Odškodninska, prekrškovna in kazenska odgovornost delodajalcev

Odškodninska, prekrškovna in kazenska odgovornost delodajalcev

Enodnevni seminar

Prijava

»ZZZS je upravičen do zahteve za povrnitev stroškov zdravljenja od delodajalca v primerih, ko je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe nastala kot posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko – sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi predpisani ali odrejeni za varnost zaposlenih.«

Vir: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 25. 2. 2016

Zadnjih nekaj let Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vse bolj temeljito uveljavlja regresne zahtevke, pravijo delodajalci. Povračila škod utegnejo ogroziti manjša podjetja, opozarjajo, saj ni zgornje meje za odškodnine in tudi ne razlikovanja glede na to, ali je neka škoda nastala zaradi malomarnosti ali zaradi naključja. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2014 izterjal za 1,46 milijona evrov škodnih zahtevkov, vložil jih je 410 v vrednosti 2,62 milijona evrov …

Vir: Finance

Naraščajoč trend uspešno zaključenih regresnih, odškodninskih in tudi kazenskih zahtevkov, vas kot delodajalca sili k vzpostavitvi in izvajanju ukrepov, ustreznemu sistemu pooblastil in odgovornosti ter zavarovanju dokazov.

Pravočasno pridobite informacije, kako ravnati in kako se v največji možni meri zaščititi. Posebej za vas jih bomo podali na praktični delavnici:

Komu je praktična delavnica namenjena?

Seminar je namenjen lastnikom podjetij, direktorjem in drugim odgovornim osebam v podjetju, strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu, kadrovikom, pravnikom, svetovalcem za skladnost poslovanja in vsem drugim, ki jih ta tematika zanima.

Ukrepajte preventivno in pravočasno!

Koristi

Koristi praktične delavnice:

 • zaščitili se boste pred morebitno odškodninsko, prekrškovno ali celo kazensko odgovornostjo,
 • odgovorili in pojasnili vam bomo, ali delodajalci res odgovarjajo ne glede na krivdo,
 • vedeli boste, kako urediti področje varnosti in zdravja pri delu in preprečevanje mobinga - predstavljena bosta preverjena modela urejenosti teh dveh področij,
 • dobili boste odgovore na vaša konkretna vprašanja. Že sedaj nam jih pošljite na naslov: kadri@zfm.si.

Vsebina

Kratek pregled vsebine delavniceV zvezi s čim je lahko podana odgovornost delodajalcev?

 • poškodbe pri delu,
 • mobing,
 • diskriminacija,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • kršitev pravic delavcev in kandidatov,
 • škoda povzročena tretjim osebam.

Kakšne so lahko posledice?

 • odškodnina,
 • regresni zahtevki,
 • kazenska odgovornost: prepoved opravljanja dejavnosti/funkcije,
 • prekrškovna odgovornost (globe),
 • kdo vse so lahko odgovorne osebe?

Kako se učinkovito zaščititi pred odgovornostjo?

 • vzpostavitev ustreznih ukrepov in njihovo izvajanje,
 • ustrezen sistem pooblastil in odgovornosti,
 • zavarovanje dokazov.

Predavatelji

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.