Obračunavanje in pobiranje okoljskih dajatev in uporaba informacijskega sistema E-TROD

Obračunavanje in pobiranje okoljskih dajatev in uporaba informacijskega sistema E-TROD

Praktični seminar

Prijava

POMEMBNO za pooblaščence za varstvo okolja, tehnologe, komercialiste, nabavnike in računovodje: Okoljske dajatve pod drobnogledom!


V Sloveniji ste, glede na vašo dejavnost, zavezani k plačilu 8 različnih vrst okoljskih dajatev, katerih višina in obračunavanje se pogosto spreminjajo. V začetku tega leta so nastopile spremembe na področju okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.

Od začetka lanskega leta ste zavezanci obračune okoljskih dajatev dolžni vložiti po elektronski poti preko informacijskega sistema E-TROD. Nov informacijski sistem omogoča tudi prijavo dejavnosti po elektronski poti, konec leta 2018 pa je omogočena tudi predložitev zahtevkov za vračilo po elektronski poti. Pred uporabo informacijskega sistema morate zavezanci po predpisanem postopku pridobiti pravico do uporabe.

Ob stalnih spremembah morate zavezanci za plačilo okoljskih dajatev poznati, za katere proizvode se okoljska dajatev plačuje, način obračunavanja in plačevanja dajatev, roke za izpolnjevanje obveznosti in kdaj ste upravičeni do vračila okoljskih dajatev.

Pripravljamo aktualen praktičen seminar.

Seminar je pomemben za vsa proizvodna in storitvena podjetja, saj boste na njem in tudi po njem pridobili konkretna pojasnila iz prve roke!


Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem, ki delajo na obračunih okoljskih dajatev

Koristi

Seminar je zastavljen praktično, tako da boste:

 • Izvedeli novosti na področju obračunavanja okoljskih dajatev;
 • Obvladali postopek prijave v informacijski sistem in uporabe informacijskega sistema E-TROD;
 • Razumeli, kdaj ste zavezanec za plačilo okoljskih dajatev, kako in kdaj jih obračunati;
 • Izvedeli, kdaj in kako prijavite začetek opravljanja, spremembo in prenehanje dejavnosti;
 • Vedeli, kdaj ste upravičeni do vračila okoljske dajatve in kako izpolniti ustrezne obrazce;
 • Seznanjeni z najpogostejšimi napakami in ugotovitvami inšpekcijskega nadzora;
 • Prejeli konkretne odgovore na vprašanja na samem seminarju in tudi po njem. Pošljite nam jih že sedaj na: okolje@zfm.si.

Vsebina

 • Praktična pojasnila o okoljskih dajatvah:
  • za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih,
  • za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
  • za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida,
  • za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, električne in elektronske opreme, izrabljenih gum, uporabe mazalnih olj in tekočin ter hlapnih organskih spojin.
 • Opredelitev proizvodov, za katere se obračunava posamezna okoljska dajatev
 • Opredelitev zavezancev, nastanka obveznosti za obračun, rokov za predložitev prijav dejavnosti, obračunov dajatev
 • Opredelitev oprostitev pri posamezni okoljski dajatvi
 • Opredelitev upravičencev do vračila, rokov za predložitev in izpolnjevanje zahtevkov za vračilo
 • Praktični prikaz in primeri pravilnega izpolnjevanja vseh zahtevanih obrazcev: obrazci za obračun okoljskih dajatev, zahtevki za vračilo okoljskih dajatev, prijava dejavnosti
 • Ugotovitve inšpekcijskega nadzora
 • Vprašanja in odgovori

Predavatelji

Alen Kitek

Je leta 1995 diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru (ekonomist), leta 2004 pa je diplomiral na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu, sedaj zaključuje magistrski študij na Fakulteti za državne in evropske študije. Od leta 1997 zaposlen na Carinski upravi RS in sicer do leta 2004 v CU Celje, na področju carinjenja…

Niko Sušec

Niko Sušec – zaposlen na CU RS od leta 1990, od leta 2006 na Generalnem carinskem uradu v Oddelku za okoljske dajatve.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.


NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Unija Računovodska hiša d.d., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 29.5.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.