropskim smernicam glede zmanjšanja plastičnih proizvodov, ukrepom za zmanjšanje uporabe fosilnih goriv in načelom krožne ekonomije.

14. septembra 2019 je v veljavo stopila Uredba o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. V obravnavi sta Uredba o embalaži in odpadni embalaži ter Zakon o varstvu okolja, ki uvajajo spremembe na področju razširjene proizvajalčeve odgovornosti (RPO), spremenjeni način ravnanja z odpadno embalažo ter ukrepe za bistveno manjši vpliv odpadne embalaže na okolje.

Spremembe zadevajo prav vse deležnike v verigi celotnega življenjskega cikla proizvoda – od njegovega nastanka do odpadka. Ob tem pa okoljsko in materialno škodo povzročajo večji izbruhi požarov na objektih za ravnanje z odpadki, kar je posledica pomanjkanja prostora in nepravilnega skladiščenja z odpadki v teh objektih.

Soočimo se z izzivi, ki so pred nami, in skušajmo s skupnimi znanji in izkustvi oblikovati sprejemljive rešitve! Vabljeni na srečanje.


Na srečanje vabimo direktorje družb in podjetij, katerih dejavnost je vezana na ravnanje z odpadki, pooblaščence za okolje in odgovorne osebe za ravnanje z odpadki v podjetjih in ustanovah.

Koristi

S tem posvetom vam zagotavljamo:

 • poznavanje sedanjih in predvidenih novosti;
 • rešitve in usmeritve za ustrezno ukrepanje in delovanje pri vas;
 • strokovne odgovore na vaša vprašanja na posvetu in tudi po njem. Pišite na: okolje@zfm.si;
 • prijetno in nepozabno druženje s kolegi iz stroke.

Vsebina

9.00–9.45 | Zakonodajne spremembe (mag. Tanja Bolte in mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor)

9.45–10.30 | RPO (Razširjena proizvajalčeva odgovornost) in posledice sprememb na deležnike (Srečko Bukovec, Slopak)

 • Katere spremembe koncepta RPO so vsebovane v novih EU Direktivah o odpadkih (8a člen Direktive)
 • Kakšne posledice bo vključitev teh sprememb pomenila za slovensko ureditev ravnanja z odpadkovnimi tokovi

10.30–11.30 | Pomen odnosov in komunikacije za (poslovno) uspešnost (mag. Suzana Ester Car)

Že dvajset let vemo, da je za uspešno kariero bolj kot naš inteligenčni količnik pomembna naša čustvena inteligentnost.

Vse bolj se tudi zavedamo, da so tudi za poslovno uspešnost pomembni odnosi in način komunikacije, saj imajo konflikti na delovnem mestu ne samo finančne posledice za organizacijo, ampak tudi za naše zdravje in kvaliteto življenja. Kaj točno to pomeni in kaj lahko storimo sami?

11.30–12.00 | odmor

12.00–13.00 | Pravilno in ustrezno skladiščenje nevarnih odpadkov pri komunalnih podjetjih in v industriji (Drago Mir, Saubermacher)

 • Problematika zbiranja – skladiščenja nevarnih odpadkov v zbirnih centrih
 • Primeri iz prakse

13.00–14.00 | Problematika pridobivanja dovoljenj – presoje vplivov na okolje, integralno gradbeno dovoljenje, okoljevarstveno dovoljenje (Margita Žaberl)

 • Kako pripraviti dobro vlogo za predhodni postopek presoje vplivov na okolje
 • Okoljski vidik integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
 • Okoljevarstvena dovoljenja

Predavatelji

Drago Mir

Drago Mir, inženir kemijske tehnologije, diplomiral na VTŠ Maribor-smer Kemijska tehnologija. Od leta 1981 do leta 1990 zaposlen v industriji kot tehnolog za površinsko obdelavo materialov. Od leta 1990 do leta 2008 zaposlen v tujini (Avstrija) kot vodja laboratorija za izvajanje vhodno/izhodne kontrole nevarnih odpadkov in kot strokovni vodja fizikalno kemijske obdelave nevarnih odpadkov v…

mag. Jana Miklavčič

mag. Jana Miklavčič, je vodja Sektorja za odpadke na Ministrstvu za okolje in prostor. Pred tem je delala kot direktorica Inšpekcije za okolje in naravo, pred tem pa v Laboratoriju za monitoring vod na ARSO. Ima večletne izkušnje na področju sprejemanja, nadzora in implementacije okoljske zakonodaje.

mag. Suzana Ester Car

mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako…

mag. Tanja Bolte

Mag. Tanja Bolte je po končani srednji šoli nadaljevala študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru, ki ga je leta 1997 tudi uspešno končala. Leta 2005 je uspešno zaključila magistrski študij Tehniškega varstva okolja v Mariboru. Leta 1998 se je zaposlila na Hidrometeorološkem zavodu RS (sedaj Agencija RS za okolje). Na Agenciji…

Margita Žaberl, univ. dipl. biol.

Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako…

Srečko Bukovec, univ. dipl. ekon.

Srečko Bukovec je direktor podjetja Slopak d.o.o. . Pred tem je bil svetovalec Uprave za maloprodajo, veleprodajo, logistiko in proizvodnjo v Mercator d.d. . Bil je tudi predsednik komisije za okolje pri Trgovinski zbornici Slovenije, član Komisije za okolje in logistiko evropskega združenja Eurocommerce ter član Komisije za embalažo na ministrstvu za okolje in prostor.…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.