Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje javnih uslužbencev

Ocenjevanje delovne uspešnosti in napredovanje javnih uslužbencev

Enodnevni seminar

Prijava

Področje ocenjevanja delovne uspešnosti in napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred je z novo ureditvijo plačnega sistema javnega sektorja bistveno spremenjeno. Za veliko večino subjektov javnega sektorja se glede ocenjevanja in napredovanja v višji plačni razred uporablja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Na delovnih mestih, kjer je možno napredovati tudi v naziv ali višji naziv, se postopek in pogoji za napredovanje določijo še s področnimi predpisi. Ob ocenjevanju delovne uspešnosti in izvajanju napredovanja javnih uslužbencev je treba upoštevati tako splošno sistemsko zakonodajo, kot tudi vrsto interventnih ukrepov, ki so bili na tem področju sprejeti od leta 2010 dalje.

Pri tem se odgovornim za pripravo in izvedbo postopkov ocenjevanja in napredovanja zagotovo porajajo vprašanja, kako pravilno izvesti postopek ocenjevanja delovne uspešnosti, kako ustrezno uporabljati kriterije za ocenjevanja, kako pravilno voditi postopek napredovanja zaposlenih v višji plačni razred, kako določiti plačo, ko zaposleni napreduje v naziv ali višji naziv ter kako pri določitvi plače upoštevati interventne ukrepe na tem področju. Razjasnite vse dileme, udeležite se praktičnega seminarja


Komu je seminar namenjen?

Vodjem kadrovskih služb, kadrovikom in drugim strokovni sodelavcem v kadrovskih službah, direktorjem javnih zavodov, vodjem enot ter drugim osebam odgovornim za zaposlovanje, kadrovske zadeve in upravljanje s kadri pri delodajalcih javnega sektorja

 

Koristi

Z udeležbo na praktičnem seminarju boste:

 • dobili hiter in jasen pregled nad zakonodajo, predpisi, akti in postopki ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev, z vključenimi interventnimi ukrepi na tem področju od leta 2010 dalje,
 • s pomočjo pridobljenega znanja ustrezno vodili vse postopke ocenjevanja javnih uslužbencev ter napredovanja v višji naziv ali plačni razred (seminar temelji na preizkušenih primerih iz prakse),
 • dobili odgovore na mnoga vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že pred pričetkom delavnice na naslov: branka.gorjup@zfm.si.

Vsebina

Kratek pregled vsebine:
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorjev v javnem sektorju
 • Postopek obravnave zahteve za preizkus ocene delovne uspešnosti
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti in interventni ukrepi
 • Napredovanje javnih uslužbencev v višji plač ni razred
 • Pogoji in postopek napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred
 • Ocenjevanje in napredovanja funkcionarjev
 • Interventni ukrepi na področju napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred
 • Napredovanje javnih uslužbencev v naziv ali višji naziv
 • Določitev plače ob napredovanju javnega uslužbenca v naziv ali višji naziv
 • Interventni ukrepi na področju napredovanja v naziv ali višji naziv v javnem sektorju

 

Predavatelji

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.