Obračun plač in drugih prejemkov
288,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Obračun plač in drugih prejemkov

288,00  DDV ni vštet v ceno

Datum izvedbe: 19.01.2022
Kraj izvedbe:Preko spleta (v živo)
Število udeležencev:

Izobraževanje lahko izvedemo tudi za večje število zaposlenih na delovnem mestu
in jo popolnoma prilagodimo vašim željam.

Pošljite povpraševanje in pripravili vam bomo neobvezujočo ponudbo.

Povpraševanje za usposabljanje na delovnem mestu

 

Pri obračunih in knjiženjih osebnih prejemkov se stalno pojavljajo nove dileme: kako obračunati bolniško, bonitete, odpravnine, kakšne so osnove za nadomestila in druge prejemke. Nasvete, navodila in priporočila, kako obračunati in knjižiti najrazličnejše osebne prejemke bomo predstavili na praktični delavnici.

Če se tudi vi srečujete z določenimi dilemami ali ste morda začetnik v računovodstvu, vas vabimo, da se nam pridružite na naši interaktivni in praktični delavnici, na kateri vam bomo predstavili, kako obračunati in knjižiti najrazličnejše obračune osebnih prejemkov.

Seznanili vas bomo tudi s tem, kaj stroški obračunov osebnih prejemkov pomenijo za delodajalce, tako z računovodskega kot z davčnega vidika. Predstavili vam bomo tudi vsebino in vrsto bonitet in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter njihov vpliv na poslovanje delodajalca.


Komu je seminar namenjen?

 • računovodjem,
 • vodjem računovodskih servisov,
 • knjigovodjem,
 • samostojnim podjetnikom,
 • direktorjem malih gospodarskih družb,
 • vsem, ki jih navedena vsebina zanima.

Koristi

Praktično, na podlagi konkretnih primerov in vaših vprašanj bomo obravnavali:

 • vsebino in vrste izplačil osebnih prejemkov zaposlenih,
 • knjižbe, kako se osebni prejemki knjižijo v poslovne knjige pri delodajalcu,
 • oblike in obračune osebnih dohodkov fizičnih oseb,
 • obračune in knjižbe za vse oblike osebnih prejemkov,
 • davčno in računovodsko zakonodajo,
 • vsebino REK obrazcev,
 • vrste bonitet.

Vsebina

 • Obračun plače zaposlenih (bruto plača, dodatki, prispevki iz in na bruto, bonitete, dohodnina, odtegljaji).
 • Regres za letni dopust (višina, čas izplačila, obdavčitev ipd.).
 • Bolniške odsotnosti v breme delodajalca in v breme zavoda.
 • Neplačani dopust.
 • Delo od doma.
 • Odpravnine (iz operativnih razlogov, zaradi nesposobnosti, ob upokojitvi, določen čas).
 • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (terenski dodatek, ločeno življenje, solidarnostne pomoči, uporaba lastnih opredmetenih osnovnih sredstev ipd.).
 • Obračun 13. plače oz. božičnice, nagrada za poslovno uspešnost.
 • Obračun napotenih delavcev.
 • Predstavitev knjiženj poslovnih dogodkov s področja prejemkov zaposlenih.
 • Odgovori na vprašanja udeležencev / udeležencev.

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.