Obveznosti iz Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 ter druge novosti na področju plač

Obveznosti iz Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 ter druge novosti na področju plač

Online seminar v živo

Prijava

Sprejet je nov Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki organizacijam javnega sektorja določa obveznosti glede načrtovanja na področju financ in zaposlovanja. Prav tako so bili uveljavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter spremembe uredb, ki urejajo obračun stroškov kilometrine, uveljavljene pa so tudi spremembe glede delovne uspešnosti za povečan obseg dela za direktorje. Vse navedene spremembe novosti na področju plač, sprejete v novembru in decembru letošnjega leta, morate za pravilen obračun poznati.

Na online seminarju v živo bomo predstavili določbe teh predpisov, vas opozorili na novosti, razjasnili dileme in izpostavili najpogostejše napake pri izvajanju teh obveznosti, zato vas vabimo, da se ga udeležite.


Namen:
Z online izobraževanjem vas želimo seznaniti z bistvenimi spremembami za pravilno upoštevanje ZIPRS2122 ter aktualnih predpisov na področju plač ter povračilih stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju.

Oblika in potek:
Online seminar spremljate preko aplikacije ZOOM, preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma.

Komu je namenjeno:
Vodjem, kadrovikom in računovodjem v vseh organizacijah javnega sektorja.

Koristi

  • Ustrezno boste razpolagali s sredstvi za plače;
  • pripravili z ZIPRS2122 ter drugimi predpisi usklajen finančni načrt, kjer boste pravilno načrtovali vsa potrebna sredstva za plače;
  • izvajali ustrezno politiko zaposlovanja, v okviru te pa pripravili kadrovski načrt;
  • ustrezno ukrepali v primeru prekoračitve obsega sredstev za stroške dela in prerazporejanja sredstev;
  • javnim uslužbencem zagotavljali pravice drugih aktualnih predpisov, ki urejajo plače in ostale stroške, povezane z delom!

Vsebina

1. Nov Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022

  • obveznost zagotavljanja sredstev za stroške dela
  • priprava finančnih načrtov uporabnikov proračuna in njihovo izvajanje
  • kadrovski načrti in prekoračitev obsega sredstev dela
  • polletno poročilo, vsebina poročila in rok oddaje …

2. Aneksi h kolektivnih pogodbam in spremembe uredb, ki urejajo stroške prevoza

3. Predpisi, ki urejajo delovno uspešnost za povečan obseg dela za direktorje

4. Minimalna plača v 2021

Predavatelji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.