Obvladovanje stroškov v proizvodnji

Obvladovanje stroškov v proizvodnji

149,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Pojasnila in računski primeri za učinkovite kalkulacije stroškov

Z načrtovanjem izdelka in proizvodnje močno vplivamo na poslovanje in dobiček podjetja.

Zato je treba vedeti, s kakšnimi materiali, na kakšen način, v kakšnem času, na katerih strojih in s koliko ljudmi bomo izdelek lahko proizvedli, da lahko čim bolj znižamo stroške.

Zagotovite si POJASNILA in RAČUNSKE PRIMERE za:

 • učinkovitejše obvladovanje in izračun različnih vrst stroškov,
 • obračunavanje amortizacije, vložkov, prihrankov,
 • izračun optimalnega obsega proizvodnje, izračun lastne cene,
 • izdelavo predkalkulacije in pokalkulacije,
 • izračun lastne cene, vrednosti strojne ure in vrednosti delovnega mesta …
 • Poseben poudarek je na racionalizaciji v smislu zniževanja stroškov ter izračunu koristi.

Vsako poglavje je podprto s konkretnimi računskimi primeri.

Naročniki prejmete tudi online dostop do EXCEL datotek s formulami za enostavnejše računanje:

 • Izračun vrednosti strojne ure, strošek stroja na kos ter strošek delovnega mesta
 • Kalkulacija lastne cene
 • Koeficient produktivnosti, ekonomičnosti in donosnosti
 • Izračun dobička po racionalizaciji
 • Rentabilna količina proizvodnje
 • Mejna količina pri izbiri tehnologije
 • Izračun amortizacije
 • Korist pri racionalizaciji

Strokovna pojasnila in online izračuni so koristni za:

 • vodje proizvodnje,
 • tehnične direktorje,
 • direktorje,
 • vodje plansko-analitske službe,
 • tehnologe,
 • kontrolorje,
 • razvojnike,
 • kalkulante,
 • komercialiste,
 • delovodje,
 • obratovodje in
 • vse, ki jih zanimajo kalkulacije proizvodnih stroškov.
 • Vrste stroškov (stroški delovnih sredstev, dela, materiala, splošni stroški…)
 • Delitev stroškov (neposredni, posredni, stalni, spremenljivi)
 • Rentabilna in mejna količina proizvodnje
 • Kalkulacije stroškov in določitve lastne cene
 • Vrednost strojne ure in delovnega mesta
 • Amortizacija, stroški racionalizacije in vlaganja ter njihovo upravičevanje
 • Predkalkulacija, pokalkulacija, izračun lastne cene
 • Ocena ekonomičnosti
 • Izračun prihrankov
 • Diagram poslovanja; smernice za povečanje dobička
 • ABC analiza in izračun koristi poenostavljanja
 • Funkcijsko stroškovna analiza

Excel tabele s formulami

 • Izračun vrednosti strojne ure, strošek stroja na kos ter strošek delovnega mesta
 • Kalkulacija lastne cene
 • Koeficient produktivnosti, ekonomičnosti in donosnosti
 • Izračun dobička po racionalizaciji
 • Rentabilna količina proizvodnje
 • Mejna količina pri izbiri tehnologije
 • Izračun amortizacije
 • Korist pri racionalizaciji

Avtorji

dr. Marjan Leber

dr. Marjan Leber je profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru v Sloveniji. Raziskovalno se ukvarja z organizacijskim in proizvodnim managementom, predvsem s procesi nenehnega izboljševanja, inovacijskim managementom, upravljanjem znanja in upravljanjem kakovosti. Marjan Leber je član inštituta QFD (Quality Function Deployment) v Kölnu v Nemčiji in ustanovni član TRIZ Kompetenzenter v Gradcu, Avstrija. Ima 39 let izkušenj in je več kot 10 let delal kot vodja proizvodnje in vodja razvojnega oddelka v proizvodnem podjetju. Od leta 2002 je direktor družbe za inovacijske storitve v Sloveniji Innovation Service Network in od leta 2012 tudi direktor Inštituta za kreativnost. Tudi v okviru tega delovanja uspešno razvija številne povezave z MSP v Sloveniji. Njegova bibliografija obsega skoraj 500 bibliografskih postavk - predvsem znanstvenih in strokovnih člankov, projektov in industrijskih projektov ter sodelovanja v več projektih EU: FP6 (InCaS, APOSDLE), Interreg SI-AT (VAINNO), FP7 (ComVantage), TEMPUS (MAIN), Erasmus + (IF4TM) in Horizon (MATUROLIFE). Dr. Leber je tudi član mreže ISN (Neurovation, 1000x1000) v Avstriji, ki povezuje strokovnjake za področje Crowdsourcing, Crowdfunding in Crowdinvesting. Z realiziranimi projekti v praksi in raziskavami dokazuje svoje kompetence na področju upravljanja inovacij, vitke filozofije, ustvarjalnih tehnik, obvladovanju stroškov in razvoja novih izdelkov.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.