Odgovornost je zapisana v internih aktih

Odgovornost je zapisana v internih aktih

Seminar

Prijava

V interne akte (ali pravilnike) mora delodajalec zapisati jasna pravila delovanja v organizaciji, opredeliti odgovornosti sodelavcev in njihove pravice. Pogosto te akte imenujemo kar delovnopravni temelji, saj so prvi ključen del mozaika kulture organizacije. Akte v podjetju namreč ne pišemo zaradi inšpektorjev, temveč z njimi jasno definiramo standarde za učinkovito in organizirano delo.

Kakšne so lahko koristi za delodajalce, če se priprave internih aktov lotijo načrtno in organizirano?


VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Če se vam že zdaj porajajo vprašanja v zvezi s pripravo pravilnikov, nam jih pošljite na naslov: branka.gorjup@zfm.si, le tako vam bomo lahko pomagali.

KOMU JE NAMENJENO
Kadrovskim strokovnjakom, direktorjem manjših in srednjih podjetij, računovodjem, poslovnim sekretarjem in drugim osebam, ki v podjetju urejajo kadrovsko dokumentacijo.

Koristi

Na seminarju vam bomo podali ključne informacije, kateri akti so zakonsko obvezni ter kateri priporočljivi, pa vendar pogosto nepogrešljivi. Še posebej če se ubadate s takimi in podobnimi vprašanji:

 • Kako vzpostaviti fleksibilno sistemizacijo, ki bo upoštevala trenutno situacijo organizacije, strateške cilje in stanje na trgu delovne sile?
 • Ali je vaša izjava z oceno tveganja skladna z vašo dejavnostjo, procesi in spremembami?
 • Kako opredeliti preventivne ukrepe na področju obvladovanja tveganj trpinčenja, nadlegovanja in spolnega nadlegovanja?
 • Ste tudi vi dolžni opredeliti preventivne ukrepe v primeru nasilja tretjih oseb?
 • Kako se lotiti izziva varstva osebnih podatkov, da bo to celovito in skladno z GDPR?
 • Kako celovito opredeliti in rešiti izziv delovnega časa?
 • Kdaj je smiselno zapisati pravilnik o letnih dopustih?
 • Zakaj vzpostaviti interni akt o delu od doma?

Vsebina

 • Presojanje zavezujočih kolektivnih pogodb.
 • Ključen namen aktov za poenostavite dela in jasno definiranje pravil.
 • Kako vzpostaviti fleksibilno sistemizacijo, ki bo upoštevala trenutno situacijo organizacije, strateške cilje in stanje trga deloven sile?
 • Ali je vaša izjava z oceno tveganja skladna z vašo dejavnostjo, procesi in spremembami?
 • Preverjanje alkoholiziranosti in uporaba nedovoljenih substanc nista edini izziv Akta o preverjanju zlorab nedovoljenih substanc.
 • Kako opredeliti preventivne ukrepe na področju obvladovanja tveganj trpinčenja, nadlegovanja in spolnega nadlegovanja?
 • Zakaj organizacija promocije zdravja ne delovnem mestu ne prinaša želenih učinkov?
 • Ste tudi vi dolžni opredeliti preventivne ukrepe v primeru nasilja tretjih oseb?
 • Kako se lotiti izziva varstva osebnih podatkov v organizaciji, da bo to celovito in skladno z GDPR?
 • Izziv delovnega časa ni mogoče rešiti zgolj z zapisanim Pravilnikom o delovnem času – predstavili vam bomo celoviti pristop.
 • Kdaj je smiselno zapisati pravilnik o letnih dopustih?
 • Zakaj vzpostaviti interni akt o delu od doma?
 • Primeri iz prakse

Predavatelji

Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman, Partnerica in direktorica Pravne asistence pri Kadrovski asistenci. Andreja zagovarja stališče, da je urejena delovnopravna dokumentacija temelj vsake organizacije. Kot kadrovska revizorka je pomagala velikemu številu slovenskih podjetij pri vzpostavitvi varnih delovnopravnih temeljev. Andreja je specializirana na področju izvedbe kadrovskih revizij, priprave kompleksnejših fleksibilnih sistemizacij delovnih mest, motivacijskih sistemov nagrajevanj, kompetenčnih modelov,…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.