Novosti in dileme DDV v 2019

Novosti in dileme DDV v 2019

Enodnevni seminar

Prijava
NOVO: Novosti in dileme DDV 2019!

Državni zbor je 20. 11. 2018 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1.

Spremembe in dopolnitve so povezane s prenašanjem EU direktiv v slovenski pravni red in v letu 2019 se na področju DDV pričakujejo naslednje spremembe:

 • enotna evropska DDV obravnava kuponov,
 • administrativne poenostavitve pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci,
 • manj administrativnih obremenitev (ukinitev izjave po 45. členu ZDDV-1 in manj administracije v zvezi z izračunavanjem odbitnega deleža) in
 • spremenjen način izračunavanja obresti pri institutu samoprijave.

Ker pa je DDV že sam po sebi zelo zapleten in zahteven davek pa vam bomo pojasnili tudi najpogostejše dileme na področju DDV, s katerimi se dnevno srečujete pri svojem delu.

Da boste spremembe in pojasnjene dileme pravočasno in pravilno vnesli v svoje poslovanje, vas vabimo na seminar, kjer vam bomo na podlagi pojasnil FURS-a in sodne prakse pojasnili Novosti in dileme DDV v 2019.Praktičen seminar in strokovni odgovori tudi po seminarju vam zagotavljajo pravilen obračun DDV tudi v letu 2019.

Koristi

Seminar je zastavljen tako, da boste zagotovo:

 • vedeli, katere novosti na področju DDV vam prinaša leto 2019,
 • vedeli, kako novosti zakonodajno skladno vnesti v svoje poslovanje,
 • znali pravilno obračunati DDV v letu 2019,
 • znali popraviti napake v obračunu DDV na podlagi samoprijave,
 • prejeli pojasnila na vaša konkretna vprašanja na seminarju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si.

Vsebina

Kratek pregled vsebine:

1. Spremembe DDV

 • izdajanja računov pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev končnim potrošnikom v drugih državah članicah,
 • DDV obravnava kuponov (enonamenski kuponi, večnamenski kuponi),
 • oddaja izjave po 45. členu ZDDV-1,
 • uporaba enega ali več odbitnih deležev,
 • popravljanje napak v obračunu DDV na podlagi samoprijave (sprememba obresti iz 88.b in 88.c člena ZDDV-1),
 • druge spremembe.

2. Najpogostejše dileme na področju DDV na konkretnih primerih

 • kako določimo kraj obdavčitve pri različnih vrstah storitev,
 • storitve povezane z nepremičnino (kako presojati povezavo storitev z nepremičnino, kraj opravljanja storitev),
 • dobava blaga z montažo,
 • obdavčitev storitev podprevoznikov (Sodba EU),
 • pravi in nepravi tristranski posli,
 • nezasedena nepremičnina – popravek odbitka DDV da/ne (sodna praksa),
 • drugi primeri iz prakse,
 • pojasnila FURS in sodna praksa.

Komu je seminar namenjen?

 • vodjem financ/računovodstev,
 • davčnikom,
 • direktorjem,
 • vsem, ki vas tematika zanima.

Predavatelji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.


NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.